Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet

Op voorraad
2010
Boek
Auteur(s): Cooreman Isabelle
Dit boek biedt ons het meest geactualiseerde overzicht van artikel 159 van de Grondwet, een bepaling waarmee niet enkel de beoefenaar van het publiekrecht, maar elke jurist en rechtspraktizijn vroeg of laat wordt geconfronteerd. Deze zal dit boek dan als een zeer betrouwbare gids ervaren.
ISBN 9789048604470 - Bestelcode 202091200
De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet
€ 111,00

Dit boek biedt ons het meest geactualiseerde overzicht van artikel 159 van de Grondwet, een bepaling waarmee niet enkel de beoefenaar van het publiekrecht, maar elke jurist en rechtspraktizijn vroeg of laat wordt geconfronteerd. Deze zal dit boek dan als een zeer betrouwbare gids ervaren.


Inhoudstafel

De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet. Procedurele benadering - de toepassing van artikel 159 G.W. als exceptie
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoodstuk 2. Artikel 159 G.W. als exceptie in het schorsings- en vernietigingscontentieux voor de Raad van State
Hoofdstuk 3. Artikel 159 G.W. als exceptie voor de burgerlijke rechter
Hoofdstuk 4. Artikel 159 G.W. als exceptie voor de strafrechter
Hoofdstuk 5. Artikel 159 G.W. als exceptie door het bestuur

Artikel 159 Grondwet als directe vordering
Hoofdstuk 1. Situering
Hoofdstuk 2. Artikel 159 van de Grondwet als zelfstandige grondslag van de vordering/dagvaarding tot onwettigverklaring
Hoofdstuk 3. Vordering in kort geding
Hoofdstuk 4. Artikel 159 van de Grondwet gekoppeld aan een vordering gebaseerd op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
Hoofdstuk 5. Milieustakingsvordering
Hoofdstuk 6. Besluit

De rechter geklemd tussen het beginsel van scheiding der machten en het vereiste van volle rechtsmacht?
A. Het spanningsveld
B. Het vereiste van volle rechtsmacht in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
C. Het vereiste van volle rechtsmacht ten aanzien van administratieve sancties
D. Het vereiste van volle rechtsmacht ten aanzien van tuchtsancties
E. Het vereiste van volle rechtsmacht ten aanzien van de stedenbouwkundige herstelvordering
F. Besluit

Artikel 159 van de Grondwet in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof. Bedenkingen vanuit Europees perspectief
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Gevolgen van de exceptie van onwettigheid
Hoofdstuk 3. De onwettigheid van een deel van een vordering of besluit: een rotte appel in de mand maakt de hele vrucht tot schand?
Hoofdstuk 4. Omvang van de rechterlijke toetsing op grond van artikel 159 van de Grondwet
Hoofdstuk 5. De mogelijkheid voor de overheid om de onwettigheid aan te voeren van haar eigen besluit en het leerstuk van de intrekking van individuele administratieve rechtshandelingen
Hoofdstuk 6. De beslagrechter en artikel 159 van de Grondwet
Hoofdstuk 7. De rechtstreekse aanvechting van onwettige handelingen van het bestuur

Het vertrouwensbeginsel als correctie op de toepassing van het legaliteitsbeginsel. Le principe de protection de la confiance légitime, facteur de pondération de l·application du principe de légalité
Chapitre 1. Considérations sur le contexte et les sources de la jurisprudence de la Cour de justice relative au principe de protection de la confiance légitime
Chapitre 2. Caractéristiques essentielles de la jurisprudence de la Cour de justice relative au principe de protection de la confiance légitime
Chapitre 3. En guise de conclusion

Artikel 159 van de Grondwet in de rechtspraak van de Raad van State
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De oprichting en de bevoegdheid van de Raad van State
Hoofdstuk 3. De toepassingsvoorwaarden van artikel 159 van de Grondwet in de rechtspraak van de Raad van State

De boeken binnen de reeks Administratieve Rechtsbibliotheek - Studies zijn, in tegenstelling tot de boeken binnen de algemene en bijzondere reeks, gericht op zeer specifieke thema's voor een gespecialiseerd publiek.

 

Zo verschenen de voorbije jaren o.a. werken rond de tenuitvoerlegging van de arresten van de Raad van State en rond de volle rechtsmacht bij beoordeling van bestuurshandelingen.

Redactie

De rechtsmacht van de Raad van State en het annuatiecontentieux

  • Ingrid Opdebeek
  • Marnix Van Damme
  • Jean Dujardin
  • Alexander De Becker
  • Geert Debersaques
  • David D'Hooghe
  • Anne Mie Draye
  • Sabien Lust
  • Stéphanie De Some

Verschenen in deze reeks


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief