Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Buiten de lijnen - stedenbouwkundige afwijkingen en de beoordeling ervan binnen vergunningsaanvragen

Op voorraad
295 p.
2017
Boek
Auteur(s): Jan Bouckaert, François Stefanie, Bastiaan Schelstraete
Is onderdeel van de reeks Bibliotheek Omgevingsrecht

Sinds het boek "Buiten de zone. Zonevreemd bouwen en exploiteren. Overzicht van wetgeving en rechtspraak" van Bert Roelandts uit 1998 is er geen alomvattende bijdrage over stedenbouwkundige afwijkingen meer verschenen. De tijd was rijp om deze leemte op te vullen met een nieuw handboek voor de rechtspracticus.

In deze publicatie worden vooreerst de afwijkingsmogelijkheden besproken die voorzien zijn in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de afwijkingsmogelijkheden die in het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten voorzien zijn. Ook de laatste wetgevende evoluties (o.m. Omgevingsvergunningsdecreet) komen in het boek aan bod.

De auteurs analyseren de historiek, het juridische toepassingsgebied en de toepassingsvoorwaarden, hun invulling in de rechtspraak en de toepassing in de praktijk.

Het handboek hoopt een nuttig antwoord te bieden op de vragen die bij de rechtspracticus leven bij de analyse van de draagwijdte van stedenbouwkundige afwijkingen.

ISBN 9789048631452 - Bestelcode 202171303
Buiten de lijnen - stedenbouwkundige afwijkingen en de beoordeling ervan binnen vergunningsaanvragen
€ 85,00
Abonnees € 68,00

Sinds het boek "Buiten de zone. Zonevreemd bouwen en exploiteren. Overzicht van wetgeving en rechtspraak" van Bert Roelandts uit 1998 is er geen alomvattende bijdrage over stedenbouwkundige afwijkingen meer verschenen. De tijd was rijp om deze leemte op te vullen met een nieuw handboek voor de rechtspracticus.

In deze publicatie worden vooreerst de afwijkingsmogelijkheden besproken die voorzien zijn in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de afwijkingsmogelijkheden die in het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten voorzien zijn. Ook de laatste wetgevende evoluties (o.m. Omgevingsvergunningsdecreet) komen in het boek aan bod.

De auteurs analyseren de historiek, het juridische toepassingsgebied en de toepassingsvoorwaarden, hun invulling in de rechtspraak en de toepassing in de praktijk.

Het handboek hoopt een nuttig antwoord te bieden op de vragen die bij de rechtspracticus leven bij de analyse van de draagwijdte van stedenbouwkundige afwijkingen.


Inhoudstafel

INLEIDING
DEEL I. POSITIEVE AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN
TITEL 1. DE ZGN. “TECHNISCHE AFWIJKINGEN”
Hoofdstuk 1.De beperkte afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften (art. 4.4.1 VCRO)
Hoofdstuk 2. Stabiliteitswerken

TITEL 2. AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN RESULTEREND IN EEN AFWIJKEND GEBRUIK
Hoofdstuk 1. Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik
Hoofdstuk 2. Tijdelijk gebruik in afwachting van de realisatie van een bestemming
Hoofdstuk 3. Medegebruik inzake natuurschoon

TITEL 3. VOORWERPSPECIFIEKE AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN
Hoofdstuk 1. De terugkeer van de zogenaamde “opvullingsregel”: de afwerkingsregel
Hoofdstuk 2. Afwijkingsmogelijkheden voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen
Hoofdstuk 3. Zonevreemde handelingen van algemeen belang

TITEL 4. BESTEMMINGSSPECIFIEKE AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN
Hoofdstuk 1. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften voor handelingen in industriegebied
Hoofdstuk 2. Gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
Hoofdstuk 3. Clichering: handelingen ressorterend onder de voorschriften van een gewestplan
TITEL 5. AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN DIE KWALIFICEREN ALS BASISRECHTEN: DE ZGN. “BASISRECHTEN VOOR ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES” (ART. 4.4.10-4.4.22 VCRO)
Hoofdstuk 1. Algemeen: zonevreemdheid
Hoofdstuk 2. Historiek
Hoofdstuk 3. De basisrechten in de VCRO
Hoofdstuk 4. Algemene voorwaarden: artikelen 4.4.10 en 4.4.11 VCRO
Hoofdstuk 5. Toepassingsgebied
Hoofdstuk 6. De verschillende basisrechten
Hoofdstuk 7. Heirkrachtregeling

TITEL 6. AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN WAT BETREFT DE FUNCTIE VAN CONSTRUCTIES: ZONEVREEMDE FUNCTIEWIJZIGINGEN
Hoofdstuk 1. Algemeen (art. 4.4.23 VCRO)
Hoofdstuk 2. Historiek
Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied
Hoofdstuk 4. Overzicht van mogelijke zonevreemde functiewijzigingen

TITEL 7. AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN OP BASIS VAN HET PLANOLOGISCH ATTEST (ART. 4.4.24-4.4.29 VCRO)
Hoofdstuk 1. Algemeen: wat is een planologisch attest?
Hoofdstuk 2. Historiek
Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied
Hoofdstuk 4. Rechtsgevolgen
Hoofdstuk 5. Aanvechtbaarheid van het planologisch attest
Hoofdstuk 6. Geldigheidsduur van een planologisch attest
Hoofdstuk 7. Procedure
Hoofdstuk 8. Aandachtspunten
Hoofdstuk 9. Het planologisch attest en de omgevingsvergunning
Hoofdstuk 10. Nieuwe evoluties

TITEL 8. AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN OP MILIEUVERGUNNINGSNIVEAU (ART. 5.6.7 VCRO)
Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 2. Historiek
Hoofdstuk 3. Analyse
Hoofdstuk 4. Toepassing van de negatieve anticipatie (art. 5.6.7, § 2 VCRO)
Hoofdstuk 5. Afwijkingsmogelijkheid voor wat betreft andere vergunningen en machtigingen (art. 5.6.7, § 3 VCRO)
Hoofdstuk 6. Het Omgevingsvergunningsdecreet

DEEL II. NEGATIEVE AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN
TITEL 1. DE NEGATIEVE ANTICIPATIE
Hoofdstuk 1. Algemeen: artikel 4.3.2 VCRO
Hoofdstuk 2. Historiek
Hoofdstuk 3. Betekenis en draagwijdte
Hoofdstuk 4. Negatieve anticipatie versus beleidsmatig gewenste ontwikkelingen
Hoofdstuk 5. Knelpunten en bedenkingen

TITEL 2. AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN OP GROND VAN HET DECREET COMPLEXE PROJECTEN
Hoofdstuk 1. Negatieve anticipatie in het Decreet Complexe Projecten
Hoofdstuk 2. De procedure: vier fasen en drie “beslismomenten”
Hoofdstuk 3. De rechtsgevolgen: mogelijkheid tot negatieve anticipatie

DEEL III. ENKELE RECHTSPOLITIEKE SLOTBEDENKINGEN

Bibliotheek Omgevingsrecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Jan Bouckaert is environment & planning partner at Stibbe.

Bastiaan Schelstraete concentrates on constitutional and administrative law, especially in relation to town and country planning, permits, environmental law, and expropriation.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief