Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Dossier 26 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2018 / Chronique juges de paix et de police 2018

Op voorraad
368 p.
2018
Boek
Editor(s): Dambre Maarten, Lecocq Pascale
Auteur(s): Christine Biquet-Mathieu, Bertel De Groote, De Jaeger Tijl, Delforge Cécile, Dubuisson Thomas, Georges Frédéric, Heirbrant Sigrid, Hubin Jean-Benoît, Jacquemin Hervé, Sias Barbara, Reinhard Steennot, Taelman Piet, Vereecken Stéphane

Is onderdeel van de reeks Dossiers Tijdschrift voor Vrede- en Politierechters, Les dossiers du Journal des Juges de Paix.

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2018 behandelt volgende onderwerpen:

1. Onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten

Hoewel de regelen inzake onrechtmatige bedingen reeds sedert 1991 in de Belgische wetgeving vervat liggen, komen onrechtmatige bedingen in de praktijk nog steeds veelvuldig voor. In deze bijdrage zullen niet alleen enkele vaak voorkomende contractuele bedingen, zoals schadebedingen en bevoegdheidsbedingen, op hun rechtsgeldigheid onderzocht worden, doch zal tevens uitgebreid aandacht worden besteed aan 1) het begrip consument, 2) de rol die de nationale rechter moet spelen ter zake van de vaststelling van het onrechtmatige karakter en de nietigheid van een oneerlijk beding en 3) de gevolgen van dergelijke nietigheidssanctie. Wat die drie elementen betreft, wordt de analyse de laatste jaren immers sterk beïnvloed door de rechtspraak van het Hof van Justitie.

2. Een nieuwe schadevergoedingsregeling bij ongekende aansprakelijkheid: R.I.P. Artikel 19bis-11 § 2 WAM

Artikel 19bis-11 § 2 WAM bepaalt al 15 jaar de wettelijke autonome vergoedingsregeling voor benadeelden van verkeersongevallen waarbij geen aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. De wet van 31 mei 2017 heft dit artikel op en voert nieuw artikel 29ter WAM in. Het nieuw artikel perkt het toepassingsgebied van de vergoedingsplicht sterk in. Bovendien wordt de vergoedingsopdracht van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds ten gevolge van artikel 29ter WAM uitgebreid. De bijdrage licht zowel de wetswijziging zelf toe als de recente stand van zaken in de rechtspraak wat betreft oud artikel 19bis-11 § 2 WAM (immers nog steeds van toepassing op verkeersongevallen die zich hebben voorgedaan vóór 22 juni 2017). Tot slot wordt de link gelegd met de opkomst van de elektrische fiets in het mobiliteitslandschap.

3. Actuele topics burgerlijk procesrecht: Potpourri V en de rechtsplegingsvergoeding

De hervormingen in het burgerlijk procesrecht volgen elkaar in ijltempo op. In deze bijdrage focussen de auteurs zich op de belangrijkste wijzigingen voor de burgerlijke rechtspleging door de vijfde Potpourriwet. Verder wordt ingegaan op recente rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en zelfs het Hof van Justitie over de rechtsplegingsvergoeding.

4. Tegenwerpelijkheid algemene voorwaarden in elektronische contracten anno 2018

De afgelopen 20 jaar is het internet een belangrijk platform voor commerciële transacties geworden. Hoewel de context waarin de “Richtlijn inzake elektronische handel” (2000/31/ EG, 8 juni 2000) tot stand is gekomen ver weg lijkt, verloren sommige juridische vragen hun relevantie niet. Een ook buiten de context van de elektronische handel boeiende vraag betreft het gebruik van algemene voorwaarden in elektronische (toetredings)overeenkomsten. De bijdrage herbekijkt de problematiek. Zij bespreekt recente rechtspraak en verkent de mogelijkheid overwegingen uit het consumentenrecht bij de vraag naar de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden te betrekken.

ISBN 9789048632596 - Bestelcode 206182100
Dossier 26 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2018 / Chronique juges de paix et de police 2018
€ 75,00
Abonnees € 60,00

Is onderdeel van de reeks Dossiers Tijdschrift voor Vrede- en Politierechters, Les dossiers du Journal des Juges de Paix.

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2018 behandelt volgende onderwerpen:

1. Onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten

Hoewel de regelen inzake onrechtmatige bedingen reeds sedert 1991 in de Belgische wetgeving vervat liggen, komen onrechtmatige bedingen in de praktijk nog steeds veelvuldig voor. In deze bijdrage zullen niet alleen enkele vaak voorkomende contractuele bedingen, zoals schadebedingen en bevoegdheidsbedingen, op hun rechtsgeldigheid onderzocht worden, doch zal tevens uitgebreid aandacht worden besteed aan 1) het begrip consument, 2) de rol die de nationale rechter moet spelen ter zake van de vaststelling van het onrechtmatige karakter en de nietigheid van een oneerlijk beding en 3) de gevolgen van dergelijke nietigheidssanctie. Wat die drie elementen betreft, wordt de analyse de laatste jaren immers sterk beïnvloed door de rechtspraak van het Hof van Justitie.

2. Een nieuwe schadevergoedingsregeling bij ongekende aansprakelijkheid: R.I.P. Artikel 19bis-11 § 2 WAM

Artikel 19bis-11 § 2 WAM bepaalt al 15 jaar de wettelijke autonome vergoedingsregeling voor benadeelden van verkeersongevallen waarbij geen aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. De wet van 31 mei 2017 heft dit artikel op en voert nieuw artikel 29ter WAM in. Het nieuw artikel perkt het toepassingsgebied van de vergoedingsplicht sterk in. Bovendien wordt de vergoedingsopdracht van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds ten gevolge van artikel 29ter WAM uitgebreid. De bijdrage licht zowel de wetswijziging zelf toe als de recente stand van zaken in de rechtspraak wat betreft oud artikel 19bis-11 § 2 WAM (immers nog steeds van toepassing op verkeersongevallen die zich hebben voorgedaan vóór 22 juni 2017). Tot slot wordt de link gelegd met de opkomst van de elektrische fiets in het mobiliteitslandschap.

3. Actuele topics burgerlijk procesrecht: Potpourri V en de rechtsplegingsvergoeding

De hervormingen in het burgerlijk procesrecht volgen elkaar in ijltempo op. In deze bijdrage focussen de auteurs zich op de belangrijkste wijzigingen voor de burgerlijke rechtspleging door de vijfde Potpourriwet. Verder wordt ingegaan op recente rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en zelfs het Hof van Justitie over de rechtsplegingsvergoeding.

4. Tegenwerpelijkheid algemene voorwaarden in elektronische contracten anno 2018

De afgelopen 20 jaar is het internet een belangrijk platform voor commerciële transacties geworden. Hoewel de context waarin de “Richtlijn inzake elektronische handel” (2000/31/ EG, 8 juni 2000) tot stand is gekomen ver weg lijkt, verloren sommige juridische vragen hun relevantie niet. Een ook buiten de context van de elektronische handel boeiende vraag betreft het gebruik van algemene voorwaarden in elektronische (toetredings)overeenkomsten. De bijdrage herbekijkt de problematiek. Zij bespreekt recente rechtspraak en verkent de mogelijkheid overwegingen uit het consumentenrecht bij de vraag naar de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden te betrekken.


Inhoudstafel

BEKNOPTE INHOUDSTAFEL/TABLE DES MATIÈRES (EN ABRÉGÉ)

ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ONDERNEMINGEN
EN CONSUMENTEN
R. Steennot

RETOUR SUR LA DISTINCTION ENTRE DISPOSITIONS IMPÉRATIVES ET D’ORDRE PUBLIC ET SUR L’INCIDENCE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE ET DES PAIEMENTS DANS LE RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PRESCRIPTION
C. Biquet-Mathieu

CONDITIONS GÉNÉRALES ET CLAUSES ABUSIVE
C. Delforge

LE RÉGIME JURIDIQUE DES « MONTANTS FORFAITAIRES » PRÉVUS DANS LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SNCB À CHARGE DES PASSAGERS DÉMUNIS DE TITRE DE TRANSPORT
C. Biquet-Mathieu

DE NIEUWE SCHADEVERGOEDINGSREGELING BIJ ONGEKENDE AANSPRAKELIJKHEID: R.I.P. ARTIKEL 19BIS-11, § 2 WAM
S. Heirbrant & S. Vereecken

IMPOSSIBILITÉ DE DÉTERMINER LES RESPONSABILITÉS EN CAS D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET ASSURANCE : NOUVEAU TEXTE, NOUVEAU(X) RÉGIME(S) ?
Th. Dubuisson

CONTRACTEREN IN EEN ELEKTRONISCHE OMGEVING: ALGEMENE VOORWAARDEN
B. De Groote

CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
J.-B. Hubin & H. Jacquemin

ACTUELE TOPICS BURGERLIJK PROCESRECHT: POTPOURRI & RECHTSPLEGINGSVERGOEDING
P. Taelman & T. De Jaeger

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN MATIÈRE DE DROIT JUDICIAIRE
F. Georges & B. Sias

Download de volledige inhoudstabel hier.

Reinhard Steennot joined the Financial Law Institute as a full time researcher, sponsored by the Fund for Scientific Research. Starting his career, he wrote a doctoral thesis on the legal problems arising from consumer protection in electronic payment systems. Since October 2003 he has taken up a teaching assignment with courses on consumer, economic and banking law. Nowadays, his research focuses on banking law, consumer protection and market practices. He has written several books and many articles in Dutch, English and French.
Reinhard Steennot is also a member of the Belgian Commission on Unfair Contract Terms and member of the Supervisory Board of the Belgian Financial Services Market Authority.

Christine Biquet-Mathieu est auteur chez die Keure

Bertel De Groote is hoofddocent aan de UGent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde). Tevens is hij auteur van talrijke bijdragen in een brede waaier van juridische domeinen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief