Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Rechtskroniek voor het Notariaat deel 32

Op voorraad
94 p.
2018
Boek
Auteur(s): Annelies Wylleman
Is onderdeel van de reeks Rechtskroniek voor het Notariaat

Rechtskroniek voor het Notariaat 32 bestaat uit drie delen:

  • Annelies Wylleman gaat dieper in op samenwonende partners en het nieuwe erfrecht
  • Diederik Bruloot geeft u een overzicht van het nieuwe BV-recht
  • Hans De Wulf bespreekt ontbinding, vereffening en herstructureringen en vraagt zich af wat het toekomstige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt
ISBN 9789048632886 - Bestelcode 202186301
Rechtskroniek voor het Notariaat deel 32
€ 35,00

Rechtskroniek voor het Notariaat 32 bestaat uit drie delen:

  • Annelies Wylleman gaat dieper in op samenwonende partners en het nieuwe erfrecht
  • Diederik Bruloot geeft u een overzicht van het nieuwe BV-recht
  • Hans De Wulf bespreekt ontbinding, vereffening en herstructureringen en vraagt zich af wat het toekomstige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt


Inhoudstafel

Samenwonende partners en het nieuwe erfrecht
Annelies Wylleman, Hoogleraar Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, Universiteit Gent, Notaris te
Sleidinge

Hoofdstuk 1. Feitelijk samenwonende partners
§ 1. Geen wettelijk erfrecht
§ 2. Verruiming van de begiftigingsmogelijkheid
§ 3. Beperking van de begiftigingsmogelijkheid
Hoofdstuk 2. Wettelijk samenwonende partners
§ 1. De aanrekening van het vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende partner
A. Onder de oude regeling
B. In het licht van het nieuwe erfrecht
§ 2. Ongewilde onterving
§ 3. Het vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende partner na een schenking in blote eigendom van de erfgoederen
A. Een nieuw wettelijk vruchtgebruik
B. Wat na verzaking aan het voorbehouden vruchtgebruik?
§ 4. Nieuwe regels m.b.t. de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik in samenloop met niet-gemeenschappelijke kinderen
A. Toepassingsgebied van de nieuwe regeling
B. Draagwijdte van het nieuw omzettingsrecht
C. Temporeel beperkte toepassing van deze nieuwe omzettingsregeling voor de betrokkenen
D. Samenloop van gemeenschappelijke en niet-gemeenschappelijke afstammelingen
E. Regelingen op maat
Hoofdstuk 3. Aandachtspunt in het licht van de wijziging van de openbare verkoop in de gerechtelijke vorm
Besluit

Overzicht van het nieuwe BV-recht
Diederik Bruloot, Docent UGent

Hoofdstuk 1. Een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
§ 1. Motieven voor een grondige hervorming van het vennootschapsrecht
§ 2. Overzicht van de hervorming
A. Enkele gewijzigde basisconcepten
B. Reductie van het aantal vennootschapsvormen
C. Wijzigingen in het NV-recht
D. Wijzigingen inzake vereffening en herstructurering
§ 3. Actuele stand van zaken in het hervormingsproces
Hoofdstuk 2. De BV: algemene kenmerken en oprichting
§ 1. Krachtlijnen
§ 2. De afschaffing van het vennootschapsrechtelijk kapitaalconcept
A. Motieven
B. Implicaties
§ 3. Nieuwe bepalingen inzake oprichting
A. Authentieke akte
B. Toereikende aanvangsfinanciering en financieel plan
C. Inbreng, plaatsing en volstorting
Hoofdstuk 3. De uitgifte en overdracht van effecten in de BV
§ 1. Nieuwe basisprincipes inzake effecten
§ 2. De vernieuwde uitgifteprocedure
§ 3. De overdracht van effecten in de BV
Hoofdstuk 4. De instandhouding van het vermogen van de BV
§ 1. Overzicht
§ 2. Dividenduitkering
A. Bevoegdheidsverdeling
B. Balans- en liquiditeitstest
C. Dezelfde regelen voor alle uitkeringen
D. Onrechtmatige uitkeringen
§ 3. Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen
§ 4. Inkoop van eigen aandelen
§ 5. Financiële bijstand
§ 6. Alarmbelprocedure
Hoofdstuk 5. Wijzigingen inzake governance
Hoofdstuk 6. Inwerkingtreding en overgangsrecht
Besluit

Ontbinding, vereffening en herstructureringen: wat brengt het toekomstige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?
Hans De Wulf, Hoogleraar Financial Law Institute, UGent 

Hoofdstuk 1. Ontbinding en vereffening
§ 1. Ontbinding
§ 2. Vereffening
A. Herinnering aan enkele basisregels van het huidige recht
B. Deficitaire en niet-deficitaire vereffeningen
C. Statuut van de vereffenaar (benoeming, ontslag, belangenconflicten)
D. Bevoegdheden van de vereffenaar: machtigingen, Prokuraleer, college van vereffenaars
E. De ééndagsprocedure: versoepelingen en verstrengingen
1. Ontbinding en vereffening in één akte onder het W.Venn.
2. Het nieuwe recht inzake ééndagsprocedures
F. Vergeten passiva en activa en heropening van de vereffening
1. Aandeelhoudersaansprakelijkheid voor “vergeten” schulden
2. Activa die opduiken na het sluiten van de vereffening; eventuele heropening van de vereffening
Hoofdstuk 2. Herstructureringen
§ 1. Inleiding: wat verandert en wat blijft?
§ 2. Enkele kleine maar praktisch belangrijke preciseringen en vernieuwingen
A. Termijn voor openbaarmaking van het fusievoorstel
B. Maximale termijn van retroactiviteit; opslorping door 90 %-aandeelhouder
C. Wijzigingen in verband met inbreng en overdracht van bedrijfstak of algemeenheid
D. Wijzigingen ten gevolge van de afschaffing van het kapitaal (BV) en mogelijkheid van duaal bestuur (NV)
E. Groepsinterne belangenconflicten
§ 3. De partiële splitsing verduidelijkt
§ 4. Grensoverschrijdende splitsing
Conclusie 

De Rechtskronieken voor het Notariaat zijn publicaties die verschijnen naar aanleiding van de studiedagen die Universiteit Gent organiseert voor het Notariaat.


Annelies Wylleman is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Gent. Ze promoveerde in 1998 tot doctor in de rechten op een proefschrift over “Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht”. Het goederenrecht en het patrimoniaal familierecht vormen thans haar belangrijkste werkterrein. Ze combineert haar wetenschappelijke activiteit met het ambt van notaris. 

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief