Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek Europese detachering en vrij verkeer van diensten

Op voorraad
2009
Boek
Auteur(s): Jorens Yves
Is onderdeel van de reeks Sociaal recht
Met dit handboek willen de auteurs doorheen een brede waaier van bijdragen de sociaalrechtelijke positie van gedetacheerde werknemers bestuderen en dit vanuit de brede context van het vrij verkeer van dienstverrichting. Een schare aan specialisten, academici, maar ook mensen uit de dagdagelijkse praktijk en betrokken instellingen, alsmede belangengroeperingen bespreken hierbij, elk vanuit hun invalshoek, dit verschijnsel van detachering. Zowel het algemeen Europees kader, als de verschillende juridische instrumenten inzake socialezekerheidsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht maken het voorwerp uit van deze studie.
ISBN 9789048603473 - Bestelcode 202097101
Handboek Europese detachering en vrij verkeer van diensten
€ 110,00
Abonnees € 88,00

Met dit handboek willen de auteurs doorheen een brede waaier van bijdragen de sociaalrechtelijke positie van gedetacheerde werknemers bestuderen en dit vanuit de brede context van het vrij verkeer van dienstverrichting. Een schare aan specialisten, academici, maar ook mensen uit de dagdagelijkse praktijk en betrokken instellingen, alsmede belangengroeperingen bespreken hierbij, elk vanuit hun invalshoek, dit verschijnsel van detachering. Zowel het algemeen Europees kader, als de verschillende juridische instrumenten inzake socialezekerheidsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht maken het voorwerp uit van deze studie.


Inhoudstafel

HET BEGRIP DETACHERING: EEN BEGRIPSOMSCHRIJVING
Hoofdstuk 1. De kenmerken i.p.v. een definitie
Hoofdstuk 2. Uitgangsstandpunt doorheen de juridische instrumenten
Hoofdstuk 3. Vormen en situaties van detachering
Hoofdstuk 4. Personele toepassingsgebied

DETACHERING EN SOCIALE ZEKERHEID: HET JURIDISCH KADER
Hoofdstuk 1. Over conflictregels en hun basisprincipes
Hoofdstuk 2. De conflictregel bij detachering

DETACHERING EN HET INDIVIDUELE ARBEIDSRECHT
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Internationale bevoegdheid/rechtsmacht
Hoofdstuk 3. Het toepasselijke arbeidsrecht

DETACHERING VAN WERKNEMERS IN HET KADER VAN HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN - HET ARBEIDSRECHTELIJKE KADER - RICHTLIJN 96/71/EG
Hoofdstuk 1. Inleiding - scene setter
Hoofdstuk 2. Achtergrond en juridische context van de Richtlijn
Hoofdstuk 3. De Detacheringsrichtlijn
Hoodstuk 4. Administratieve samenwerking - toezicht op naleving - handhaving - controle - rechtsbevoegdheid (artikel 4-6)
Hoofdstuk 5. Conclusie en slotbeschouwingen

DETACHERING IN DE ALGEMENE DIENSTENRECHTSPRAAK
Hoofdstuk 1. Detachering: werknemersverkeer verpakt in het vrij verkeer van diensten
Hoofdstuk 2. Van non-discriminatie tot onbelemmerde markttoegang
Hoofdstuk 3. De “Rule of Reason” bij detachering
Hoofdstuk 4. Van belemmeringskruistocht naar sociale marktordening?

DETACHERING IN DE BELGISCHE PRAKTIJK: EEN OVERZICHT VAN ENKELE TOEPASSINGSPROBLEMEN
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Over zwartwerk, verboden terbeschikkingstelling, koppelbazerij, malafide uitzendkantoren en schijnzelfstandigheid
Hoofdstuk 3. Over de toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden op in België tijdelijk tewerkgestelde buitenlandse werknemers

OP ZOEK NAAR GRENZEN VAN DE RECHTSKRACHT VAN HET E101-FORMULIER: LOYALE SAMENWERKING OF WURGGREEP?
Hoofdstuk 1. Europeesrechtelijk aanwijsregels inzake sociale zekerheid
Hoofdstuk 2. Het formulier E101
Hoofdstuk 3. De rechtskracht van het formulier E101
Hoofdstuk 4. Besluit

DE LIMOSA-AANMELDINGSPLICHT NATIONAAL- EN EUROPEESRECHTELIJK GESCAND
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Het LIMOSA-project
Hoofdstuk 3. De Belgische aanmeldingsplicht
Hoofdstuk 4. Europeesrechtelijke toets van de LIMOSA-aanmeldingsplicht
Hoofdstuk 5. Conclusie

VREEMDE VOGELS: DE MELDINGSPLICHT IN BELGIE·S BUURLANDEN
Hoofdstuk 1. Context
Hoofdstuk 2. Luxemburg
Hoofdstuk 3. Frankrijk
Hoofdstuk 4. Duitsland
Hoofdstuk 5. Nederland
Hoofdstuk 6. Tsjechië
Hoofdstuk 7. Besluit

COLLECTIEF ARBEIDSRECHTELIJKE ASPECTEN VAN INTERNATIONALE DETACHERING
Hoofdstuk 1. Probleemstelling
Hoofdstuk 2. De vakverenigingsvrijheid
Hoofdstuk 3. Werknemersinspraak
Hoofdstuk 4. Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming
Hoofdstuk 5. Het recht op collectieve actie
Hoofdstuk 6. Vertegenwoordiging en handhaving
Hoofdstuk 7. Epiloog

DETACHERING BINNEN DE EUROPESE UNIE - WERKLAND OF ZETELLAND
Hoofdstuk 1. Verantwoording
Hoofdstuk 2. Inleiding
Hoofdstuk 3. Kwalijke gevolgen van de onderwerping in het verkeerde land
Hoofdstuk 4. De controle van de detacheringsvoorwaarde door het zetelland
Hoofdstuk 5. De onduidelijkheid van de Europese teksten
Hoofdstuk 6. De procedure bij betwistingen
Hoofdstuk 7. Besluit

DETACHERING EN SOCIALE (ARBEIDS)INSPECTIE - DE BESTRIJDING VAN DE ARBEIDSRECHTELIJKE FRAUDE
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Toezicht op de toepassing van de Richtlijn 96/71 in België
Hoofdstuk 3. Internationale samenwerking
Hoofdstuk 4. Wensen van de inspectie
Hoofdstuk 5. Conclusie

DETACHERING: ECONOMISCHE ZEGEN OF SOCIALE DUMPING?
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Het vrij verkeer van werknemers
Hoofdstuk 3. Het vrij verkeer van diensten
Hoofdstuk 4. Europa en haar onvolmaakte strijd
Hoofdstuk 5. Besluit

SOCIALE FRAUDE BIJ DETACHERING ZORGT VOOR ONEERLIJKE CONCURRENTIE
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Wat is detacheringsfraude?
Hoofdstuk 3. Welke remedies biedt de Belgische wetgeving om detacheringsfraude te bestrijden?
Hoofdstuk 4. Zijn bijkomende maatregelen nodig om detacheringsfraude in België te bestrijden?
Hoofdstuk 5. Conclusie

Deze pagina is in opbouw.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief