Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Dossier 24 - Indicatieve tabel 2016/Tableau indicatif 2016

Op voorraad
172 p.
2017
Boek
Auteur(s): Baeyens Sander, Fagnart Jean-Luc, Jaumain Christian, Vandeweerdt Marc

Dit dossier is inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters.

De herwerkte Tabel is geen wondermiddel om snel een menselijke schade te berekenen. Het is ook geen dwingende regel om schade te benaderen. Deze Tabel geeft slechts aan hoe de schade mogelijk begroot kan worden.

De wetgever legde, in het Burgerlijk Wetboek, slechts de algemene basis m.b.t. de principes van schade en schadevergoeding vast. Omwille van het algemeen karakter van de wettelijke bepalingen, is het noodzakelijk zich te beroepen op andere rechtsbronnen. Of het nu de maatschappij, de wetenschap of de technologie betreft: alles is voortdurend in beweging. Ook de rechtsleer en rechtspraak over de evaluatie van menselijke schade blijven nooit stilstaan.

Deze editie verschilt enigszins van de vorige. Door de Indicatieve Tabel om de 4 jaar opnieuw te evalueren en, waar nodig, aan te passen, geven de betrokken magistratenorganisaties uiting aan hun wens om deze evoluties op te volgen, er zich aan aan te passen of zelf te duiden.

Voor mensen die beroepsmatig met schade en schadevergoeding geconfronteerd worden, is de Indicatieve Tabel een aansporing om zich verder te verdiepen in alle facetten van de schadeleer.

ISBN 9789048629428 - Bestelcode 202172100
Dossier 24 - Indicatieve tabel 2016/Tableau indicatif 2016
€ 65,00
Abonnees € 52,00

Dit dossier is inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters.

De herwerkte Tabel is geen wondermiddel om snel een menselijke schade te berekenen. Het is ook geen dwingende regel om schade te benaderen. Deze Tabel geeft slechts aan hoe de schade mogelijk begroot kan worden.

De wetgever legde, in het Burgerlijk Wetboek, slechts de algemene basis m.b.t. de principes van schade en schadevergoeding vast. Omwille van het algemeen karakter van de wettelijke bepalingen, is het noodzakelijk zich te beroepen op andere rechtsbronnen. Of het nu de maatschappij, de wetenschap of de technologie betreft: alles is voortdurend in beweging. Ook de rechtsleer en rechtspraak over de evaluatie van menselijke schade blijven nooit stilstaan.

Deze editie verschilt enigszins van de vorige. Door de Indicatieve Tabel om de 4 jaar opnieuw te evalueren en, waar nodig, aan te passen, geven de betrokken magistratenorganisaties uiting aan hun wens om deze evoluties op te volgen, er zich aan aan te passen of zelf te duiden.

Voor mensen die beroepsmatig met schade en schadevergoeding geconfronteerd worden, is de Indicatieve Tabel een aansporing om zich verder te verdiepen in alle facetten van de schadeleer.


Inhoudstafel

Tableau Indicatif - version 2016

Chapitre I. Dommage aux personnes
1. Principes
2. Le préjudice temporaire
3. Le dommage permanent
4. Le décès

Chapitre II. Dommage aux choses et frais
1. Dommage aux véhicules
2. Frais de déplacement
3. Frais administratifs
4. Frais vestimentaires

Chapitre III. Intérêts et provisions
1. Intérêts compensatoires
2. Intérêts moratoires
3. Provisions

Annexe
La mission d’expertise


Indicatieve Tabel - versie 2016

Hoofdstuk I. Schade aan personen
1. Principes
2. De tijdelijke schade
3. De blijvende schade
4. Het overlijden

Hoofdstuk II. Schade aan voorwerpen en kosten
1. Voertuigschade
2. Verplaatsingskosten
3. Administratiekosten
4. Kledijschade

Hoofdstuk III. Interest en provisie
1. De vergoedende interest
2. De moratoire interest
3. Provisie

Bijlage
Deskundigenopdracht


Le dommage corporel, après 2012
par Jean-Luc Fagnart

Introduction
Section 1. La justification
§ 1. L’Organisation mondiale de la santé
§ 2. L’Organisation des Nations Unies
Section 2. L’explication
§ 1. L’invalidité et l’incapacité personnelle
§ 2. L’obsession mathématique
Section 3. L’amélioration
§ 1. La standardisation
§ 2. L’amalgame
§ 3. Synthèse
Section 4. L’application
§ 1. Le barème, mal nécessaire?
§ 2. Le barème impossible
§ 3. L’expert de la vie réelle


Voorbeschiktheid tot schade: over welke schade gaat het?
door Marc Vandeweerdt

I. Inleiding
II. Het probleem en de principes van de oplossing
III. Nadere analyse
IV. Evaluatie van de schade ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid bij voorbeschiktheid of vooraf bestaande toestand
§ 1. Blijvende arbeidsongeschiktheid (BAO): begripsinhoud
§ 2. Het verlies van arbeidsinkomen van de eenogige die zijn enige goede oog verliest
§ 3. Het verlies van arbeidsinkomen bij opeenvolgende ongevallen
§ 4. Voorbeschiktheid
V. De arresten van het Hof van Cassatie
§ 1. Het arrest van 8 juni 1951
§ 2. Het arrest van 9 maart 1971
§ 3. Het arrest van 13 oktober 1981
§ 4. Het arrest van 6 januari 1993
§ 5. Het arrest van 14 juni 1995
§ 6. Het arrest van 2 februari 2011
VI. Besluit


De theorie van het verlies van een kans vanuit een rechtsvergelijkend perspectief
door Sander Baeyens

I. Inleiding
II. De erkenning van de theorie van het verlies van een kans binnen de Europese rechtsstelsels
§ 1. Algemeen
§ 2. De voortrekkersrol van het Franse recht
§ 3. Een bewogen wandeling langs het Belgische recht
§ 4. Doos van Pandora in het Engelse recht
§ 5. De proportionele benadering in het Nederlandse recht
III. De toepassingsvoorwaarden van de theorie van het verlies van een kans
§ 1. Het beschikkingsbeginsel
§ 2. Het bestaan van een zeker causaal verband
§ 3. Het verlies van een reële kans
§ 4. Een definitief verloren kans
§ 5. Het verlies van een kans en de hypothetische handeling van een derde
partij: een bijkomende voorwaarde gewenst (?)
IV. De begroting van het kansverlies
V. Besluit


Opinion sur le taux d’intérêt à utiliser pour la conversion d’une rente en un capital dans le cadre de l’indemnisation d’un dommage corporel
par l’Institut des Actuaires en Belgique (IA|BE)

A. Introduction
B. Approche suivie
C. Sélection du cadre du travail
D. Résultats
E. Conclusion


Opinie met betrekking tot de te gebruiken interestvoet bij de omzetting van renten naar kapitaal in het kader van de vergoeding van letselschaden
door het Instituut van de Actuarissen in België

A. Inleiding
B. Gevolgde aanpak
C. Gekozen uitgangspunten
D. Resultaten
E. Besluit


Le choix des bases techniques (table de mortalité, type d’annuité, taux d’intérêt) dans la capitalisation des dommages et intérêts en droit commun
par Christian Jaumain

1. Choix de la table de mortalité: stationnaire ou prospective?
1.1. Espérance de vie
1.2. Table de mortalité prospective
1.3. Comparaison des deux tables de mortalité
1.4. Comparaison entre annuité certaine et annuité temporaire
1.5. Le caractère essentiellement hypothétique de l’espérance de vie (stationnaire ou prospective)
1.6. Des espérances de vie aux annuités viagères: une interprétation financière de l’espérance de vie
1.7. Pour les annuités temporaires, peu importe que la table de mortalité soit stationnaire ou prospective
1.8. Tables d’annuités disponibles en pratique
2. Choix du type d’annuité (l’annuité certaine n’a aucun rôle à jouer dans la capitalisation des dommages)
2.1. Un accord unanime
2.2. La rente certaine: une aubaine pour la victime
2.3. Le choix de la victime
3. Choix du taux d’intérêt d’évaluation
3.1. Principe général
3.2. Dommage constant
3.3. Dommage indexé
3.4. Quel taux d’intérêt pour le Tableau Indicatif 2016?
3.5. Dommage croissant ou décroissant


Keuze van de technische basis (sterftetafel, type annuïteit, rentevoet) bij de kapitalisatie van schadevergoedingen in gemeen recht
door Christian Jaumain

1. Keuze van de sterftetafel: stationair of prospectief?
1.1. Levensverwachting
1.2. Prospectieve sterftetafel
1.3. Vergelijking tussen beide sterftetafels
1.4. Vergelijking tussen vaste annuïteit en tijdelijke annuïteit
1.5. Het essentieel hypothetische karakter van de levensverwachting (stationair of prospectief)
1.6. Uitbreiding tot de levenslange annuïteiten: een financiële interpretatie van de levensverwachting
1.7. Voor de tijdelijke annuïteiten is het van weinig belang dat de sterftetafel stationair of prospectief is
1.8. Annuïteittafels beschikbaar in de praktijk
2. Keuze van het type annuïteit (de vaste annuïteit heeft geen enkele rol te spelen bij de kapitalisatie van de schadevergoedingen)
2.1. Een unaniem akkoord
2.2. De vaste rente: een meevaller voor het slachtoffer
2.3. De keuze van het slachtoffer
3. Keuze van de waarderingsrentevoet
3.1. Algemeen principe
3.2. Constante schade
3.3. Geïndexeerde schade
3.4. Welke rentevoet voor de Indicatieve Tabel 2016?
3.5. Toenemende of afnemende schade
 

Dossiers Tijdschrift vrede- en politierechters

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief