Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

10 jaar Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: daadwerkelijke rechtsbescherming / 10 ans du Conseil du Contentieux des Étrangers : la protection juridictionnelle effective

Op voorraad
665 p.
2017
Boek
Auteur(s): Adam C., Bamps Chantal, Bola F., Bola G., Bonnet F., Calikoglu H., Canart G., Cattelain N., Chaudhry N., Claes C., Claesen M., Cornelis Inge, Sanne Crombecq, Cuykens K., De Baets C., De Bondt A., De Bruyn D., De Geyter C., de Guchteneere G., de Hemricourt M., De Lange J., De Wreede C., Declerck K., Delahaut V., Denies N., Denys A., Dethy V., Dubois C., Fortin S., Fransen C., Garrot A., Georis E., Gergeay M., Gheyle J., Gillis S., Gobert Stéphanie, Godefroid A.-C., Goovaerts S.-J., Groulard François-Xavier, Hanganu R., Hayez J.-F., Huys J., Ishema R., Jacobs R., Kegels S., Leclercq A., Leclercq V., Louis B., Maertens Elisabeth, Maes A., Maes M., Meskens S., Michel E., Milojkovic M., Monsieurs A., Musongela P., Pintiaux G., Piret A., Pivato A., Reniers N., Roisin O., Ryckaseys Marie, Sauté C., Seghin S., Sengegera N., Tamborijn F., Van der Linden J., Van Goethem Henk, Van Rooten F., Vander Donckt S., Vanderheyde L., Vanderschommen E., Verdickt Bart, Verhaert C., Werenne J.-C., Wijnants Anja, Willaert S., Woog S., Ya Mutwale Mitonga M.-L.

Tien jaar na zijn oprichting toonde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich aan de wereld met een opmerkelijke publicatie. In dit boek stelt de Raad zich eerst voor door zijn bevoegdheden en procedures te overlopen en een inkijk te bieden in de interne organisatie van dit onafhankelijk administratief rechtscollege.

In een tweede deel belichten ze de rechtspraak van de Raad. Hoewel de Raad nog maar 10 jaar jong is, kan hij op heden al bogen op een omvangrijke jurisprudentie. Omwille van deze omvang werd gekozen voor een bloemlezing via capita selecta. Deze bloemlezing omvat zowel thema’s van internationaal recht en Unierecht inzake asiel en migratie als aspecten van publiek procesrecht, van bestuursrecht en uiteraard van het ‘materiële’ Belgische vreemdelingenrecht. Dankzij dit brede spectrum zijn we ervan overtuigd dat deze publicatie een veel ruimere doelgroep zal aanspreken dan de nichemarkt van de rechtspractici die het vreemdelingenrecht beoefenen.

ISBN 9789048629176 - Bestelcode 202171401
10 jaar Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: daadwerkelijke rechtsbescherming / 10 ans du Conseil du Contentieux des Étrangers : la protection juridictionnelle effective
€ 99,00

Tien jaar na zijn oprichting toonde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich aan de wereld met een opmerkelijke publicatie. In dit boek stelt de Raad zich eerst voor door zijn bevoegdheden en procedures te overlopen en een inkijk te bieden in de interne organisatie van dit onafhankelijk administratief rechtscollege.

In een tweede deel belichten ze de rechtspraak van de Raad. Hoewel de Raad nog maar 10 jaar jong is, kan hij op heden al bogen op een omvangrijke jurisprudentie. Omwille van deze omvang werd gekozen voor een bloemlezing via capita selecta. Deze bloemlezing omvat zowel thema’s van internationaal recht en Unierecht inzake asiel en migratie als aspecten van publiek procesrecht, van bestuursrecht en uiteraard van het ‘materiële’ Belgische vreemdelingenrecht. Dankzij dit brede spectrum zijn we ervan overtuigd dat deze publicatie een veel ruimere doelgroep zal aanspreken dan de nichemarkt van de rechtspractici die het vreemdelingenrecht beoefenen.


Inhoudstafel

Voorwoord van de eerste voorzitter – Préface du premier président

Dankwoord – Mot de remerciement

Deel 1 - 1re Partie: Présentation du Conseil du Contentieux des Étrangers – Voorstelling van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (C. Bamps, A. De Bondt, E. Vanderschommen, A. Monsieurs, R. Jacobs, J. Huys)

1. Le Conseil en tant que juridiction administrative
2. Organisation
3. Raad in cijfers

Deel 2 - 2e Partie: De rechtspraak van de Raad – La jurisprudence du Conseil

1. De ontvankelijkheden – Les recevabilités

2. L’emploi des langues dans le domaine du droit des étrangers – Het taalgebruik in het vreemdelingenrecht (N. Chaudhry, C. Claes, S.-J. Goovaerts)

3. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het vreemdelingencontentieux/Les principes de bonne administration dans le contentieux du droit dés étrangers (C. Adam, M. Milojkovic, A. Wijnants, G. Bola-Sambi-Bolokolo, K. Cuykens, E. Michel, S. Vander Donckt)

4. Les mesures provisoires – Voorlopige maatregelen (C. De Baets, A.-C. Godefroid, J.-C.Werenne)

5. De hogere rechtsnormen – Les normes supérieures

6. Le contentieux du droit de l’asile – Het onderzoek van het recht op asiel

7. Toegang tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen – L’accès au territoire, le séjour et l’éloignement des étrangers

Een bijzonder dankwoord voor diegenen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit werk – Un remerciement spécial à ceux qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage

 

Sanne Crombecq is attaché juridische geschillen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief