Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De omgevingsvergunning: praktijkgids

Op voorraad
245 p.
2018
Boek

Nieuwe herwerkte editie 2018
 

Op 1 januari 2018 trad de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen in werking. Hierdoor worden de vergunningen uit de ruimtelijke ordening en uit het milieurecht geïntegreerd en is er voortaan steeds slechts sprake van één aanvraag en één procedure. Ook bepaalde nieuwe zaken worden ingevoerd in de procedure zoals bijvoorbeeld de omgevingsvergunningscommissie.

Deze praktijkgids van Thomas Sterckx, Joris Geens en Olivier Verhulst maakt u als lezer wegwijs in de nieuwe wetgeving en biedt een praktisch overzicht van de verschillende procedurestappen waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van handige schema’s. Deze nieuwe herwerkte editie houdt rekening met de meest recente wijzigingen (o.a. ten gevolge van de recent goedgekeurde Codextrein).

Over de auteurs

Thomas Sterckx (coördinator van het boek) is advocaat in het departement Litigation & Regulatory bij het advocatenkantoor DLA Piper. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en administratief recht.
Thomas werkte als advocaat op complexe dossiers inzake ruimtelijke ordening en milieurecht en begeleidde hierbij zowel overheden als private initiatiefnemers. Hij heeft dan ook ruime ervaring met plannings -en vergunningsprojecten, zowel wat het voeren van procedures, als het begeleiden van overheden en initiatiefnemer vanaf de conceptfase betreft.
Thomas was in de periode 2014-2017 juridisch raadgever van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. Thomas stond hierbij aan de wieg van de nieuwe omgevingsvergunning, de uitwerking van het Decreet Complexe Projecten en tal van andere nieuwigheden in de regelgeving.
Thomas is lid van de balie van Brussel. Thomas is ook medewerker aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht van de KU Leuven en docent ruimtelijke ordening aan de Antwerp Management School.
Daarnaast zetelt Thomas als deskundige in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen. Thomas is ook ondervoorzitter van de Vlaamse Brownfieldcel en vertegenwoordigt hier de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Vanuit deze ervaring in de praktijk en zijn academische achtergrond is hij een regelmatige spreker op seminaries en studiedagen.

Joris Geens is advocaat sinds 2008. Hij heeft een specialisatie opgebouwd in het bestuursrecht en meer in het bijzonder in het algemeen administratief recht, omgevingsrecht, overheidscont(r)acten, domeingoederenrecht, onteigeningen en wegenrecht. Hij legt zich hierbij toe op de begeleiding, advisering en procedures (hoven en rechtbanken, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, administratieve procedures voor de Deputatie of Vlaamse overheid …).
Tot 2016 was Joris Geens tevens werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij verschillende lesopdrachten had als assistent van de afdeling Publiek recht en dit binnen de instituten voor Administratief Recht, Milieu- en Energierecht en Gerechtelijk Recht. Thans is hij benoemd als lid van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Daarnaast is Joris spreker op talrijke studiedagen en heeft hij verschillende artikelen en bijdragen gepubliceerd. Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) en maakt deel uit van enkele redactieraden van tijdschriften in het administratief recht en omgevingsrecht.
Joris Geens heeft tevens bestuurservaring opgebouwd in zijn huidig mandaat als schepen van de gemeente Zandhoven, lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en als bestuurder van een vennootschap.

Olivier Verhulst is sinds 2008 actief als advocaat bij de balie te Antwerpen. Hij ontwikkelde een bijzondere specialisatie in het administratief recht en omgevingsrecht. Meester Verhulst begeleidt zowel private ontwikkelaars als overheden voor hun vastgoeduitdagingen.
Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, die hij in 2015 met onderscheiding heeft afgerond.
Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd en is hij vaak te gast als spreker op verschillende studiedagen. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als gemeenteraadslid en voordien als schepen voor de gemeente Schilde.

ISBN 9789048632701 - Bestelcode 202181302
De omgevingsvergunning: praktijkgids
€ 38,00
Abonnees € 32,00

Nieuwe herwerkte editie 2018
 

Op 1 januari 2018 trad de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen in werking. Hierdoor worden de vergunningen uit de ruimtelijke ordening en uit het milieurecht geïntegreerd en is er voortaan steeds slechts sprake van één aanvraag en één procedure. Ook bepaalde nieuwe zaken worden ingevoerd in de procedure zoals bijvoorbeeld de omgevingsvergunningscommissie.

Deze praktijkgids van Thomas Sterckx, Joris Geens en Olivier Verhulst maakt u als lezer wegwijs in de nieuwe wetgeving en biedt een praktisch overzicht van de verschillende procedurestappen waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van handige schema’s. Deze nieuwe herwerkte editie houdt rekening met de meest recente wijzigingen (o.a. ten gevolge van de recent goedgekeurde Codextrein).

Over de auteurs

Thomas Sterckx (coördinator van het boek) is advocaat in het departement Litigation & Regulatory bij het advocatenkantoor DLA Piper. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en administratief recht.
Thomas werkte als advocaat op complexe dossiers inzake ruimtelijke ordening en milieurecht en begeleidde hierbij zowel overheden als private initiatiefnemers. Hij heeft dan ook ruime ervaring met plannings -en vergunningsprojecten, zowel wat het voeren van procedures, als het begeleiden van overheden en initiatiefnemer vanaf de conceptfase betreft.
Thomas was in de periode 2014-2017 juridisch raadgever van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. Thomas stond hierbij aan de wieg van de nieuwe omgevingsvergunning, de uitwerking van het Decreet Complexe Projecten en tal van andere nieuwigheden in de regelgeving.
Thomas is lid van de balie van Brussel. Thomas is ook medewerker aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht van de KU Leuven en docent ruimtelijke ordening aan de Antwerp Management School.
Daarnaast zetelt Thomas als deskundige in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen. Thomas is ook ondervoorzitter van de Vlaamse Brownfieldcel en vertegenwoordigt hier de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Vanuit deze ervaring in de praktijk en zijn academische achtergrond is hij een regelmatige spreker op seminaries en studiedagen.

Joris Geens is advocaat sinds 2008. Hij heeft een specialisatie opgebouwd in het bestuursrecht en meer in het bijzonder in het algemeen administratief recht, omgevingsrecht, overheidscont(r)acten, domeingoederenrecht, onteigeningen en wegenrecht. Hij legt zich hierbij toe op de begeleiding, advisering en procedures (hoven en rechtbanken, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, administratieve procedures voor de Deputatie of Vlaamse overheid …).
Tot 2016 was Joris Geens tevens werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij verschillende lesopdrachten had als assistent van de afdeling Publiek recht en dit binnen de instituten voor Administratief Recht, Milieu- en Energierecht en Gerechtelijk Recht. Thans is hij benoemd als lid van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Daarnaast is Joris spreker op talrijke studiedagen en heeft hij verschillende artikelen en bijdragen gepubliceerd. Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) en maakt deel uit van enkele redactieraden van tijdschriften in het administratief recht en omgevingsrecht.
Joris Geens heeft tevens bestuurservaring opgebouwd in zijn huidig mandaat als schepen van de gemeente Zandhoven, lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en als bestuurder van een vennootschap.

Olivier Verhulst is sinds 2008 actief als advocaat bij de balie te Antwerpen. Hij ontwikkelde een bijzondere specialisatie in het administratief recht en omgevingsrecht. Meester Verhulst begeleidt zowel private ontwikkelaars als overheden voor hun vastgoeduitdagingen.
Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, die hij in 2015 met onderscheiding heeft afgerond.
Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd en is hij vaak te gast als spreker op verschillende studiedagen. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als gemeenteraadslid en voordien als schepen voor de gemeente Schilde.


Inhoudstafel

VOORWOORD MINISTER VAN OMGEVING JOKE SCHAUVLIEGE

HOOFDSTUK 1. INLEIDING

HOOFDSTUK 2. DE OMGEVINGSVERGUNNING
I. Algemeen
II. Regelgeving
III. Definities
IV. Inwerkingtreding
V. Overgangsbepalingen

HOOFDSTUK 3. DE (OMGEVINGS)VERGUNNINGSPLICHT

HOOFDSTUK 4. VERGUNNINGVERLENENDE OVERHEID
I. In eerste aanleg
II. Voor de verandering van een project
III. In administratief beroep

HOOFDSTUK 5. DE VOORBEREIDING VAN EEN AANVRAAG
I. Milieueffectrapportage
II. Verplichte bijstand van een architect
III. Digitaal of analoog indienen van de aanvragen, meldingen en verzoeken
IV. Vooroverleg
V. De informatievergadering

HOOFDSTUK 6. DE VERGUNNINGSPROCEDURE IN EERSTE AANLEG
I. De gewone en de vereenvoudigde procedure – toepassingsgebied
II. Verloop van de procedures in eerste aanleg
III. De gewone procedure – schema
IV. De gewone procedure – uitgelicht
V. De vereenvoudigde procedure – schema
VI. De vereenvoudigde procedure – uitgelicht

HOOFDSTUK 7. DE MELDINGSPROCEDURE
I. Voor welke handelingen?
II. Wie is bevoegd voor het behandelen van de melding?
III. De samenstelling van de melding
IV. Meldingsprocedure
V. Voorwaarden
VI. Bekendmaking
VII. Uitvoerbaarheid

HOOFDSTUK 8. DE BEROEPSPROCEDURE
I. Instellen van het administratief beroep
II. Onderzoek van het beroep
III. Beslissing over het ingestelde beroep
IV. Inhoud van de beslissing
V. Bijzondere vermeldingen vergunningsbesluit
VI. Bekendmaking
VII. Uitvoerbaarheid
VIII. Schema

HOOFDSTUK 9. JURISDICTIONEEL BEROEP BIJ DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

HOOFDSTUK 10. START VAN DE WERKEN

HOOFDSTUK 11. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING
I. Principe: een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
II. Uitzondering: een omgevingsvergunning van bepaalde duur

HOOFDSTUK 12. OMZETTEN MILIEUVERGUNNING VAN BEPAALDE DUUR NAAR OMGEVINGSVERGUNNING VAN ONBEPAALDE DUUR
I. Algemeen
II. ‘Verkorte’ procedure tot omzetting milieuvergunning naar omgevingsvergunning van bepaalde duur

HOOFDSTUK 13. DE OMGEVINGSVERGUNNING OP PROEF VOOR EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT
I. Algemeen
II. Procedure bij het verstrijken van de proefperiode

HOOFDSTUK 14. HET BIJSTELLEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING
I. Algemeen
II. Bijstelling van in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden
III. Bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
IV. Bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

HOOFDSTUK 15. MELDING VAN DE OVERDRACHT VAN DE VERGUNNING VOOR EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT
I. Algemeen
II. Melding van overdracht

HOOFDSTUK 16. VERVAL, AFSTAND EN STOPZETTING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING
I. Verval van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of de uitvoering van kleinhandelsactiviteiten
II. Verval van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
III. Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

BIJLAGEN

OVER DE AUTEURS

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Dit is een boekenreeks voor professionals die op zoek zijn naar

 • een bondige en praktijkgerichte analyse
 • van één concreet onderwerp / thema binnen de ruimtelijke ordening of nauw verwante thema's van het omgevingsrecht
 • waarvoor geen juridische voorkennis nodig is

 

In elk boek vertrekt de auteur van een specifiek decreet of zelfs enkele artikelen binnen een decreet. De concrete regelgeving wordt verduidelijkt met concrete rechtspraak, rechtsleer en administratieve praktijk. Waar mogelijk en nuttig zorgen praktische schema’s, technische tekeningen, modelformulieren,… voor de nodige ondersteuning.

 

Voor en door professionals

Voor het verschijnen lezen mensen uit de praktijk het boek grondig na en kijken zij of het boek beantwoordt aan de wensen en noden van professionals. Zo bent u zeker dat dit boek u helpt om sterker te worden als professional.

 

Door de opbouw biedt deze reeks informatie op maat van professionals die bij het uitoefenen van hun functie te maken hebben met het omgevingsrecht, maar die geen juridische scholing hebben:

 • stedenbouwkundigen
 • architecten
 • ruimtelijk planners
 • landmeters
 • projectontwikkelaars
  ...

RedactieEen boek uit de Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht

 • Francis Charlier

 • Bernard Hubeau

 • Marnix Van Damme

 • Guy Vloebergh

Verschenen in deze reeks

 


Thomas Sterckx (coördinator van het boek) is advocaat in het departement Litigation & Regulatory bij het advocatenkantoor DLA Piper. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en administratief recht.

Thomas werkte als advocaat op complexe dossiers inzake ruimtelijke ordening en milieurecht en begeleidde hierbij zowel overheden als private initiatiefnemers. Hij heeft dan ook ruime ervaring met plannings -en vergunningsprojecten, zowel wat het voeren van procedures, als het begeleiden van overheden en initiatiefnemer vanaf de conceptfase betreft.

Thomas was in de periode 2014-2017 juridisch raadgever van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. Thomas stond hierbij aan de wieg van de nieuwe omgevingsvergunning, de uitwerking van het Decreet Complexe Projecten en tal van andere nieuwigheden in de regelgeving.

Thomas is lid van de balie van Brussel. Thomas is ook medewerker aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht van de KU Leuven en docent ruimtelijke ordening aan de Antwerp Management School.
Daarnaast zetelt Thomas als deskundige in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen. Thomas is ook ondervoorzitter van de Vlaamse Brownfieldcel en vertegenwoordigt hier de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Vanuit deze ervaring in de praktijk en zijn academische achtergrond is hij een regelmatige spreker op seminaries en studiedagen.

 

 

Joris Geens is advocaat sinds 2008. Hij heeft een specialisatie opgebouwd in het bestuursrecht en meer in het bijzonder in het algemeen administratief recht, omgevingsrecht, overheidscont(r)acten, domeingoederenrecht, onteigeningen en wegenrecht. Hij legt zich hierbij toe op de begeleiding, advisering en procedures (hoven en rechtbanken, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, administratieve procedures voor de Deputatie of Vlaamse overheid …).


Tot 2016 was Joris Geens tevens werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij verschillende lesopdrachten had als assistent van de afdeling Publiek recht en dit binnen de instituten voor Administratief Recht, Milieu- en Energierecht en Gerechtelijk Recht. Thans is hij benoemd als lid van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.


Daarnaast is Joris spreker op talrijke studiedagen en heeft hij verschillende artikelen en bijdragen gepubliceerd. Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) en maakt deel uit van enkele redactieraden van tijdschriften in het administratief recht en omgevingsrecht.


Joris Geens heeft tevens bestuurservaring opgebouwd in zijn huidig mandaat als schepen van de gemeente Zandhoven, lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en als bestuurder van een vennootschap.

Olivier Verhulst is sinds 2008 actief als advocaat bij de balie te Antwerpen. Hij ontwikkelde een bijzondere specialisatie in het administratief recht en omgevingsrecht. Meester Verhulst begeleidt zowel private ontwikkelaars als overheden voor hun vastgoeduitdagingen.
Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, die hij in 2015 met onderscheiding heeft afgerond.
Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd en is hij vaak te gast als spreker op verschillende studiedagen. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als gemeenteraadslid en voordien als schepen voor de gemeente Schilde.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief