Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bestuurlijke handhaving

Op voorraad
222 p.
2018
Boek
Editor(s): De Somer Stéphanie, Opdebeek Ingrid
Auteur(s): Chantrain Silke, Stéphanie De Somer, Ingrid Opdebeek, Stijleman Annelien, Todts Liesbeth, Vandekeybus Cédric

Hoe door de bomen het bos nog zien?

Steeds meer besturen hebben bestuurlijke handhavingsbevoegdheden van allerlei aard. Ondanks deze toename aan handhavingsbevoegdheden ontbreekt in België en Vlaanderen een algemeen regelgevend kader dat de leidende beginselen schetst. In diverse subrechtstakken van het bestuursrecht, zoals het omgevingsrecht, het ambtenarenrecht, het onderwijsrecht, het detentierecht, de gemeentelijke openbareordehandhaving enz. vindt men wel telkens sectorale regelgeving terug. Deze wordt echter gekenmerkt door eigen begrippen en procedures. Toch rijst de vraag of er vanuit die sectorale regelingen geen algemene, leidende beginselen kunnen worden geïdentificeerd, zodat we door de bomen toch het bos kunnen ontwaren.

Dit boek bestaat uit volgende delen:

  • bestuurlijke handhaving in vogelvlucht, zodat u door de bomen het bos ziet;
  • het onderscheid tussen bestraffend en probleemverhelpend bestuurlijk handhaven;
  • grenzen aan de discretionaire bevoegdheid in handhavingszaken.
ISBN 9789048632916 - Bestelcode 202181205
Bestuurlijke handhaving
€ 59,00

Hoe door de bomen het bos nog zien?

Steeds meer besturen hebben bestuurlijke handhavingsbevoegdheden van allerlei aard. Ondanks deze toename aan handhavingsbevoegdheden ontbreekt in België en Vlaanderen een algemeen regelgevend kader dat de leidende beginselen schetst. In diverse subrechtstakken van het bestuursrecht, zoals het omgevingsrecht, het ambtenarenrecht, het onderwijsrecht, het detentierecht, de gemeentelijke openbareordehandhaving enz. vindt men wel telkens sectorale regelgeving terug. Deze wordt echter gekenmerkt door eigen begrippen en procedures. Toch rijst de vraag of er vanuit die sectorale regelingen geen algemene, leidende beginselen kunnen worden geïdentificeerd, zodat we door de bomen toch het bos kunnen ontwaren.

Dit boek bestaat uit volgende delen:

  • bestuurlijke handhaving in vogelvlucht, zodat u door de bomen het bos ziet;
  • het onderscheid tussen bestraffend en probleemverhelpend bestuurlijk handhaven;
  • grenzen aan de discretionaire bevoegdheid in handhavingszaken.


Inhoudstafel

Woord vooraf
Inhoud
Afkortingen
DEEL I. Bestuurlijke handhaving in vogelvlucht

door Ingrid Opdebeek en Stéphanie De Somer
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Bestuurlijk handhavingsinstrumentarium
Hoofdstuk III. Bestuurlijke versus strafrechtelijke handhaving
Hoofdstuk IV. Actoren in het handhavingsrecht
Hoofdstuk V. Bestaat er een rechtsplicht tot bestuurlijke handhaving?
Hoofdstuk VI. Rechtsbescherming tegen bestuurlijke handhaving
Hoofdstuk VII. Conclusies en toekomstperspectieven

DEEL II. Het onderscheid tussen bestraffend en probleemverhelpend bestuurlijk handhaven: what’s in a name of relevant onderscheid?
door Ingrid Opdebeek en Annelien Stijleman
Hoofdstuk I. Afbakening, probleemstelling en onderzoeksvragen
Hoofdstuk II. Het onderscheid tussen bestraffend en probleemverhelpend handhaven
Hoofdstuk III. Gevolgen van het onderscheid tussen bestraffend en probleemverhelpend bestuurlijk handhaven
Hoofdstuk IV. Conclusies

DEEL III. Grenzen aan de discretionaire bevoegdheid in handhavingszaken. Capita selecta
Hoofdstuk I. Legaliteit, discretionaire bevoegdheid en de rol van soft law in de bestuurlijke handhaving
door Stéphanie De Somer en Silke Chantrain
Hoofdstuk II. Het proportionaliteitsbeginsel in het gemeentelijke openbareordehandhavingsrecht: naar een meer gelijklopende proportionaliteitstoets?
door Liesbeth Todts
Hoofdstuk III. De sanctie bij schending van de redelijketermijneis bij bestuurlijke handhavingsbesluiten. Capita selecta
door Ingrid Opdebeek en Cédric Vandekeybus

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Stéphanie De Somer is docent aan de Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Publiekrecht, deeltijds docent aan Universiteit Antwerpen en advocaat bij Van Olmen & Wynant.

Ingrid Opdebeek promoveerde in 1991 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in rechten met een proefschrift getiteld ‘Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur’ en bekroond met de prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen. Zij is thans gewoon hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceerde tevens aan de Vrije Universiteit Brussel en, in het kader van de haar toegekende Franqui-leerstoel, aan de Universiteit Hasselt. Haar onderzoek focust op beginselen van behoorlijk bestuur, rechtsbescherming tegen de overheid, handhaving en tuchtrecht tegenover ambtenaren. Zij is tevens advocaat aan de balie te Antwerpen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief