Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Ondernemen met de overheid - publiek-private samenwerking

Op voorraad
2010
Boek
Editor(s): A. Logghe, A. François, K. Leus
Dit boek biedt de lezer niet alleen een zeer degelijke introductie tot de principes van publiek-private samenwerking. PPS wordt ook uitgebreid juridisch toegelicht, de voor- en nadelen ervan worden onder de loep genomen en het te volgen pad uitgebreid toegelicht.
ISBN 9789048608034 - Bestelcode 202101300
Ondernemen met de overheid - publiek-private samenwerking
€ 89,00

Dit boek biedt de lezer niet alleen een zeer degelijke introductie tot de principes van publiek-private samenwerking. PPS wordt ook uitgebreid juridisch toegelicht, de voor- en nadelen ervan worden onder de loep genomen en het te volgen pad uitgebreid toegelicht.


Inhoudstafel

Definities en afkortingen

1. PPS: situering en juridisch kader

(Anthony Logghe en Alain François)
1.1. Poging tot definitie en karakteristieke eigenschappen
1.2. Juridisch statuut en wettelijk kader: PPS is geen rechtsfiguur op zich
1.3. PPS is geen toverformule

2. O rganisatie van PPS en de betrokken actoren
(Anthony Logghe, Alain François en Erika Leenknecht)
2.1. Organisatie langs de zijde van de publieke partner
2.2. Organisatie langs de zijde van de private partner
2.3. Verstrekkers van het vreemd vermogen
2.4. Onderaannemers
2.5. Architecten en studiebureaus
2.6. Lokale overheden
2.7. Verzekeringsmakelaars en -maatschappijen

3. Keuze van de private partner
(Kaat Leus, Neil Braeckevelt en Frederick Ongena)
3.1. Situering
3.2. Wettelijk kader
3.3. Toepassingsgebied ratione personae
3.4. Toepassingsgebied ratione materiae
3.5. Organisatie van de gunningsprocedure
3.6. Vrijheid buiten de overheidsopdrachtenreglementering?
3.7. Actuele wetgeving rond rechtsbescherming

4. R echten op openbaar domein
(Kaat Leus en Wendy Depester)
4.1. Klassieke indeling van overheidsgoederen in openbare en private domeingoederen
4.2. Zakelijke rechten op openbaar domein

5. Enkele vennootschapsrechtelijke aspecten van PPS
(Anthony Logghe en Alain François)
5.1. Algemene beschouwingen
5.2. Vennootschapsrechtelijke sleuteldocumenten
5.3. Vorming van aansprakelijk vermogen - verhouding tot het vreemd vermogen
5.4. Bescherming van de publieke minderheidsaandeelhouder in een publiek-private SPV (participatieve PPS)

6. PPS en juridische aspecten van (project)financiering
(Anthony Logghe, Alain François en Ward Van Rie)
6.1. Rol van de banken in het PPS-project
6.2. Timing en gradatie van het commitment van de externe financiers tijdens de gunningsprocedure
6.3. Financiële gunningscriteria
6.4. De impact van de wereldwijde financiële crisis (2008-...)
6.5. Overheidswaarborgen ten gunste van de externe financiers
6.6. Kredietovereenkomst en met de "senior debt" gerelateerde overeenkomsten
6.7. Directe overeenkomst

7. PPS en ESR-neutraliteit
(Jan Bocken)
7.1. Begrip
7.2. Ontstaansgeschiedenis van ESR
7.3. ESR-criteria voor classificatie van een entiteit als overheid
7.4. Verfijnde ESR-toets voor langetermijncontracten tussen overheidseenheden en private partners

8. Enkele fiscaalrechtelijke aspecten van PPS
(Philippe Hinnekens en Korneel Decroix)
8.1. PPS en BTW
8.2. PPS en directe belastingen
8.3. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken ("rulings")

9. DBFM-overeenkomst: een helikoptervlucht
(Anthony Logghe)
9.1. Beoogde voordelen van het DBFM-concept ten opzichte van een klassieke aanneming van werken
9.2. Identificatie van de belangrijkste onderdelen van een DBFM-overeenkomst

10. PPS en onderaanneming
(Anthony Logghe en Wim Goossens)
10.1. Situering
10.2. Enkele civielrechtelijke aspecten
10.3. Afspraken tussen hoofdopdrachtnemer en zijn onderaannemer(s) in PPS context
10.4. Onderaanneming: de publieke partner (g)een betrokken partij?

11. Controle, openbaarheid en vertrouwelijkheid
(Kaat Leus en Frederick Ongena)
11.1. Openbaarheid van bestuur versus vertrouwelijkheid
11.2. Formele motivering versus vertrouwelijkheid
11.3. Recht op tegenspraak in litigieuze procedures
11.4. Democratische controle

Bibliografie

Trefwoordenlijst

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief