Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Op voorraad
2011
Boek

Deze uitgave biedt een integrale bespreking van de decretale bepalingen. Maar ook de praktische implementatie van de nieuwe regelingen krijgt de nodige aandacht, vooral in het gedeelte over de planning.

Een blik op de inhoudstafel leert dat alle onderdelen van de wetgeving ruimtelijke ordening worden behandeld, maar dat er ook aandacht is besteed aan het historisch perspectief, de situering in internationaal perspectief en de raakvlakken van de ruimtelijke ordening met andere beleidsdomeinen.

ISBN 9789048604135 - Bestelcode 202091332
Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
€ 175,00

Deze uitgave biedt een integrale bespreking van de decretale bepalingen. Maar ook de praktische implementatie van de nieuwe regelingen krijgt de nodige aandacht, vooral in het gedeelte over de planning.

Een blik op de inhoudstafel leert dat alle onderdelen van de wetgeving ruimtelijke ordening worden behandeld, maar dat er ook aandacht is besteed aan het historisch perspectief, de situering in internationaal perspectief en de raakvlakken van de ruimtelijke ordening met andere beleidsdomeinen.


Inhoudstafel

DEEL I

1. DE WETGEVING IN HISTORISCH PERSPECTIEF

A. Van organieke (stedenbouw)wet van 29 maart 1962 naar ruimtelijkeordeningsdecreet van 18 mei 1999: een beknopt historisch overzicht
B. Van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening tot de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in 2009

2. DOELSTELLINGEN

3. INSTITUTIONEEL KADER

A. Ruimtelijke ordening als bevoegdheid voor de drie Vlaamse bestuursniveaus
B. Ambtenaren
C. Adviescommissies

4. PLANNING
A. Een samenhangend ruimtelijk beleid
B. Ruimtelijke structuurplanning
C. Ruimtelijke uitvoeringsplannen
D. Stedenbouwkundige verordeningen
E. Planningspraktijk in Vlaanderen

5. GROND- EN PANDENBELEID EN ONTWIKKELINGSBELEID
A. Grondbeleid: een algemeen kader en het grondbeleid in de Codex RO
B. De doorwerking van het grond- en pandendecreet in de ruimtelijke ordening: het sociaal en bescheiden
woonaanbod, wonen in eigen streek, woonuitbreidingsgebieden en kapitaalschadecompensatie
C. Boek 2 en 3 decreet 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid
D. Onteigening en rooilijnplannen
E. Voorkooprechten en ruimtelijke ordening
F. Ruimtelijke projecten: visie en praktijk

6. PLANSCHADE EN PLANBATEN

7. INFORMATIE VERPLICHTINGEN

8. FISCALE BEPALINGEN

9. ZONEVREEMD BOUWEN EN EXPLOITEREN

10. HANDHAVING

11. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW IN DE ANDERE GEWESTEN

A. Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
B. Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Waalse Gewest

12. DE INTERNATIONALE DIMENSIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING

13. DE RELATIE MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN

A. Ruimtelijke ordening en natuur
B. Waterwetgeving en ruimtelijke ordening
C. Ruimtelijke ordening en het Vlaams onroerend erfgoed
D. Wonen en ruimtelijke ordening
E. Ruimtelijke ordening en infrastructuur

14. WIJZIGINGEN NA DE INWERKINGTREDING VAN DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING


DEEL II. VERGUNNINGEN (apart boekdeel)

Bernard Hubeau is a full professor in Sociology and Sociology of Law at the Faculty of Law of Antwerp University since early 2008. He teaches “Sociology and Sociology of Law”, “Sociology of Law”, “Urban Planning Law” and “Legal aspects of the relation Administration-Citizen”. He teaches “Legal Aspects of Social Work” at the Faculty of Social and Political Sciences of Antwerp University. He also teaches “Sociology of Law” at Brussels University (Faculty of Law and Criminology).

He’s editor in chief of a Legal Journal (“Juristenkrant”) and president of the Flemish Housing Council and a Social Housing Company. He’s a member of the Bureau of Integrity of the city of Antwerp.

Wolfgang Vandevyvere is werkzaam  bij de faculteit van architectuur bij KU Leuven.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief