Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De stabiliteit van de wet-Peeters doorgelicht

Op voorraad
62 p.
2018
Boek
Editor(s): Clijmans Nic
Auteur(s): Clijmans Nic, Plovie Günther, Robyns Wauthier, Speeckaert Mieke, Van Buggenhout Paul, Wauters Hans

De nieuwe wet betreffende de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering van aannemers, architecten en andere 'dienstverleners in de bouwsector'.

De aannemer, architect en andere ‘dienstverleners in de bouwsector’ zijn sinds 1 juli 2018 verplicht hun “tienjarige aansprakelijkheid” te verzekeren die voortkomt uit de handelingen die zij beroepshalve stellen m.b.t. een vergunningsplichtige bouw of renovatie van een woning.

Nu al is duidelijk dat deze nieuwe wet een moeilijke jeugd zal kennen. De wet wijkt af van het gemene recht, introduceert nieuwe begrippen, definieert sommige begrippen en andere – spijtig genoeg – niet en roept vele praktische vragen op. Of de doelstellingen van de wetgever (het wegwerken van de discriminatie tussen architect en aannemer enerzijds en consumentenbescherming anderzijds) bereikt zullen worden, is nog maar de vraag. Met betrekking tot de concrete invulling van de wet “op de werf”, kijken aannemers/architecten naar hun makelaar, makelaars kijken naar de verzekeraars en deze kijken voornamelijk naar mekaar … Onzekerheid troef in het vooruitzicht van 1 juli 2018.

In dit boekje wordt vooreerst de nieuwe wetgeving op een heldere en kritische manier uiteengezet. In een tweede gedeelte laten practici uit de sector hun licht schijnen op de toepassing van de wet “op de werf”. Heel handig is ook dat én de wet én de – belangrijke – memorie van toelichting het boekje completeren.

Dit alles maakt van het geheel een uiterst praktisch werkinstrument voor de aannemer, de architect, het studiebureau, diens advocaat, makelaar en verzekeraar.

 

ISBN 9789048632633 - Bestelcode 202181301
De stabiliteit van de wet-Peeters doorgelicht
€ 20,00

De nieuwe wet betreffende de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering van aannemers, architecten en andere 'dienstverleners in de bouwsector'.

De aannemer, architect en andere ‘dienstverleners in de bouwsector’ zijn sinds 1 juli 2018 verplicht hun “tienjarige aansprakelijkheid” te verzekeren die voortkomt uit de handelingen die zij beroepshalve stellen m.b.t. een vergunningsplichtige bouw of renovatie van een woning.

Nu al is duidelijk dat deze nieuwe wet een moeilijke jeugd zal kennen. De wet wijkt af van het gemene recht, introduceert nieuwe begrippen, definieert sommige begrippen en andere – spijtig genoeg – niet en roept vele praktische vragen op. Of de doelstellingen van de wetgever (het wegwerken van de discriminatie tussen architect en aannemer enerzijds en consumentenbescherming anderzijds) bereikt zullen worden, is nog maar de vraag. Met betrekking tot de concrete invulling van de wet “op de werf”, kijken aannemers/architecten naar hun makelaar, makelaars kijken naar de verzekeraars en deze kijken voornamelijk naar mekaar … Onzekerheid troef in het vooruitzicht van 1 juli 2018.

In dit boekje wordt vooreerst de nieuwe wetgeving op een heldere en kritische manier uiteengezet. In een tweede gedeelte laten practici uit de sector hun licht schijnen op de toepassing van de wet “op de werf”. Heel handig is ook dat én de wet én de – belangrijke – memorie van toelichting het boekje completeren.

Dit alles maakt van het geheel een uiterst praktisch werkinstrument voor de aannemer, de architect, het studiebureau, diens advocaat, makelaar en verzekeraar.

 


Inhoudstafel

WOORD VOORAF

DEEL I. JURIDISCHE DOORLICHTING
Door Nic Clijmans, Clijmans Advocaten, Praktijkassistent VUB
1. Ontstaan
2. Inwerkingtreding en overgangsrecht
3. Definities
4. Kenmerken en reikwijdte van de verzekering
5. Wie is verzekerd?
6. Soorten polissen
7. Minimumdekking
8. Ambtenarij
9. Het Tariferingsbureau
10. Bewijs
11. Borgstelling
12. Inbreuken (art. 14-19)
13. Opheffing verplichting tot verzekering uit de Architectenwet
14. Nietigheid?
15. Evaluatie

DEEL II. VRAAGPUNTEN VANUIT DE PRAKTIJK
Vraagpunt 1. Wie dient zich te verzekeren?
Door Paul Van Buggenhout, Allianz, en Mieke Speeckaert, Concordia

Vraagpunt 2. Wanneer is de tussenkomst van een architect verplicht?
Door Koen Gaudaen, Architect

Vraagpunt 3. Kostprijs van de verzekering
Door Mieke Speeckaert, Concordia

Vraagpunt 4. Wat met de controle binnen de wet-Peeters?
Door Hans Wauters, Socotec

Vraagpunt 5. Hoe zal het attest eruitzien?
Door Wauthier Robyns, Assuralia

Vraagpunt 6. Welk type polissen voorziet de wet?
Door Mieke Speeckaert, Concordia, en Paul Van Buggenhout, Allianz

Vraagpunt 7. Zal de huidige samenlooptheorie nog kunnen standhouden?
Door Wauthier Robyns, Assuralia, en Mieke Speeckaert, Concordia

Vraagpunt 8. Hoe gaat men in de praktijk om met de uitsluiting van ‘gekende gebreken’?
Door Günther Plovie, Phacts, en Mieke Speeckaert, Concordia

Vraagpunt 9. Welke waarde dient men te verzekeren?
Door Koen Gaudaen, Architect, en Mieke Speeckaert, Concordia

Vraagpunt 10. Toelichting Tariferingsbureau
Door Wauthier Robyns, Assuralia

DEEL III. BIJLAGEN 39
Bijlage 1. Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige 41 burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

Bijlage 2. Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de verplichte 50 verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief