Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Recht en gender in België

Op voorraad
266 p.
2011
Boek
Editor(s): Brems Eva, Stevens Liesbet
Auteur(s): Borghs P., Brems Eva, Foubert Petra, Gérard Philippe, Heirbaut Dirk, Holtmaat R., Humblet Patrick, Ouald Chahib Saïla, Parrein Floris, Popelier Patricia, Stevens Liesbet, Timmer Alexandra, Versluys Liliane
Is onderdeel van de reeks Gandaius
Dit boek wil een eerste aanzet zijn om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een genderbenadering van het recht in te vullen. Het wil illustreren wat een genderbenadering van het recht zoal kan inhouden en wil op die manier een bron van inspiratie vormen voor wie meer wil weten over de gegenderde werking van het in België geldende recht of voor wie vanuit een genderperspectief aan rechtswetenschap wil doen.
ISBN 9789048608539 - Bestelcode 202101111
Recht en gender in België
€ 55,00

Dit boek wil een eerste aanzet zijn om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een genderbenadering van het recht in te vullen. Het wil illustreren wat een genderbenadering van het recht zoal kan inhouden en wil op die manier een bron van inspiratie vormen voor wie meer wil weten over de gegenderde werking van het in België geldende recht of voor wie vanuit een genderperspectief aan rechtswetenschap wil doen.


Inhoudstafel

Inleiding
1. Keuze van thema's
2. Gelijkheid en discriminatie
3. Gelijkheid en verschil
4. Gegenderde impact
5. Stereotiepen ontmaskeren
6. Uitsmijter

De vrouwen(on)rechtsgeschiedenis van Napoleon tot vandaag: een verhaal van voortdurende vooruitgang?
1. Inleiding: de rechtsgeschiedenis van de Belgische vrouw in de schaduw van de zaak Popelin
2. Een voorgeschiedenis van discriminatie
3. De Franse Revolutie en Napoleon: de maritale macht als element van orde
4. De negentiende eeuw: succes en gebreken van het napoleontische ideaal
5. De beperkte verwezenlijkingen van de eerste feministische golf omstreeks 1900
6. Het interbellum: een processie van Echternach
7. De naoorlogse periode: het einde van de wettelijke discriminatie
8. Een nieuwe opgave voor het recht: de discriminatie bestrijden in de plaats van ze te organiseren
9. De toekomst: vooruit... of achteruit?

De invoering en de afschaffing van het verbod op nachtarbeid door vrouwen. Vragen bij een (de)mobilisatie
1. Belgien, das Paradies des kontinentalen Liberalismus
2. Tout va pour le mieux dans le pire des mondes
3. De Duitse keizer moeit zich
4. Entree van de Internationale Arbeidsorganisatie
5. Europa, Europa en nog eens ... Europa
6. Het Europese Hof op de psychoanalytische toer
7. Cui bono?

Van opgedrongen tongzoen tot penetrerend slachtoffer een genderanalyse van de misdrijven aanranding van de eerbaarheid en verkrachting ingevolgde de wetten op de verkrachting en op de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen
1. De opgedrongen tongzoen
2. Het penetrerende slachtoffer
3. De ondeelbare toestemming
4. Het beschermende huwelijk
5. Besluit

Heteronormativiteit in het Belgische familierecht
1. Vooraf
2. Heteronormativiteit
3. Burgerlijk huwelijk en heteronormativiteit
4. De openstelling van het burgerlijk huwelijk
5. Verklarende factoren voor een geslachtsneutraal huwelijk
6. Afstamming en heteronormativiteit
7. Oorspronkelijke afstamming voor meemoeders?
8. Besluit

Voor je scheiding is trouwen beter dan samenwonen
1. Geschiedenis van het echtscheidingsrecht: een tijdslijn
2. Huwen versus samenwonen: fiscaal en sociaal recht
3. Echtscheiding en de prijs die vooral vrouwen betalen
4. Morgen wordt het beter: beter voorkomen dan genezen

Gender in het Belgische vreemdelingenrecht
1. Inleiding: Ruime benadering van "gender"
2. Juridisch kader - het begrip "vluchteling" en "sociale groep"
3. De positie van de vrouw in de asielprocedure
4. De positie van de homoseksueel in de asielprocedure
5. Besluit: Aandacht voor de complexe eigenheid van elke zaak

Geslachtsquota in de besluitvormingsorganen van publieke instellingen vanuit juridisch perspectief
1. Inleiding
2. Quotaregelingen in België en de aanwezigheid van vrouwen in de besluitvormingsorganen van publieke instellingen
3. De juridische verplichting om maatregelen te nemen ter bevordering van de positie van vrouwen in de publieke instellingen
4. Juridische bezwaren en beperkingen
5. Geslachtsquota en het evenredigheidsbeginsel
6. Besluit

Gender in de multiculturele samenleving Het genderdiscours in de debatten rond een hoofddoekverbod op Vlaamse scholen en een niqaabverbod op de Belgische straten
1. Inleiding
2. Een hoofddoekverbod voor leerlingen in Vlaamse scholen
3. Een niqaabverbod in de publieke ruimte
4. Besluit

Zwangerschaps- en bevallingsverlof: zegen of vloek?
1. Inleiding
2. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof in de Belgische wetgeving:
de lege lata
3. De huidige Europese contouren: de Zwangerschapsrichtlijn
4. De voorgestelde hervorming van de Zwangerschapsrichtlijn: een grote sprong voorwaarts?
5. Conclusie

Gender Stereotypen en het EHRM
1. Inleiding
2. State of the Art: gelijke behandeling, stap voor stap
3. Stereotypen: betekenis en berechtiging
4. Analyse: een anti-stereotypen benadering voor het EHRM
5. Ter Illustratie: het Holebihuwelijk (Schalk en Kopf t. Oostenrijk)
6. Per slot van rekening

Van Gelijke Behandeling naar Ander Recht
1. Inleiding
2. De omzetting van de opheffing van vrouwenonderdrukking in een recht op seksegelijkheid
3. Meervoudige of intersectionele discriminatie
4. De noodzaak om Ander Recht te ontwikkelen
5. CEDAW als juridische basis voor Ander Recht
6. Wetgeving over seksuele intimidatie in Nederland
7. Besluit: naar een methodologie voor Ander Recht

Tot deze reeks behoren een serie wetenschappelijke publicaties die uitgaan van professoren van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.

De publicaties handelen over uiteenlopende onderwerpen zoals het Belgisch personen- en familierecht, de geschiedenis van het publiekrecht en de politiek, …

De publicaties uit deze reeks richten zich in eerste instantie tot studenten, maar bieden ook een duidelijk overzicht voor de professional.

Reeds verschenen binnen deze reeks:

 Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief