Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Strafrecht geannoteerd 2017

Op voorraad
1.704 p.
2017
Boek
Auteur(s): Arnauts Inge, De Decker Stef, De Meester Tom, De Meulenaer Stijn, De Nil Nicholas, De Schepper Kristel, De Wit Sophie, Delbrouck Ivo, Delbrouck Luk, Deruyck Filiep, D'Hont Filip, Dierickx Ann, Goossens Franky, Gyselaers Lore, Helsen Pieter, Knops Maarten, Marlier Gaëlle, Meese Joachim, Mols Freddy, Royer Sofie, Spriet Bart, Sterkens Marc, Traest Philip, Van Bavel Hans, Van Daele Dirk, Van de Moer Karolien, Van Den Berge Yves, Van Dooren Eric, Van Droogbroeck Jan, Van Dyck Silvia, Vandebroek Eef, Vandromme Steven, Vanheule Jan, Verbruggen Frank, Verstraeten Raf, Waeterinckx Patrick
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Deze editie is bijgewerkt t.e.m. 1 oktober 2017. Het wetboek bundelt het ‘Strafwetboek’, het ‘Wetboek van Strafvordering’ en een aantal relevante bijzondere wetten.

Met medewerking van De Geyter Lien, Huysmans Joost, Lemmens Koen, Theunis Jan, Van Leuven Nathalie, Vanneste Fréderic, Van Nieuwenhove Jeroen, Verbrugghe Nele, Verrijdt Willem


 

ISBN 9789048632077 - Bestelcode 202173103
Strafrecht geannoteerd 2017
€ 195,00
Abonnees € 130,00
Studenten € 65,00

Deze editie is bijgewerkt t.e.m. 1 oktober 2017. Het wetboek bundelt het ‘Strafwetboek’, het ‘Wetboek van Strafvordering’ en een aantal relevante bijzondere wetten.

Met medewerking van De Geyter Lien, Huysmans Joost, Lemmens Koen, Theunis Jan, Van Leuven Nathalie, Vanneste Fréderic, Van Nieuwenhove Jeroen, Verbrugghe Nele, Verrijdt Willem


 


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

WOORD VOORAF

METHODIEK

INHOUDSTAFEL

EVRM
Uittreksel: art. 3, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 10 en 13 EVRM

GRONDWET
Uittreksel: art. 10, 11, 11bis, 12, 14, 14bis, 15, 22, 58, 59, 110, 148, 149, 150 en 159 Gw.

STRAFWETBOEK

WETBOEK VAN STRAFVORDERING

BIJZONDERE WETTEN

Wet van 1 oktober 1833 op de uitleveringen

Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden

Wet van 15 maart 1874 op de uitlevering

Wet van 25 juli 1893 [betreffende de aantekening van [hoger] beroep van [gedetineerde] of geïnterneerde personen]

Wet van 24 februari 1921 [betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen]

Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen

Koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de gedetineerden

Koninklijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de bewaring, ter griffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken

Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten

Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

Wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen [opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding] mag worden verricht

Wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis

Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, art. 28-43

Koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

Koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak

Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

Koninklijk besluit van 24 oktober 1994 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de procedure voor de bemiddeling in strafzaken

Wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen

Wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek

Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Wet van 9 december 2004 [betreffende de internationale politiële verstrekking van gegevens van persoonlijke aard en informatie met gerechtelijke finaliteit, de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering]

Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens ("Wapenwet")

Wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie

Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken

Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering [...]

Wet van 22 mei 2017 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken

REGISTERS

TREFWOORDENREGISTER

CHRONOLOGISCH REGISTER

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief