Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Patrimonium 2017

Op voorraad
491 p.
2017
Boek
Editor(s): Declerck Charlotte, Pintens Walter
Auteur(s): Aughuet Charlotte, Bellens Aagje, Cerulus Ulrike, Delameillieure Thomas, Delanote Mark, Gepts Liliane, Gijbels Murielle, Lambrechts Jonas, Maelfait Ann, Michiels Dirk, Mosselmans Sven, Raes Sofie, Ruysseveldt Jos, Seyns Steven, Sloan Brian, Tainmont Fabienne, Van den Bergh Bart, Verschelden Gerd, Verstappen L.C.A. (Leon)
Is onderdeel van de reeks Patrimonium

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2017 vormt het twaalfde boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2017 beslaat de periode 1 juli 2016 tot 30 juni 2017. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. De Erfwet van 31 juli 2017 wordt uitvoerig behandeld. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2017 komen Engeland, Italië en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog wordt ten slotte een krachtig pleidooi gevoerd voor een bemiddelingsgerichte aanpak in erfeniskwesties.

Patrimonium 2017 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

ISBN 9789048632008 - Bestelcode 202172393
Patrimonium 2017
€ 110,00
Abonnees € 88,00

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2017 vormt het twaalfde boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2017 beslaat de periode 1 juli 2016 tot 30 juni 2017. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. De Erfwet van 31 juli 2017 wordt uitvoerig behandeld. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2017 komen Engeland, Italië en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog wordt ten slotte een krachtig pleidooi gevoerd voor een bemiddelingsgerichte aanpak in erfeniskwesties.

Patrimonium 2017 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.


Inhoudstafel

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Hfdst I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Hfdst II. Secundair huwelijksvermogensstelsel

Hfdst III. Samenwoningsvermogensrecht

Hfdst IV. Schenkingen

Hfdst V. Erfrecht

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Hfdst. I. Nieuwe wetgeving

Hfdst II. Wetsvoorstellen

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Hfdst. I. Hoe worden verblijvings- en keuzebedingen onder last civiel en fiscaal behandeld?

Hfdst. II. Vereffeningsbedingen in scheidingsstelsels: dura lex sed lex?

Hfdst. III. Over de rol van de notaris-vereffenaar: "lijdelijke sfinx of actieve factotum"?

Hfdst. IV. Heeft de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking tussen feitelijk samenwonenden kans op slagen?

Hfdst. V. Hoe worden een zelfstandige tontine- of aanwasovereen-komst en het aanwasbeding in een hoofdovereenkomst fiscaal behandeld?

Hfdst. VI. De verzekeringsgift: hoe zit het daar nu mee?

Hfdst. VII. Welke erfrechtelijke implicaties heeft een wijziging van de oorspronkelijke afstamming na het openvallen van de nalatenschap?

Hfdst. VIII. Quel est l’impact successoral de la prestation gratuite de services au sein de la famille ?

Hfdst. IX. Kan het legaat de residuo worden beschouwd als een ‘afgescheiden vermogen’? En welke zijn daarvan de implicaties?

Hfdst. X. Hoever reikt de fictiebepaling m.b.t. gesplitste verkrij-gingen en inschrijvingen in het Vlaams Gewest?

DEEL IV. EEN BLIK OVER DE GRENZEN

Hfdst. I. The English Law Commission on electronic wills

Hfdst. II. Actualité sur le partenariat enregistré et le contrat de cohabitation en Italie, suite à la loi du 20 mai 2016, n° 76

Hfdst. III. Moderniseringswetgeving Nederlands huwelijksvermogensrecht

EPILOOG. JA IS NIET ALTIJD EEN JA. PLEIDOOI VOOR EEN BEMIDDELINGSGERICHTE AANPAK

Volledige inhoudstafel kan u hier downloaden.

Als lezer krijgt u door de reeks Patrimonium een jaarlijkse stand van zaken in het domein van het familiaal vermogensrecht. De auteurs schenken  eveneens aandacht aan de relevante fiscale bepalingen.

ReekseditorsPatrimonium

  • Walter Pintens
  • Charlotte Declerck

Verschenen in deze reeks


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief