Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Codex Bouwrecht 2017-2018

Op voorraad
1.378 p.
2017
Boek
Auteur(s): Carette Nicolas, Cnudde Griet, Kurt Deketelaere, Deketelaere Mario, Bram Delvaux, Jean Dujardin, Eeckhout A, Rutgeers J., Uytterhoeven Kristof, Verbeke Alain-Laurent, Windmolders Danny ...

Het meest complete en actuele wetboek inzake bouwrecht

Deze codex is juridisch intradisciplinair. De auteurs willen alle juridische hoeken en kantjes van het bouwgebeuren aftasten. Zeer bewust beperken ze zicht daarom niet tot privaatrecht of tot publiekrecht. Alle aspecten, zowel van contractenrecht, zakenrecht of aansprakelijkheidsrecht, administratief recht, milieurecht of stedenbouwrecht, fiscaal recht, vennootschapsrecht of sociaal recht, en nog veel meer, komen aan bod.

Deze codex is een compagnon die u kan begeleiden bij alle fases van het bouwgebeuren. Hij is zowel bedoeld voor de aannemer of promotor, voor de architect of een studiebureau, alsook voor een opdrachtgever-bouwheer.

Voor de editie 2017-2018 werden de teksten in deze codex bijgewerkt tot B.S. 31 augustus 2017.

ISBN 9789048631735 - Bestelcode 202171304
Codex Bouwrecht 2017-2018
€ 110,00
Abonnees € 88,00
Studenten € 50,00

Het meest complete en actuele wetboek inzake bouwrecht

Deze codex is juridisch intradisciplinair. De auteurs willen alle juridische hoeken en kantjes van het bouwgebeuren aftasten. Zeer bewust beperken ze zicht daarom niet tot privaatrecht of tot publiekrecht. Alle aspecten, zowel van contractenrecht, zakenrecht of aansprakelijkheidsrecht, administratief recht, milieurecht of stedenbouwrecht, fiscaal recht, vennootschapsrecht of sociaal recht, en nog veel meer, komen aan bod.

Deze codex is een compagnon die u kan begeleiden bij alle fases van het bouwgebeuren. Hij is zowel bedoeld voor de aannemer of promotor, voor de architect of een studiebureau, alsook voor een opdrachtgever-bouwheer.

Voor de editie 2017-2018 werden de teksten in deze codex bijgewerkt tot B.S. 31 augustus 2017.


Inhoudstafel

TREFWOORDENLIJST
 
I. ACTOREN
  A. AANNEMER
  B. ARCHITECT
  C. VASTGOEDMAKELAAR
 
II. BOUWEN EN MILIEURECHT
  A. AFVALSTOFFEN
  B. BODEMSANERING
  C. BOSSEN
  D. BROWNFIELD
  E. DUINEN
  F. GROND- EN PANDENBELEID
  G. GRONDENBANK
  H. LANDINRICHTING
  I. NATUURBEHOUD
  J. OMGEVING
  K. ONROEREND ERFGOED
  L. WATER
 
III. BOUWEN EN ADMINISTRATIEF RECHT
  A. DOMEINGOEDEREN
  B. HUISVESTING
  C. LEEGSTAND EN VERKROTTING
  D. ONTEIGENINGEN
  E. OVERHEIDSOPDRACHTEN
  F. PRODUCTEN
  G. STADSVERNIEUWING
  H. VEILIGHEID
  I. WEGEN
 
IV. BOUWEN EN ENERGIERECHT
  A. ALGEMEEN ENERGIEBELEID
  B. GELUIDSISOLATIE
 
V. BOUWEN EN ZAKENRECHT
  A. GOEDEREN EN ZAKELIJKE RECHTEN
  B. ERFPACHT
  C. OPSTAL
 
VI. BOUWEN EN CONTRACTEN- EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
  A. ALGEMEEN VERBINTENISSENRECHT
  B. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
  C. KOOP
  D. HUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN
  E. HUUR VAN WERKEN EN VAN DIENSTEN
  F. BURENHINDER
  G. LASTGEVING
  H. HYPOTHEEK
  I. VERJARING
  J. WONINGBOUW
 
VII. BOUWEN EN CONSUMENTENRECHT
 
VIII. BOUWEN EN INTELLECTUELE RECHTEN
 
IX. BOUWEN EN VENNOOTSCHAPSRECHT
 
X. BOUWEN EN FISCAAL RECHT
 
XI. BOUWEN EN SOCIAAL RECHT
 
XII. BOUWEN EN STRAFRECHT
 
XIII. BOUWEN EN PROCESRECHT
A. DESKUNDIGENONDERZOEK
B. RECHTSPLEGING INZAKE HUUR VAN GOEDEREN EN UITHUISZETTING

Bram Delvaux behaalde in 2001 zijn licentiaat in de rechten aan de VUB en de Universiteit van Kopenhagen. Hij is momenteel Adjunct-kabinetschef energie, elektriciteits- en gasmarkt, distributienettarieven, VREG, VEA, energiepact.

Daarnaast is hij verbonden aan het Instituut voor milieu- en energierecht aan de KU Leuven, en professor aan de Universiteit van Malta. Hij is co-hoofdredacteur van verschillende boeken, lid van de redacties van verschillende tijdschriften o.a. “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO)” en spreekt regelmatig op internationale en nationale conferenties.

Jean Dujardin is erestadssecretaris van Gent en eredocent aan de VUB.

Kurt Deketelaere is jurist en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceert er de vakken milieurecht, energierecht en bouwrecht. Hij is secretaris-generaal van de League of European Research Universities (LERU), een vereniging van 21 toonaangevende onderzoeksuniversiteiten.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief