Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht

Op voorraad
213 p.
2017
Boek
Auteur(s): Vanhegen Miet
Is onderdeel van de reeks Arbeidsrecht

De Belgische arbeidsmarkt wordt vandaag geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Een van deze uitdagingen is de enorme stijging van het langdurig absenteïsme. De toenemende vergrijzing, het optrekken van de pensioen leeftijd, chronische stress en burn-out spelen hierbij een grote rol. De druk op het socialezekerheidssysteem en de arbeidsmarkt is groter dan ooit.

De laatste decennia duikt er een nieuwe visie op over arbeid en arbeidsongeschiktheid die mogelijk soelaas kan brengen: de re-integratieapproach van arbeid. Deze tendens is ook onze wetgever niet ontgaan. Tot voor kort was ons wetgevend kader omtrent arbeidsongeschiktheid bijzonder versnipperd en complex.

In dit praktisch en verfrissend boek:

  • wordt stilgestaan bij de afbakening van de verschillende relevante begrippen in het kader van de re-integratie van arbeidsongeschikten
  • krijgt u een overzicht van de relevante internationale en Europese ontwikkelingen en invloeden
  • wordt nagegaan in welke mate de re-integratieaanpak aantoonbaar ondersteund wordt in het huidige Belgische arbeidsrecht en waar er nog tekortkomingen en lacunes zijn.

Ook het socialezekerheidsrecht en de antidiscriminatiewetgeving worden hierbij betrokken. In dit luik wordt speciale aandacht geschonken aan de nieuwe wetgeving die in het najaar van 2016 werd aangenomen.

ISBN 9789048630738 - Bestelcode 202175103
Arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht
€ 85,00
Abonnees € 68,00
Studenten € 43,00

De Belgische arbeidsmarkt wordt vandaag geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Een van deze uitdagingen is de enorme stijging van het langdurig absenteïsme. De toenemende vergrijzing, het optrekken van de pensioen leeftijd, chronische stress en burn-out spelen hierbij een grote rol. De druk op het socialezekerheidssysteem en de arbeidsmarkt is groter dan ooit.

De laatste decennia duikt er een nieuwe visie op over arbeid en arbeidsongeschiktheid die mogelijk soelaas kan brengen: de re-integratieapproach van arbeid. Deze tendens is ook onze wetgever niet ontgaan. Tot voor kort was ons wetgevend kader omtrent arbeidsongeschiktheid bijzonder versnipperd en complex.

In dit praktisch en verfrissend boek:

  • wordt stilgestaan bij de afbakening van de verschillende relevante begrippen in het kader van de re-integratie van arbeidsongeschikten
  • krijgt u een overzicht van de relevante internationale en Europese ontwikkelingen en invloeden
  • wordt nagegaan in welke mate de re-integratieaanpak aantoonbaar ondersteund wordt in het huidige Belgische arbeidsrecht en waar er nog tekortkomingen en lacunes zijn.

Ook het socialezekerheidsrecht en de antidiscriminatiewetgeving worden hierbij betrokken. In dit luik wordt speciale aandacht geschonken aan de nieuwe wetgeving die in het najaar van 2016 werd aangenomen.


Inhoudstafel

VOORWOORD

INLEIDING

DEEL 1. BEGRIPPENKADER

Hoofdstuk 1. Arbeidsongeschiktheid en aanverwante begrippen
Hoofdstuk 2. Re-integratie
Hoofdstuk 3. Tussenbesluit

DEEL 2. INTERNATIONAAL EN EUROPEES KADER

Hoofdstuk 1. Internationaal kader
Hoofdstuk 2. Europees kader
Hoofdstuk 3. Tussenbesluit

DEEL 3. NATIONAAL KADER

Hoofdstuk 1. Antidiscriminatiewetgeving
Hoofdstuk 2. Arbeidsongeschiktheidsrecht
Hoofdstuk 3. Arbeidswelzijnsrecht
Hoofdstuk 4. Socialezekerheidsrecht
Hoofdstuk 5. De nieuwe re-integratietrajecten

DEEL 4. BESLUIT

DEEL 5. LITERATUURLIJST

De reeks Arbeidsrecht heeft een lange traditie. Ze werd opgestart door Roger Blanpain en veel toonaangevende studies werden gepubliceerd. In 1994 werd gekozen voor een interuniversitaire reeks (ICA-reeks).

In 2012 heeft het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (afgekort Begasoz) de reeks omgevormd: ze werd tweetalig, uitgebreid met Sociaal Zekerheidsrecht en uitgebouwd tot een wetenschappelijk erkende boekenreeks. De ICAreeks werd de Reeks van het Belgische Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht/Collection de l’Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale.

De vroegere blauwe reeks bleef bestaan en is gereserveerd voor beknopte praktijkstudies. De naam van de reeks is aangepast aan haar vroegere benaming “Arbeidsrecht”.

Tot deze reeks behoren volgende boeken:

 Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief