Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land: in Vlaamse savannes en Waalse regenwouden / La criminalité en matière de biodiversité chez nous : des savanes flamandes et forêts pluviales wallonnes

Op voorraad
567 p.
2018
Boek
Editor(s): Billiet Carole M.
Auteur(s): Baeyens Audrey, Billiet Carole M., Boquet Ludovic, Born Charles-Hubert, Bouquelle Fara, De Clercq Katinka, Moërynck Pierre, Rousseau Sandra, Van den Meerschaut Mark, Van Dyck Hans, Vereycken Sofie

In Vlaamse savannes en Waalse regenwouden

Biodiversiteitsmisdrijven krijgen sinds enkele jaren erg veel aandacht op internationaal niveau. Dit boek behandelt in primeur de sanctionering van biodiversiteitscriminaliteit in België, meer bepaald voor het Vlaamse en het Waalse Gewest. De strafrechtelijke en bestuursrechtelijke afhandeling komen er aan bod, met oog voor zowel punitieve als remediërende sanctionering. Hierbij staan de concrete sanctioneringspraktijken centraal.

De benadering van dit boek is interdisciplinair. U krijgt:

  • de feiten op het terrein,
  • een criminologische analyse,
  • een toelichting van de ecologische draagwijdte,
  • een aparte bijdrage met de maatschappelijke kost en monetaire waardering van biodiversiteitsmisdrijven.

De bijdragen in kwestie zijn geschreven door specialisten voor lezers met juridische achtergrond.

ISBN 9789048633173 - Bestelcode 202181308
Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land: in Vlaamse savannes en Waalse regenwouden / La criminalité en matière de biodiversité chez nous : des savanes flamandes et forêts pluviales wallonnes
€ 135,00

In Vlaamse savannes en Waalse regenwouden

Biodiversiteitsmisdrijven krijgen sinds enkele jaren erg veel aandacht op internationaal niveau. Dit boek behandelt in primeur de sanctionering van biodiversiteitscriminaliteit in België, meer bepaald voor het Vlaamse en het Waalse Gewest. De strafrechtelijke en bestuursrechtelijke afhandeling komen er aan bod, met oog voor zowel punitieve als remediërende sanctionering. Hierbij staan de concrete sanctioneringspraktijken centraal.

De benadering van dit boek is interdisciplinair. U krijgt:

  • de feiten op het terrein,
  • een criminologische analyse,
  • een toelichting van de ecologische draagwijdte,
  • een aparte bijdrage met de maatschappelijke kost en monetaire waardering van biodiversiteitsmisdrijven.

De bijdragen in kwestie zijn geschreven door specialisten voor lezers met juridische achtergrond.


Inhoudstafel

VOORWOORD
PRÉFACE

INHOUDSTAFEL

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
LISTE DES ABRÉVIATIONS

ALGEMENE INLEIDING
INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. EUROPEESRECHTELIJKE SANCTIONERINGSVERPLICHTINGEN INZAKE BIODIVERSITEITSCRIMINALITEIT
LES OBLIGATIONS DE SANCTION DE DROIT EUROPÉEN CONCERNANT LA CRIMINALITÉ EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ

2. BIODIVERSITEITSCRIMINALITEIT: DE FEITEN, MET CRIMINOLOGISCHE ANALYSE EN ECOLOGISCHE DUIDING
LA CRIMINALITÉ EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ: LES FAITS, AVEC UNE ANALYSE CRIMINOLOGIQUE ET UNE LECTURE ÉCOLOGIQUE

3. WAARDERING VAN BIODIVERSITEIT
APPRÉCIATION DE LA BIODIVERSITÉ

4. HET PENALE AFHANDELINGSSPOOR
LA VOIE PÉNALE

5. HET BESTUURLIJKE AFHANDELINGSSPOOR
LA VOIE ADMINISTRATIVE

6. DE BIJDRAGE VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD
LA CONTRIBUTION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

CONCLUSION GÉNÉRALE: EXAMEN DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ DANS NOS CONTRÉES
ALGEMEEN BESLUIT: BIODIVERSITEITSMIDRIJVEN VAN EIGEN BODEM ONDER DE LOEP

OVER DE AUTEURS
À PROPOS DES AUTEURS

BIJLAGE
ANNEXE

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief