Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Internationaal Privaatrecht (IPR) geannoteerd 2017

Op voorraad
2017
Boek
Editor(s): Kruger Thalia, Van Calster Geert, Verhellen Jinske, Wautelet Patrick
Auteur(s): Apers Elsemiek, Barbaix Renate, Berte Sara, Cox Kristof, De Backer Véronique, Bertel De Groote, De Meyer Jan, De Ruyck Valerie, Den Tandt Barbara, Dupon Frédéric, Dursin Eric, Elsermans Rinse, Herbots Katrien, Konings Sanne, Kruger Thalia, Mehmeti Erinda, Samyn Liselot, Storme Henri, Traest Michael, Van Hoe Arie, Vanfraechem Lotte, Verhellen Jinske, Verhulst Marianne, Volders Bart, Patrick Wautelet
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR) werd ingevoerd bij wet 16 juli 2004 (BS 30 juli 2004). Sedert de inwerkingtreding van het WIPR heeft de praktijk met de nieuwe regels leren werken. Kennisname van en inzicht in de rechtspraak die hieruit is ontstaan, zijn onontbeerlijk om de juiste draagwijdte van de bepalingen van het WIPR te kunnen vastleggen.

Voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht is het echter noodzakelijk om ook talrijke andere instrumenten te raadplegen: naast de Verdragen van de Haagse Conferentie en enkele andere verdragen, moet ook met een aantal belangrijke Europese Verordeningen rekening worden gehouden. Deze internationale en Europese regels primeren immers op het WIPR.

Voor al die teksten werd in dit geannoteerd wetboek door specialisten de belangrijkste rechtspraak verzameld en samengevat. Daarnaast werden ook verwijzingen opgenomen naar relevante rechtsleer. Er zijn ook aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het WIPR. Hiermee hoopt de redactie de rechtspractici en al wie in het internationaal privaatrecht bedrijvig is, een nuttig werkinstrument aan te bieden.

Dit wetboek is qua wetgeving bijgewerkt tot 1 maart 2017 en qua rechtspraak, rechtsleer en commentaar in principe tot 1 september 2016.
 

Exclusief voordeel voor abonnees: digitale versie van Internationaal Privaatrecht Geannoteerd

Bent u abonnee? Vraag uw gratis digitale versie aan op http://ipr.diekeure.be

 

ISBN 9789048629411 - Bestelcode 202176100
Internationaal Privaatrecht (IPR) geannoteerd 2017
€ 90,00
Abonnees € 72,00

Het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR) werd ingevoerd bij wet 16 juli 2004 (BS 30 juli 2004). Sedert de inwerkingtreding van het WIPR heeft de praktijk met de nieuwe regels leren werken. Kennisname van en inzicht in de rechtspraak die hieruit is ontstaan, zijn onontbeerlijk om de juiste draagwijdte van de bepalingen van het WIPR te kunnen vastleggen.

Voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht is het echter noodzakelijk om ook talrijke andere instrumenten te raadplegen: naast de Verdragen van de Haagse Conferentie en enkele andere verdragen, moet ook met een aantal belangrijke Europese Verordeningen rekening worden gehouden. Deze internationale en Europese regels primeren immers op het WIPR.

Voor al die teksten werd in dit geannoteerd wetboek door specialisten de belangrijkste rechtspraak verzameld en samengevat. Daarnaast werden ook verwijzingen opgenomen naar relevante rechtsleer. Er zijn ook aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het WIPR. Hiermee hoopt de redactie de rechtspractici en al wie in het internationaal privaatrecht bedrijvig is, een nuttig werkinstrument aan te bieden.

Dit wetboek is qua wetgeving bijgewerkt tot 1 maart 2017 en qua rechtspraak, rechtsleer en commentaar in principe tot 1 september 2016.
 

Exclusief voordeel voor abonnees: digitale versie van Internationaal Privaatrecht Geannoteerd

Bent u abonnee? Vraag uw gratis digitale versie aan op http://ipr.diekeure.be

 


Inhoudstafel

I. WIPR

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Voorafgaande bepaling (door P. Wautelet)
Afdeling 2. Onderwerp (door P. Wautelet)
Afdeling 3. Vaststelling van de nationaliteit, de woonplaats en de verblijfplaats (door J. Verhellen)
Afdeling 4. Rechterlijke bevoegdheid (door E. Dursin)
Afdeling 5. Conflictenrecht (door P. Wautelet)
Afdeling 6. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten

HOOFDSTUK II. Natuurlijke personen

Afdeling 1. Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen (door J. De Meyer)
Afdeling 1bis. Geslachtsaanpassing (door J. De Meyer)
Afdeling 2. Naam en voornamen (door J. De Meyer)
Afdeling 3. Afwezigheid (door J. De Meyer)

HOOFDSTUK III. De huwelijksrelatie

Afdeling 1. Internationale bevoegdheid (door S. Berte)
Afdeling 2. Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte (door S. Berte)
Afdeling 3. Recht toepasselijk op het huwelijk (door S. Berte)
Afdeling 4. Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen (door J. De Meyer)
Afdeling 5. Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed (door J. Verhellen)

HOOFDSTUK IV. De relatie van samenleven (door S. Berte)

HOOFDSTUK V. Afstamming en adoptieve afstamming

Afdeling 1. Oorspronkelijke afstamming (door J. Verhellen)
Afdeling 2. Adoptieve afstamming (door M. Traest)

HOOFDSTUK VI. Onderhoudsverplichtingen (door E. Mehmeti)

HOOFDSTUK VII. Erfopvolging (door R. Barbaix en R. Elsermans)

HOOFDSTUK VIII. Goederen (door B. Den Tandt)

Afdeling 1. Internationale bevoegdheid
Afdeling 2. Toepasselijk recht
Afdeling 3. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

HOOFDSTUK IX. Verbintenissen

Afdeling 1. Internationale bevoegdheid
Afdeling 2. Toepasselijk recht (door K. Cox)

HOOFDSTUK X. Rechtspersonen (door M. Verhulst)

HOOFDSTUK XI. Collectieve procedures van insolventie (door A. Van Hoe)

HOOFDSTUK XII. Trust (door M. Verhulst)

HOOFDSTUK XIII. Slotbepalingen (door S. Berte)

Afdeling 1. Overgangsbepalingen
Afdeling 2. Wijzigingsbepalingen
Afdeling 3. Opheffingsbepalingen
Afdeling 4. Inwerkingtreding

II. EUROPESE / INTERNATIONALE WETGEVING

III. NATIONALE WETGEVING

IV. UITVOERINGSBESLUITEN

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Patrick Wautelet est professeur à la Faculté de droit, de science politique et de criminologie de l¿Université de Liège. Son enseignement et ses recherches portent en particulier sur les relations internationales privées et le droit de la nationalité. Au cours de la période récente, ses recherches se sont particulièrement orientées vers les questions familiales et patrimoniales que suscitent la mobilité grandissante des citoyens.

Licencié et docteur en droit de la KULeuven, il a été chercheur invité à l¿University of Illinois et à la Harvard Law School (1999-2000) et avocat au barreau de Bruxelles pendant 7 ans. Il a travaillé à la Conférence de La Haye de droit international privé comme stagiaire et secrétaire-rédacteur et a été professeur invité en Russie (MGIMO), au Burundi (Université du Burundi) et en France (EDHEC). Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques s'intéressant aux difficultés posées par la mobilité des personnes, des familles et de leur patrimoine.

Bertel De Groote is hoofddocent aan de UGent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde). Tevens is hij auteur van talrijke bijdragen in een brede waaier van juridische domeinen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief