Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Aux sources du droit social : en hommage à Micheline Jamoulle / Sociaal recht, over bronnen en herbronnen: als eerbetoon aan Micheline Jamoulle

Op voorraad
584 p.
2017
Boek
Editor(s): Dorssemont Filip, Dumont Daniel
Auteur(s): Clesse Jacques, Cuypers Daniël, De Greef Vanessa, Debaenst Bruno, Detienne Quintin, Deumer Jérôme, Dorssemont Filip, Douillet Thomas, Dumont Daniel, Gilson Steve, Hendrickx Frank, Humblet Patrick, Humblet Patrick, Kéfer Fabienne, Lamine Auriane, Louckx Freek, Mormont Hugo, Reyniers Kelly, Salomez Kristof, Stevens Yves, Van Gehuchten Pierre-Paul, Van Limberghen Guido, Van Regenmortel Anne, Verschueren Herwig
Is onderdeel van de reeks Seminaries Begasoz , Abetrass

Dit boek bevat de acta van de biënnale van het sociaal recht 2016, die door het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (BEGASOZ) werd georganiseerd.
Het onderzoeksdomein is uitgestrekt en de ontwikkelde perspectieven zijn verscheiden. Sommige bijdragen bestrijken een breed spectrum, andere stukken hebben betrekking op een bijzonder vraagstuk of een specifiek instrument. Sommige teksten betreffen het arbeidsrecht, andere het socialezekerheidsrecht of het sociaal recht.
Vanuit die diverse perspectieven worden zes themata opeenvolgend behandeld:

 • de autonomie van het sociaal recht,
 • de hiërarchie van de rechtsbronnen,
 • de (afwezigheid van) codificatie van het sociaal recht,
 • de algemene beginselen die eigen zijn aan het sociaal recht,
 • de Europese en internationale invloeden op de ontwikkeling van het sociaal recht
 • een rits specifieke rechtsbronnen, zoals de gewoonte, de transnationale ondernemingsovereenkomsten, alsook – interalia – de pensioenreglementen.

Het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht hechtte eraan om de biënnale 2016 over de bronnen van het sociaal recht te wijden aan de nagedachtenis van de ‘grande dame’ van het sociaal recht die Micheline Jamoulle was. Zij was emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Luik en overleed in 2014. Om die reden wordt dit boek bij wijze van eerbetoon aangevat met een bibliografie van de collega aan wie dit werk wordt opgedragen, en met een beschouwing over haar oeuvre.

ISBN 9789048630806 - Bestelcode 202175104
Aux sources du droit social : en hommage à Micheline Jamoulle / Sociaal recht, over bronnen en herbronnen: als eerbetoon aan Micheline Jamoulle
€ 125,00
Abonnees € 100,00

Dit boek bevat de acta van de biënnale van het sociaal recht 2016, die door het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (BEGASOZ) werd georganiseerd.
Het onderzoeksdomein is uitgestrekt en de ontwikkelde perspectieven zijn verscheiden. Sommige bijdragen bestrijken een breed spectrum, andere stukken hebben betrekking op een bijzonder vraagstuk of een specifiek instrument. Sommige teksten betreffen het arbeidsrecht, andere het socialezekerheidsrecht of het sociaal recht.
Vanuit die diverse perspectieven worden zes themata opeenvolgend behandeld:

 • de autonomie van het sociaal recht,
 • de hiërarchie van de rechtsbronnen,
 • de (afwezigheid van) codificatie van het sociaal recht,
 • de algemene beginselen die eigen zijn aan het sociaal recht,
 • de Europese en internationale invloeden op de ontwikkeling van het sociaal recht
 • een rits specifieke rechtsbronnen, zoals de gewoonte, de transnationale ondernemingsovereenkomsten, alsook – interalia – de pensioenreglementen.

Het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht hechtte eraan om de biënnale 2016 over de bronnen van het sociaal recht te wijden aan de nagedachtenis van de ‘grande dame’ van het sociaal recht die Micheline Jamoulle was. Zij was emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Luik en overleed in 2014. Om die reden wordt dit boek bij wijze van eerbetoon aangevat met een bibliografie van de collega aan wie dit werk wordt opgedragen, en met een beschouwing over haar oeuvre.


Inhoudstafel

Avant-propos/Woord vooraf
Bibliographie de Micheline Jamoulle/Bibliografie van Micheline Jamoulle
En hommage à Micheline Jamoulle
L’histoire et l’autonomie du droit social/Geschiedenis en autonomie van het sociaal recht

 

Contribution 1. Naissance et développement de l’enseignement universitaire du droit social en Belgique
Jérôme de Brouwer & Bruno Debaenst

Bijdrage 2. De Inleiding tot het sociaal recht van Herman Lenaerts revisited
Willy van Eeckhoutte

La hiérarchie des normes/De hiërarchie van de rechtsbronnen
 

Bijdrage 3. De hiërarchie van de rechtsbronnen in het arbeidsrecht
Kristof Salomez

Contribution 4. Le contrôle des normes relatives à la modération des rémunérations au regard du droit de négociation collective
Jacques Clesse & Fabienne Kéfer

Contribution 5. Que reste-t-il du principe de légalité en droit de la sécurité sociale ? Sécurité sociale et démocratie parlementaire
Daniel Dumont

La codification/De codificatie
 

Bijdrage 6. Naar een codificatie van het Belgische arbeidsrecht?
Daniël Cuypers & Anne Van Regenmortel

Contribution 7. L’histoire et l’actualité du projet de codification du droit de la sécurité sociale
Vanessa De Greef

Les principes généraux/Algemene beginselen
 

Contribution 8. Libre propos sur l’existence de principes généraux de droit du travail
Steve Gilson

Bijdrage 9. Collectieve autonomie: een rechtsbeginsel van het collectief arbeidsrecht?
Filip Dorssemont & Isabelle Van Hiel

Bijdrage 10. Het continuïteitsbeginsel in het socialezekerheidsrecht
Freek Louckx & Guido Van Limberghen

Le droit international et européen/Het internationale en Europese recht
 

Bijdrage 11. De territoriale en extraterritoriale toepassing van het sociaal recht binnen de Europese interne markt
Herwig Verschueren

Bijdrage 12. De invloed van het Europese Unierecht op het Belgische arbeidsrecht: bron van vooruitgang (of bron van ergernis)?
Frank Hendrickx

Contribution 13. La délimitation du champ des activités exclusivement sociales dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : essai de clarification
Quentin Detienne

Contribution 14. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme source du droit de la sécurité sociale. L’exemple de l’interdiction de la discrimination et de la protection de la propriété, ou les progrès « par la bande » de l’égalité en matière de droit à des prestations sociales
Hugo Mormont

Quelques sources particulières/Bijzondere rechtsbronnen

Contribution 15. Essai sur le régime juridique de la pratique d’entreprise : l’usage envisagé sous le prisme de l’engagement par déclaration de volonté unilatérale
Jérôme Deumer & Thomas Douillet

Contribution 16. Articulation des normes et protection du travailleur : réflexions à partir des accords d’entreprise transnationaux
Auriane Lamine

Bijdrage 17. Gedragscode, norm, policy: een reflectie over eigentijdse instrumenten en hun verhouding t.a.v. (de bronnen van) het arbeidsrecht
Kelly Reyniers

Bijdrage 18. Het arbeidsreglement: een anomalie?
Patrick Humblet

Bijdrage 19. Het pensioenreglement als rechtsbron van aanvullende pensioenen
Yves Stevens

Begasoz - Seminaries is een reeks met de verslagboeken van de colloquia van het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (www.begasoz.be).Uit de boekenreeks Seminaries Begasoz-Abetrass

Redactie

 • Hoofdredactie: Ria Janvier, Mireille Delange, Patrick Humblet
 • Redactie : leden van het Tijdschrift voor Sociaal Recht

Verschenen in deze reeks

 


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief