Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De Brusselse instellingen anno 2017 / Les institutions bruxelloises en 2017

Op voorraad
290 p.
2017
Boek
Editor(s): Vandenbossche Emmanuel
Auteur(s): De Pelsmaeker Tom, El Berhoumi Mathias, Gosselin Frédéric, Losseau Laurie, Wouter Pas, Peeters Patrick, Sautois Joëlle, Van Drooghenbroeck Sébastien, Emmanuel Vandenbossche, Aube Wirtgen, Yernault Dimitri

Bron van nieuwe institutionele ontwikkelingen / Sources de nouvelles évolutions institutionnelles

Heeft de zesde staatshervorming de hefbomen geboden om accurate beleidsantwoorden te vinden voor de huidige en toekomstige Brusselse uitdagingen? Kunnen de huidige Brusselse instellingen een bron vormen voor nieuwe institutionele ontwikkelingen? Zal Brussel de inzet zijn van een nieuwe, zevende staatshervorming? En hoe kan de institutionele toekomst van de Brusselse instellingen worden gewaarborgd zonder dat er wordt geraakt aan het evenwicht tussen alle bouwstenen van het federale staatsbestel?

In dit boek beantwoordt de Vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel samen met andere gezaghebbende grondwetspecialisten deze vragen. Hun inzichten zullen ongetwijfeld bijdragen tot een duidelijkere visie op de toekomst van de Brusselse instellingen.

ISBN 9789048630417 - Bestelcode 202171201
De Brusselse instellingen anno 2017 / Les institutions bruxelloises en 2017
€ 70,00

Bron van nieuwe institutionele ontwikkelingen / Sources de nouvelles évolutions institutionnelles

Heeft de zesde staatshervorming de hefbomen geboden om accurate beleidsantwoorden te vinden voor de huidige en toekomstige Brusselse uitdagingen? Kunnen de huidige Brusselse instellingen een bron vormen voor nieuwe institutionele ontwikkelingen? Zal Brussel de inzet zijn van een nieuwe, zevende staatshervorming? En hoe kan de institutionele toekomst van de Brusselse instellingen worden gewaarborgd zonder dat er wordt geraakt aan het evenwicht tussen alle bouwstenen van het federale staatsbestel?

In dit boek beantwoordt de Vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel samen met andere gezaghebbende grondwetspecialisten deze vragen. Hun inzichten zullen ongetwijfeld bijdragen tot een duidelijkere visie op de toekomst van de Brusselse instellingen.


Inhoudstafel

VOORWOORD
DE NIEUWE GEWEST- EN GEMEENSCHAPSBEVOEGDHEDEN IN HET TWEETALIGE GEBIED BRUSSEL-HOOFDSTAD

I. Inleiding
II. Het Belgisch federalisme is een asymmetrisch federalisme geënt op vier taalgebieden
III. Bevoegdheden in Brussel: “Er is genoeg voor iedereen …”
A. Op het vlak van de bevoegdheden worden alle gemeenschappen en gewesten versterkt en wordt de federale overheid verzwakt
B. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt versterkt
C. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt versterkt
IV. Hoe gaat het verder: enkele vragen
A. Behouden de gemeenschappen hun cruciale rol in het tweetalige gebied?
B. Welke invulling geeft de Vlaamse Gemeenschap aan bevoegdheden in Brussel?
C. Hoe zullen de bevoegdheden in Brussel gefinancierd worden?
D. Hoe wordt de tweetaligheid en het bicommunautaire karakter gewaarborgd?

VERS UNE BELGIQUE A QUATRE ? LES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES A BRUXELLES APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT
I. La Région de Bruxelles-Capitale investie de compétences culturelles
II. La régionalisation du tourisme
III. La montée en puissance de la Cocom dans les matières personnalisables
A. La compétence exclusive de la Cocom en matière de prestations familiales
B. La répartition du financement des nouvelles compétences communautaires
C. La logique bicommunautaire pour les matières personnalisables promue dans les accords de la Sainte-Emilie
Conclusion

DE HOOFDSTEDELIJKE GEMEENSCHAP VAN BRUSSEL EN DE INTRA-BRUSSELSE VEREENVOUDIGING: EEN COMPLEMENTAIRE NOODZAKELIJKHEID?
Inleiding
I. Twee antecedenten
II. Recente binnen-en buitenlandse voorbeelden
III. De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel
IV. De intra-Brusselse vereenvoudiging
Besluit

COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE BRUXELLES ET SIMPLIFICATION INTRA-BRUXELLOISE - UNE NECESSITE COMPLEMENTAIRE ?
I. Introduction
II. La simplification intra-bruxelloise
III. La communaute metropolitaine de bruxelles

DE ZESDE STAATSHERVORMING, DE FINANCIERING VAN DE BRUSSELSE INSTELLINGEN EN HET GRONDWETTELIJK BEGINSEL VAN DE BESTEDINGSAUTONOMIE
I. Inleiding
II. De compensatie voor de “dode hand”
III. De bijzondere dotatie “omwille van het mobiliteitsbeleid”
IV. Bijkomende financiering van het Belirisfonds
V Bijkomende middelen voor de gemeenschapscommissies
VI. Fonds voor de financiering van taalpremies voor personeelsleden van Brusselse overheden
VII. Pendelaarsdotatie en internationale ambtenarendotatie
A. De Pendelaarsdotatie
B. De Internationale Ambtenarendotatie
VIII. Enkele besluiten

BRUXELLES, SES MOYENS, SON AUTONOMIE DANS LE NOUVEAU DROIT DES FINANCES PUBLIQUES – UNE IMMERSION DANS LA STRUCTURE GENERALE DES RECETTES REGIONALES
1. Une premiere vue globale des recettes bruxelloises depuis le tournant de 2014
2. La nouvelle structure générale des recettes de la région bruxelloise
3. Un mieux certainement, mais …

DE BESTUURSTAALWETGEVING IN BRUSSEL: NIETS NIEUWS ONDER DE ZON
I. Inleiding
II. De voornaamste regels en problemen kort op een rijtje
A. De taalregeling inhoudelijk
B. De toezichtsorganen
III. De (voorstellen tot) vernieuwingen
A. Uitbreiding van het standstill-beginsel
B. Het Fonds ter financiering van de taalpremies
C. De invoering van taalkaders voor de plaatselijke en gewestelijke diensten en de wettelijke verankering van de taalkaders op het niveau van het Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
D. Individuele tweetaligheid voor de brandweer en taalregels voor de spoeddiensten van de ziekenhuizen
E. Wettelijke verankering van de taalkaders op het niveau van het Gewest en van het taalexamen-KB, de oprichting van een “Brusselse” Selor
IV. Conclusie

LE REGIME LINGUISTIQUE APPLICABLE DANS LES DIX-NEUF COMMUNES BRUXELLOISES : CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
1. Introduction
2. Les communications au public, les relations avec les particuliers et les actes qui leur sont délivrés
3. La langue imposée en services intérieurs et avec les autres services
4. Les connaissances linguistiques du personnel
5. L’exception en ce qui concerne l’activité culturelle de certains établissements
6. La sanction
7. Les lois coordonnées sont d’ordre public

Reeks Bibliotheek Grondwettelijk Recht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Emmanuel Vandenbossche is voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gastprofessor bij de vakgroep Publiekrecht, afdeling Staats-en Bestuursrecht bij Vrije Universiteit Brussel.

Aube Wirtgen is hoofddocent aan de VUB en advocaat aan balie Brussel.

Wouter Pas is staatsraad in de afdeling Wetgeving van de Raad van State en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht aan de K.U.Leuven. Hij heeft publicaties op het vlak van het grondwettelijk en het administratief recht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief