Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Dossier 25 - 125 jaar nabijheidsrechters/125 ans de justice de proximité

Op voorraad
297 p.
2017
Boek
Editor(s): Dambre Maarten, de Frésart Charles-Edouard, Janssens Bert, Lecocq Pascale, Tasset Jean-Hwan, Van Wilderode Mieke
Auteur(s): Allard Dominique, Balthazar Tom, Chichoyan Daisy, Maarten Dambre, de Frésart Charles-Edouard, De Potter Virginie, Debaenst Bruno, Goffinon Jean-Paul, Janssens Bert, Benoît Kohl, Pascale Lecocq, Yves-Henri Leleu, Lennaerts Ton, Mercelis Stien, Mouton Anne-Françoise, Onclin François, Rommel Guy, Salvé Arianne, Van Dorsselaer Isa, Verbeke Rudy

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2017

Moeten de Rechtskronieken eigenlijk nog wel voorgesteld worden? Door de jaren heen hebben ze steeds meer bekendheid verworven en zijn ze uitgegroeid tot een onmisbare ontmoetingsplaats onder collega’s.

De Rechtskronieken zijn ontstaan uit de noodzaak aan een dialoog tussen de academische wereld en de ervaringsdeskundigen, die de vrederechters (wij zijn nog voor de hervorming van 1995) ongetwijfeld zijn door hun praktijkkennis, in navolging van wat er reeds bestond voor het notariaat.

De huidige formule hebben we te danken aan onze collega-vrederechter Philippe Detienne en professor Paul Delnoy. Zij hebben ervoor gezorgd dat de eerste studiedagen, georganiseerd door Guy Benoît en Guy Rommel, hun hedendaags formaat aannamen, of toch bijna, want de Kronieken, die eerst enkel in Luik plaatsvonden, werden later gesplitst, waardoor de samenwerking met de UGent uitgebouwd werd.

2017 is een uitzonderlijke jaargang, in meer dan één opzicht.

Allereerst is het dit jaar 125 jaar geleden dat de vrederechters voor het eerst samenkwamen, werd ook precies 125 jaar geleden het Tijdschrift van de vrederechters opgericht en vieren we de 25ste jaargang van de Rechtskronieken.

Verder waagt deze editie zich aan een hachelijke onderneming door gezamenlijke onderwerpen voor de vrede- en politierechters aan te kaarten, waarbij de bijdragen van de Universiteiten van Gent en Luik elkaar aanvullen.

Ten slotte verlaten de Kronieken, voor de eerste maal in hun geschiedenis, de universiteitsgebouwen om terug te keren naar de locatie waar het eerste congres, dat later zou uitgroeien tot het Verbond van vrederechters, plaatsvond.

Om al deze redenen hebben we in deze publicatie, bovenop de gebruikelijke wetenschappelijke bijdrage waarvan de waarde niet meer hoeft bewezen te worden, het woord willen laten aan de verschillende actoren die nauw bij de rechtspraak betrokken zijn, of ze uitoefenen, en die dus de nabijheidsrechtsbedeling door en door kennen.

ISBN 9789048630400 - Bestelcode 202176201
Dossier 25 - 125 jaar nabijheidsrechters/125 ans de justice de proximité
€ 75,00
Abonnees € 60,00

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2017

Moeten de Rechtskronieken eigenlijk nog wel voorgesteld worden? Door de jaren heen hebben ze steeds meer bekendheid verworven en zijn ze uitgegroeid tot een onmisbare ontmoetingsplaats onder collega’s.

De Rechtskronieken zijn ontstaan uit de noodzaak aan een dialoog tussen de academische wereld en de ervaringsdeskundigen, die de vrederechters (wij zijn nog voor de hervorming van 1995) ongetwijfeld zijn door hun praktijkkennis, in navolging van wat er reeds bestond voor het notariaat.

De huidige formule hebben we te danken aan onze collega-vrederechter Philippe Detienne en professor Paul Delnoy. Zij hebben ervoor gezorgd dat de eerste studiedagen, georganiseerd door Guy Benoît en Guy Rommel, hun hedendaags formaat aannamen, of toch bijna, want de Kronieken, die eerst enkel in Luik plaatsvonden, werden later gesplitst, waardoor de samenwerking met de UGent uitgebouwd werd.

2017 is een uitzonderlijke jaargang, in meer dan één opzicht.

Allereerst is het dit jaar 125 jaar geleden dat de vrederechters voor het eerst samenkwamen, werd ook precies 125 jaar geleden het Tijdschrift van de vrederechters opgericht en vieren we de 25ste jaargang van de Rechtskronieken.

Verder waagt deze editie zich aan een hachelijke onderneming door gezamenlijke onderwerpen voor de vrede- en politierechters aan te kaarten, waarbij de bijdragen van de Universiteiten van Gent en Luik elkaar aanvullen.

Ten slotte verlaten de Kronieken, voor de eerste maal in hun geschiedenis, de universiteitsgebouwen om terug te keren naar de locatie waar het eerste congres, dat later zou uitgroeien tot het Verbond van vrederechters, plaatsvond.

Om al deze redenen hebben we in deze publicatie, bovenop de gebruikelijke wetenschappelijke bijdrage waarvan de waarde niet meer hoeft bewezen te worden, het woord willen laten aan de verschillende actoren die nauw bij de rechtspraak betrokken zijn, of ze uitoefenen, en die dus de nabijheidsrechtsbedeling door en door kennen.


Inhoudstafel

Deel I – Ire partie. 125 jaar nabijheidsrechters – 125 ans de justice de proximité

De vredegerechten als het algemeen eenheidsloket van justitie?

Rechters in tien stukjes

L’union fait la force! 125 jaar verbondenheid van vrederechters in België

De vrederechter leeft (nog steeds)

De legitimiteit van justitie als openbare dienst

Incapacités : le certificat médical et sa référence à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai 2011 par la 54e assemblée mondiale de la santé ou c.i.f., le bon choix?

Le locataire social aux prises avec une procédure judiciaire; la mission d’accompagnement de la société de logements sociaux et ses limites

Le droit à l’épreuve du terrain: les juges de paix et la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité

Le juge comme méditation

Liberté, égalité, proximité?

 

 

Deel II – IIe partie. Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2017 – Chronique de droit à l’usage des Juges de Paix et de Police 2017

Restrictions d’autonomie des personnes sous protection judiciaire: le logement, la santé, la voiture

La jouissance du bien loué - regards pratiques et inter-disciplinaires

Het grondrecht op wonen: bronnen en doorwerking in de rechtspraktijk

Gezondheidsrechtelijke dilemma’s voor vrederechters en politierechters

Dossiers Tijdschrift vrede- en politierechters

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Maarten Dambre promoveerde op 16 september 2008 tot doctor in de rechten met een proefschrift onder de titel "Contractvrijheid en rechtsdwang bij de bepaling van de kostprijs van de huur van onroerende goederen. Een analyse van de financiële verbintenissen van de huurder met voorstellen tot legislatieve verbetering."
 
Hij behaalde op 9 juli 1986, met grote onderscheiding, het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij is vanaf 1 oktober 1986 advocaat aan de balie te Gent. Mr. Frans Baert was zijn patroon. Na de stage was hij in 1992 één van de oprichters van de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten CVBA.
 
Als advocaat behandelt hij voornamelijk handelsrechtelijke zaken, met inbegrip van handelscontracten (agentuur, franchising, concessie), en zaken van financieel recht en contractenrecht, hoofdzakelijk handelshuur, koop-verkoop en aanneming (bouwrecht). Hij heeft zich diepgaand in deze materie gespecialiseerd, zoals blijkt uit zijn universitaire loopbaan en zijn publicaties in deze rechtsgebieden.
 
Vanaf 1 oktober 1987 is hij verbonden als assistent aan de Universiteit Gent, eerst bij het Seminarie voor Handels- en Vennootschapsrecht, vanaf 1 oktober 1993 als praktijkassistent bij het Instituut voor Contracten- en Verzekeringsrecht en vanaf 1 oktober 2001 bij de Vakgroep Burgerlijk Recht, nu Centrum Verbintenissenrecht. Met ingang van 1 oktober 1997 werd hij bevorderd tot praktijklector. Op 16 september 2011 werd hij aangesteld als docent Bijzondere Overeenkomsten en Vastgoedrecht.
 
Als specialist ter zake was hij lid van de Bijzondere Commissie voor evaluatie van de gevolgen van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur (Ministerie van Justitie) en lid van de Commissie voor evaluatie van de wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet (Ministerie van Economische Zaken).
 
Hij werd op 13 juni 2006 als specialist gehoord op de hoorzitting van de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers i.v.m. het wetsvoorstel doc. 51-0122/001 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de intresten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft.
 
Hij werd op 2 juli 2013uitgenodigd als spreker op de hoorzitting van de Commissie Justitie van de Senaat i.v.m. het wetsvoorstel tot oprichting van een huurgarantiefonds. In de loop van 2013-2014 nam hij deel aan de werkzaamheden van de begeleidingsgroep private verhuring (Wonen Vlaanderen) die de regionalisering van grote delen van het huurrecht ten gevolge van de zesde staatshervorming heeft voorbereid; hij was voorzitter van de werkgroepen “contractuele aspecten” en “woningkwaliteit” die de bepalingen van de woninghuurwet hebben geëvalueerd.
 
Maarten Dambre is hoofdredacteur van de geannoteerde reeks wetboeken van die Keure (Burgerlijk Wetboek, Burgerlijk Wetboek - Bijzondere wetgeving, Handelsrecht) en is lid van de kernredactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO). Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, het Nieuw Juridisch Weekblad, het Tijdschrift voor de Vrederechters en het Tijdschrift Huurrecht.
 
Maarten Dambre is editor en coauteur van een boek over Handelshuur, auteur van boeken over de Huurprijs en het Consumentenkrediet en coauteur van enkele juridische handboeken op het gebied van het huurrecht (algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur), schreef bijdragen voor diverse juridische verzamelwerken en publiceerde in tal van juridische tijdschriften.
 
Hij hield verschillende referaten op congressen en studiedagen, o.a. over Consumentenkrediet (UCL 1991, UIA 1992 en Brussel 1996), Woninghuur (UGent 1991 en 1997 en KUL 1991 en 1997), Hypothecair krediet (Antwerpen 1992), de Grondwettelijke erkenning van het recht op huisvesting (Schoordijk Instituut KUB Tilburg 1995), de Handelsagentuurovereenkomst (Universiteit Gent 1995), de Bescherming van de consument in de kredietsector (UGent 1997), Krediet aan en schuldenlast van gezinnen (Ministerie van Justitie, opleiding voor magistraten, 1998), Woningkwaliteitsregelingen (UGent en UIA1999, balie Gent 2000), Actuele ontwikkelingen inzake algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur” (UGent 2003), Knelpunten contractenrecht – Huur, (KUL en KULAK 2003), de Antidiscriminatiewet en het huurrecht (UGent 2003), Actuele ontwikkelingen inzake koop-verkoop van onroerende goederen” (UGent 2005), Algemeen huurrecht (UGent 2005), Dienstenprestaties (UGent 2010), Verkoop van onroerende goederen (UGent 2011), Handelshuur (UGent 2012) en Aansprakelijkheid van aannemer en architect voor de gebrekkige uitvoering van bouwwerken (UGent 2014).

Pascale Lecocq travaille à l'Université de Liège.

Yves-Henri Leleu est un spécialiste reconnu du droit des personnes et des familles, et du droit patrimonial des familles.

Benoît Kohl is a professor at the Law Faculty of the University of Liège (ULg), where he heads the department for law of obligations and contract law. He also teaches a specialised course on commercial law at the Management School – University of Liege (HEC-ULg) and is a visiting professor at the University of Paris II (Panthéon-Assas), where he teaches a course on European and international construction law. Besides, Benoît is member of the Belgian Notary Nomination Commission.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief