Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Het Decreet Lokaal Bestuur: een praktische gids

Op voorraad
96 p.
2018
Boek
Editor(s): Van Speybroeck Jean Pierre, Vermeiren Eric
Auteur(s): Eggermont Joëlle, Gysen Cies, Hoskens Herwig, Jolie Luc, Nidlahcen Mina, Parmentier Kurt, Stoffelen Dirk, Van de Peer Kristine, Van Dyck Tom, Van Speybroeck Jean Pierre, Vancleynenbreugel William, Vermeiren Eric, Voets Joris

Het Decreet Lokaal Bestuur (BS 15 februari 2018) wijzigt het lokale bestuurslandschap grondig. Het decreet hervormt de relatie tussen gemeente en OCMW, kiest voor een zo eenvormig mogelijke politieke en ambtelijke aansturing, een zo maximaal mogelijke integratie van het sociale beleid en efficiëntiewinsten door schaalvergroting. In al deze organisatiewijzigingen verpopt de gemeentesecretaris zich tot algemeen directeur en de financieel beheerder tot financieel directeur. De beleids- en beheerscyclus wordt verfijnd. Opmerkelijk is de inperking van het aantal bestuursmandaten en van de presentiegelden in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Verder heeft het decreet de ambitie om steeds verder te gaan met het digitale verhaal, om meer lokaal maatwerk mogelijk te maken en om de bestuurlijke regels te vereenvoudigen.

Vanuit een specifieke invalshoek en aan de hand van een eenvormige structuur die gelijkloopt met die van het decreet, gaan de auteurs in hun respectieve bijdragen op zoek naar het antwoord op de vragen waarin het Decreet Lokaal Bestuur verschilt van het Gemeentedecreet (en van andere relevante decreten), wat er nu concreet verandert dat van belang is voor de algemeen directeur en wat de algemeen directeur moet doen en vanaf wanneer? Een to-dolijst op het einde van elke bijdrage geeft de actiepunten aan met de datum van inwerkingtreding van zowel de organieke als de overgangsbepalingen.

De teksten in dit boek zijn oorspronkelijk verschenen in het driemaandelijkse tijdschrift Impuls nr. 1/2018.

ISBN 9789048632848 - Bestelcode 202181204
Het Decreet Lokaal Bestuur: een praktische gids
€ 26,00

Het Decreet Lokaal Bestuur (BS 15 februari 2018) wijzigt het lokale bestuurslandschap grondig. Het decreet hervormt de relatie tussen gemeente en OCMW, kiest voor een zo eenvormig mogelijke politieke en ambtelijke aansturing, een zo maximaal mogelijke integratie van het sociale beleid en efficiëntiewinsten door schaalvergroting. In al deze organisatiewijzigingen verpopt de gemeentesecretaris zich tot algemeen directeur en de financieel beheerder tot financieel directeur. De beleids- en beheerscyclus wordt verfijnd. Opmerkelijk is de inperking van het aantal bestuursmandaten en van de presentiegelden in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Verder heeft het decreet de ambitie om steeds verder te gaan met het digitale verhaal, om meer lokaal maatwerk mogelijk te maken en om de bestuurlijke regels te vereenvoudigen.

Vanuit een specifieke invalshoek en aan de hand van een eenvormige structuur die gelijkloopt met die van het decreet, gaan de auteurs in hun respectieve bijdragen op zoek naar het antwoord op de vragen waarin het Decreet Lokaal Bestuur verschilt van het Gemeentedecreet (en van andere relevante decreten), wat er nu concreet verandert dat van belang is voor de algemeen directeur en wat de algemeen directeur moet doen en vanaf wanneer? Een to-dolijst op het einde van elke bijdrage geeft de actiepunten aan met de datum van inwerkingtreding van zowel de organieke als de overgangsbepalingen.

De teksten in dit boek zijn oorspronkelijk verschenen in het driemaandelijkse tijdschrift Impuls nr. 1/2018.


Inhoudstafel

Woord vooraf
Luc Jolie

Edito
Jean Pierre Van Speybroeck

Decreet Lokaal Bestuur
Algemene bepalingen (Deel 1, art. 1-3 DLB)
Mina Nidlahcen

De politieke organisatie van de gemeente en het OCMW (Deel 2, Titel 1, art. 4-160 DLB)
William Vancleynenbreugel

De ambtelijke organisatie (Deel 2, Titel 2, Hoofdstukken 1-3 en 5, art. 161-181 en 217-224 DLB)
Kurt Parmentier

De overgangsbepalingen met betrekking tot de ambtelijke aansturing (Deel 6, Titel 2, Hoofdstuk 2, art. 581-590 DLB)
Cies Gysen en Luc Jolie

Het personeel van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (Deel 2, Titel 2, Hoofdstuk 4, art. 182-216 DLB)
Tom Van Dyck

De extern verzelfstandigde agentschappen (Deel 2, Titel 3, art. 225-248 DLB)
Jean Pierre Van Speybroeck

De beleids- en beheerscyclus (Deel 2, Titel 4, art. 249-275 DLB)
Herwig Hoskens

De werking van het lokale bestuur (Deel 2, Titel 5, art. 276-301 DLB)
Eric Vermeiren

Participatie van de burger (Deel 2, Titel 6, art. 302-325 DLB)
Dirk Stoffelen

Hervorming van het bestuurlijk toezicht (Deel 2, Titel 7, art. 326-341 DLB)
Kristine Van de Peer

De vrijwillige samenvoeging van gemeenten (Deel 2, Titel 8, art. 342-384 DLB)
Luc Jolie en Jean Pierre Van Speybroeck

Deelname in rechtspersonen en samenwerking (Deel 3, Titels 1-4, art. 386-515 DLB)
Joris Voets

Specifieke bepalingen ten behoeve van de gemeente Voeren en de gemeenten vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Deel 4, Titels 1-10, art. 516-568 DLB)
Joëlle Eggermont

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief