Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

België voor beginners - editie 2017

Wordt verwacht
317 p.
2017
Boek
Auteur(s): Bracke Siegfried, Goedertier Geert, Johan Vande Lanotte

Wegwijs in het Belgisch labyrint

Dit boek wil de lezer een helder inzicht geven in de werking van de Belgische Staat. Voor de burger zijn de structuren van de overheid vaak ingewikkeld en verwarrend. Elementaire kennis is evenwel onmisbaar. Niet alleen voor de "burger" maar ook voor de leraar, de ondernemer, de journalist, kortom de "professional" in het algemeen. Denken we maar aan het onderscheid tussen de verschillende beleidsniveaus of de fundamentele rechten t.o.v. de overheid.

Het boek verduidelijkt op een verstaanbare manier:

  • een aantal beginselen van de Belgische staatsstructuur.
  • de verschillende Belgische beleidsniveaus (de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, de provincies en de gemeenten).
  • de internationale rechtsorde (de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Raad van Europa).
  • een aantal fundamentele rechten van de mens.

 

 

De opdracht om verstaanbaar en leesbaar een "België voor beginners" te schrijven werd uitgevoerd door bekende bevoorrechte getuigen: Johan Vande Lanotte, Siegfried Bracke en Geert Goedertier. Samen met deze laatste heeft Johan Vande Lanotte op didactisch vlak een ruime ervaring opgebouwd bij het doceren van deze materie bij de studenten aan de Rechtsfaculteit te Gent. Zijn ervaring als verantwoordelijk politicus is vanzelfsprekend zeer nuttig geweest.
Geert Goedertier is referendaris bij het Grondwettelijk Hof.
Siegfried Bracke, voormalig journalist bij de VRT, beheerst grondig de materie. Bovendien heeft hij al zo vaak de woelige institutionele ontwikkelingen uitgelegd en “vertaald”, dat door zijn inbreng deze uitgave sterk aan leesbaarheid heeft gewonnen.

In het boek werden zo veel mogelijk schema's, samenvattingen en illustraties opgenomen om het geheel nog aantrekkelijker en begrijpelijker te maken.

ISBN 9789048631223 - Bestelcode 202171101
België voor beginners - editie 2017
€ 40,00

Wegwijs in het Belgisch labyrint

Dit boek wil de lezer een helder inzicht geven in de werking van de Belgische Staat. Voor de burger zijn de structuren van de overheid vaak ingewikkeld en verwarrend. Elementaire kennis is evenwel onmisbaar. Niet alleen voor de "burger" maar ook voor de leraar, de ondernemer, de journalist, kortom de "professional" in het algemeen. Denken we maar aan het onderscheid tussen de verschillende beleidsniveaus of de fundamentele rechten t.o.v. de overheid.

Het boek verduidelijkt op een verstaanbare manier:

  • een aantal beginselen van de Belgische staatsstructuur.
  • de verschillende Belgische beleidsniveaus (de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, de provincies en de gemeenten).
  • de internationale rechtsorde (de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Raad van Europa).
  • een aantal fundamentele rechten van de mens.

 

 

De opdracht om verstaanbaar en leesbaar een "België voor beginners" te schrijven werd uitgevoerd door bekende bevoorrechte getuigen: Johan Vande Lanotte, Siegfried Bracke en Geert Goedertier. Samen met deze laatste heeft Johan Vande Lanotte op didactisch vlak een ruime ervaring opgebouwd bij het doceren van deze materie bij de studenten aan de Rechtsfaculteit te Gent. Zijn ervaring als verantwoordelijk politicus is vanzelfsprekend zeer nuttig geweest.
Geert Goedertier is referendaris bij het Grondwettelijk Hof.
Siegfried Bracke, voormalig journalist bij de VRT, beheerst grondig de materie. Bovendien heeft hij al zo vaak de woelige institutionele ontwikkelingen uitgelegd en “vertaald”, dat door zijn inbreng deze uitgave sterk aan leesbaarheid heeft gewonnen.

In het boek werden zo veel mogelijk schema's, samenvattingen en illustraties opgenomen om het geheel nog aantrekkelijker en begrijpelijker te maken.


Inhoudstafel

Inleiding - Het Belgisch recht: publiekrecht en privaatrecht

Deel 1 - de algemene beginselen van het Belgisch publiekrecht
Hoofdstuk 1. De grondwet: basis van het Belgisch publiekrecht
Hoofdstuk 2. De kenmerken van de Belgische staat
Hoofdstuk 3. De belangrijkste evoluties sedert 1830
Hoofdstuk 4. De hiërarchie van de rechtsnormen

Deel 2 - de federale overheid
Hoofdstuk 1. De wetgevende macht
Hoofdstuk 2. De uitvoerende macht
Hoofdstuk 3. De rechterlijke macht

Deel 3 - de gemeenschappen en de gewesten
Inleiding
Hoofdstuk 1. Drie gemeenschappen en drie gewesten
Hoofdstuk 2. De asymmetrische structuur van het federale België
Hoofdstuk 3. De bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten
Hoofdstuk 4. De werkwijze van de gemeenschappen en de gewesten
Hoofdstuk 5. Bijzonderheden over de Brusselse instellingen

Deel 4 - de gemeenten, de provincies en de ocmw’s
Inleiding
Hoofdstuk 1. De gemeenten
Hoofdstuk 2. De provincies
Hoofdstuk 3. Het ocmw

Deel 5 - de internationale rechtsorde
Inleiding
Hoofdstuk 1. De verenigde naties
Hoofdstuk 2. De raad van Europa
Hoofdstuk 3. De Europese unie

Deel 6 - de rechten en vrijheden
Inleiding
Hoofdstuk 1. Gelijkheid en non-discriminatie
Hoofdstuk 2. Rechten ter bescherming van de fysieke persoon
Hoofdstuk 3. Rechten ter bescherming van de psychische persoon
Hoofdstuk 4. Het recht op eigendom
Hoofdstuk 5. Sociaaleconomische rechten
Hoofdstuk 6. De rechten van het kind
Hoofdstuk 7. Rechten die voortvloeien uit bestuurlijke vernieuwing

Johan Vande Lanotte is Minister van Staat en buitengewoon hoogleraar grondwettelijk recht.

Om extra duiding te geven bij de materie in het boek 'België voor beginners' werden vier filmpjes gemaakt. Bekijk deze filmpjes alvast voor een eerste kennismaking met de landsstructuur in België.

1. De scheiding der machten?

In vele, voornamelijk democratische, landen vandaag zijn de belangrijkste machten gescheiden. Over welke drie machten gaat het? De wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke. > Ontdek in dit filmpje meer over de scheiding der machten.

2. Een representatieve parlementaire democratie?

We kennen allemaal het woord “democratie”. Maar wat betekent dit begrip nu net en wat komt er allemaal bij kijken? > U komt het te weten in dit filmpje.

3. België is een rechtstaat: wat betekent dit?

In België hebben we een rechtstaat. Dat is een staat waar de machthebbers de regels moeten respecteren. Regels die democratisch ontworpen werden, waarbij de fundamentele rechten en vrijheden van de mens gerespecteerd worden. > Kom in dit filmpje meer te weten over de rechtstaat.

4. Wat is een federale staat?

De Verenigde Staten, dat is een schoolvoorbeeld van een federale staat. Het betekent dat er voor ieder deel van het grondgebied een afzonderlijk parlement is met specifieke wetten. Maar deze zijn wel gebonden aan de grondwet. > Bekijk dit filmpje en leer meer over het verschil tussen een federale en een unitaire staat.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief