Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bemiddeling en rechtspraak hand in hand

Wordt verwacht
231 p.
2009
Boek
Auteur(s): De Bauw Sabine
De auteurs hebben vanuit hun ervaringen de handen in mekaar geslaan om een leidraad uit te schrijven over bemiddeling.Deze publicatie, die we beschouwen als het standaardwerk over bemiddeling, is niet alleen een wegwijs voor magistraten, maar ook onmisbaar in de boekenkast van advocaten, bemiddelaars, notarissen, griffiers, …
ISBN 9789048604814 - Bestelcode 202093203
Bemiddeling en rechtspraak hand in hand
€ 79,00

De auteurs hebben vanuit hun ervaringen de handen in mekaar geslaan om een leidraad uit te schrijven over bemiddeling.Deze publicatie, die we beschouwen als het standaardwerk over bemiddeling, is niet alleen een wegwijs voor magistraten, maar ook onmisbaar in de boekenkast van advocaten, bemiddelaars, notarissen, griffiers, …


Inhoudstafel

Hoofdstuk I. Bemiddelingswetgeving
Afdeling I: België
Afdeling II: Vanuit rechtsvergelijkend perspectief
Afdeling III: De Europese richtlijn 2008/52/EG

Hoofdstuk II. Begrip en kenmerken van bemiddeling
Afdeling I: Definitie, bemiddelingsstijlen en voordelen
Afdeling II: Noodzaak tot specifieke begrippenafbakening
Afdeling III: Onderscheid onderzoeksmaatregelen en gerechtelijke bemiddeling

Hoofdstuk III. Evaluatie van de toepassing van de bemiddelingswet en de praktijk
Afdeling I: Gehanteerde methode en reponsrate
Afdeling II: Inhoudelijke resultaten van de enquête
Afdeling III: “Good practices”

Hoofdstuk IV. De rol van de rechter
Afdeling I: Bij het aanwijzen van de bemiddelaar
Afdeling II: Tijdens het verloop van de bemiddelingsprocedure
Afdeling III: Na afloop van de bemiddeling
Afdeling IV: Nieuwe tendens? Wetgeving in familiale geschillen

Hoofdstuk V. Vorming inzake bemiddeling magistraten en griffiers
Afdeling I: Vorming voor de magistraten
Afdeling II: Vorming voor de griffiers

Hoofdstuk VI. Aanbevelingen
Afdeling I: Mentaliteitswijziging
Afdeling II: Een goede informatieverstrekking en -doorstroom
Afdeling III: Partnerschap tussen de actoren van justitie
Afdeling IV: Ondersteuning van de implementatie van bemiddeling: een overkoepelende instantie en referentiemagistraten
Afdeling V: Transparantie inzake kosten
Afdeling VI: Opvolging van de praktijk en gedegen onderzoek

Bijlage nr. 1: De wet
Bijlage nr. 2: De bemiddelingsrichtlijn 2008/52/EG
Bijlage nr. 3: De Europese gedragscode
Bijlage nr. 4: De gedragscode van de erkende bemiddelaar
Bijlage nr. 5: Erkenningscriteria erkende bemiddelaar
Bijlage nr. 6: Regeling minvermogenden
Bijlage nr. 7: Enquête toepassing bemiddelingswet
Bijlage nr. 8: Een kwantitatieve benadering van de resultaten
Bijlage nr. 9: Overzicht van de antwoorden met spreiding geografisch en per niveau
Bijlage nr. 10: Analytisch overzicht van de antwoorden
Bijlage nr. 11: Statistiek bemiddeling

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief