Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 101 – Medisch recht

Op voorraad
113 p.
2017
Boek
Editor(s): Lierman Steven, Schamps Geneviève
Auteur(s): Caes Miet, Callens Stefaan, Steven Lierman, Nys Herman, Geneviève Schamps , Vanermen Ellen
Is onderdeel van de reeks Themis

In een eerste bijdrage toont professor Stefaan Callens hoe de wet op de uitoefening van gezondheidszorgberoepen wordt toegepast op de klinisch psychologen.

In de tweede bijdrage zoekt Prof. Herman Nys uit hoe het staat met de geplande hervorming van de wetgeving over de gezondheidszorgberoepen. Hij schetst een beeld van hoe de beroepen in de nabije toekomst zullen worden geregeld, met inbegrip van het tuchtrecht.

Prof. Geneviève Schamps heeft het vervolgens over de toepassing van de patiëntenrechten bij de beroepsuitoefening van de klinisch psychologen.

Tot slot gaat prof. Steven Lierman in op de recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak met betrekking tot de wet niet-conventionele praktijken. Hij heeft het over het artsenmonopolie en de verhouding met de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen en de wet medische ongevallen.

ISBN 9789048631209 - Bestelcode 202172700
Themis 101 – Medisch recht
€ 47,00

In een eerste bijdrage toont professor Stefaan Callens hoe de wet op de uitoefening van gezondheidszorgberoepen wordt toegepast op de klinisch psychologen.

In de tweede bijdrage zoekt Prof. Herman Nys uit hoe het staat met de geplande hervorming van de wetgeving over de gezondheidszorgberoepen. Hij schetst een beeld van hoe de beroepen in de nabije toekomst zullen worden geregeld, met inbegrip van het tuchtrecht.

Prof. Geneviève Schamps heeft het vervolgens over de toepassing van de patiëntenrechten bij de beroepsuitoefening van de klinisch psychologen.

Tot slot gaat prof. Steven Lierman in op de recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak met betrekking tot de wet niet-conventionele praktijken. Hij heeft het over het artsenmonopolie en de verhouding met de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen en de wet medische ongevallen.


Inhoudstafel

De klinisch psychologen en de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen
Inleiding
Korte wetshistoriek
Wat valt onder de uitoefening van de klinische psychologie?
Wie mag de klinische psychologie uitoefenen?
Welke rechten en verplichtingen?
Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen
 

De stand van zaken met betrekking tot de hervorming van de gezondheidszorgberoepen
Inleiding
KB 78
Wet BIG
Plannen tot hervorming van KB 78
Kern hervormingsplannen tegen de achtergrond van het KB 78 en de Wet BIG

 
Niet-conventionele praktijk te kijk: juridische analyse van een lijdensweg
Inleiding
Totstandkoming en krachtlijnen van de wet niet-conventionele praktijken
Registratieprocedure en uitoefeningsvoorwaarden
Verhouding van de wet niet-conventionele praktijken met de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen
Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar en de patiënt in het kader van de uitoefening van niet-conventionele praktijken
Schade als gevolg van de uitoefening van niet-conventionele praktijken
Besluit

 
La relation de soins avec le psychologue clinicien: la portée des droits du patient
La relation entre le psychologue clinicien et le patient
Les interventions possibles des proches du patient : l’assistance et la représentation
Conclusion

Themis

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Steven Lierman is sinds 2012 hoofddocent administratief recht aan de KU Leuven. Hij is eveneens docent en professor International and European Health Law aan de UAntwerpen sinds 2008.

Geneviève Schamps est Docteur en droit.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief