Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Accountancy in de publieke sector

Op voorraad
546 p.
2017
Boek
Auteur(s): Christiaens Johan, Vanhee Christophe

De publieke en non-profitsector zijn de laatste 25 jaren in volle beweging op het vlak van accountancy-, management- en audithervormingen. Deze wereldwijde evolutie wordt ook New Public Management genoemd en houdt een overname in van een ondernemingsgerichte visie en van bedrijfstechnieken.

De gevolgen voor de publieke en non-profitsector liggen voor de hand: er ontstaat een enorme behoefte aan professionalisering, ondersteuning en dus ook onderwijs in het bijzonder aan leidinggevenden.

Er rijzen tal van vragen zoals:

 • In welke mate geeft de jaarrekening de echte performantie van overheidsinstellingen weer?
 • Zijn de financiële bedrijfstechnieken zomaar bruikbaar binnen een overheidscontext?
 • In welke mate moet het financieel management in non-profitinstellingen anders worden ingevuld dan in ondernemingen?
 • Volgen verenigingen alleen maar de hervormde wetgeving om geen subsidies te missen?
 • Welke is de relatie tussen audit en het bestaande toezicht?
 • Welke verklaringen biedt de institutionele theorie?

Dit boek tracht een antwoord te bieden op deze snelgroeiende behoeften van professionalisering. Het ligt niet in de bedoeling om alleen toelichtend op te treden en louter te dienen als ondersteuning voor een training van (nieuw) overheidspersoneel. Het boek wil een hulpmiddel aanreiken om op een analyserende en kritische wijze inzicht te krijgen in de nieuwe vormen van overheids- en social-profitaccountancy. Waar nodig wordt er kritisch opgetreden, wordt er gezocht naar het waarom van bepaalde regels en praktijken en dit vanuit een wetenschappelijke oriëntatie.

Openstaande vraagstukken en probleemgebieden in de accounting- en auditregelgeving worden niet uit de weg gegaan en vormen een uitdaging voor de lezer om hierover na te denken en bijkomende informatie op te zoeken. Ze vormen ook het voorwerp van een ruim aanbod van oefeningen, vraagstellingen en casestudies.

ISBN 9789048628629 - Bestelcode 203162000
Accountancy in de publieke sector
€ 90,00
Studenten € 50,00

De publieke en non-profitsector zijn de laatste 25 jaren in volle beweging op het vlak van accountancy-, management- en audithervormingen. Deze wereldwijde evolutie wordt ook New Public Management genoemd en houdt een overname in van een ondernemingsgerichte visie en van bedrijfstechnieken.

De gevolgen voor de publieke en non-profitsector liggen voor de hand: er ontstaat een enorme behoefte aan professionalisering, ondersteuning en dus ook onderwijs in het bijzonder aan leidinggevenden.

Er rijzen tal van vragen zoals:

 • In welke mate geeft de jaarrekening de echte performantie van overheidsinstellingen weer?
 • Zijn de financiële bedrijfstechnieken zomaar bruikbaar binnen een overheidscontext?
 • In welke mate moet het financieel management in non-profitinstellingen anders worden ingevuld dan in ondernemingen?
 • Volgen verenigingen alleen maar de hervormde wetgeving om geen subsidies te missen?
 • Welke is de relatie tussen audit en het bestaande toezicht?
 • Welke verklaringen biedt de institutionele theorie?

Dit boek tracht een antwoord te bieden op deze snelgroeiende behoeften van professionalisering. Het ligt niet in de bedoeling om alleen toelichtend op te treden en louter te dienen als ondersteuning voor een training van (nieuw) overheidspersoneel. Het boek wil een hulpmiddel aanreiken om op een analyserende en kritische wijze inzicht te krijgen in de nieuwe vormen van overheids- en social-profitaccountancy. Waar nodig wordt er kritisch opgetreden, wordt er gezocht naar het waarom van bepaalde regels en praktijken en dit vanuit een wetenschappelijke oriëntatie.

Openstaande vraagstukken en probleemgebieden in de accounting- en auditregelgeving worden niet uit de weg gegaan en vormen een uitdaging voor de lezer om hierover na te denken en bijkomende informatie op te zoeken. Ze vormen ook het voorwerp van een ruim aanbod van oefeningen, vraagstellingen en casestudies.


Inhoudstafel

DEEL I. ACCOUNTING IN DE PUBLIEKE SECTOR

HOOFDSTUK 1. BOEKHOUDTECHNIEK “ACCRUAL ACCOUNTING”
1. De basis en werking van de vermogensboekhouding
2. De elementen van de jaarrekening
3. Boekhoudprincipes en waarderingsregels
4. Boekhoudkundige verwerking

HOOFDSTUK 2. KARAKTERISTIEKEN PUBLIEKE EN NON-PROFITSECTOR EN
CONCEPTUEEL BOEKHOUDKADER
1. Afbakening van de publieke en de non-profitsector
2. Belang van de overheids- en non-profitsector
3. Onderscheid non-profit/publieke sector <-> profitsector
4. Fundamentele verschillen
5. Conceptueel boekhoudkader

HOOFDSTUK 3. BOEKHOUDHERVORMINGEN IN DE PUBLIEKE EN NONPROFITSECTOR
1. Nieuw Publiek Management in de publieke en non-profitsector
2. Verklaring van de implementatie van de NPM-hervormingen: institutional theory
3. Doelstelling financiële rapportering in de publieke en nonprofitsector
4. Boekhoudhervormingen in België

HOOFDSTUK 4. DE BUDGETTAIRE BOEKHOUDING
1. Budgettair boekhouden
2. Begrotingsprincipes
3. Budgettaire cyclus
4. Rapportering budgettaire boekhouding
5. Van budgettaire boekhouding naar vermogensboekhouding
6. Integratie budgettaire en vermogensboekhouding

HOOFDSTUK 5. TOEPASSING VERMOGENS- EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING IN VLAAMSE LOKALE BESTUREN
1. Inleiding
2. Uitgangspunten en krachtlijnen BBC
3. Boekhoudtechniek
4. Waarderingsregels
5. De beleidrapporten
6. De jaarrekening
7. Vaststelling, goedkeuring en openbaarmaking jaarrekening

HOOFDSTUK 6. TOEPASSING VERMOGENS- EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING BIJ CENTRALE OVERHEDEN
1. Boekhouding van de Federale Staat
2. Boekhouding van de Vlaamse overheid
3. Boekhouding van de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ)
4. Conclusies

HOOFDSTUK 7. TOEPASSING VERMOGENSBOEKHOUDING IN DE NONPROFITSECTOR: VERENIGINGEN EN STICHTINGEN
1. Wet 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002
2. Boekhoudkundige en auditbepalingen algemeen
3. Boekhoudkundige bepalingen kleine V&S
4. Boekhoudkundige bepalingen (zeer) grote V&S
5. Financiële rapportering
6. Sectorale boekhoudreglementering voor V&S: gelijkwaardigheid
7. Typische V&S-topics en -innovaties

HOOFDSTUK 8. INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS
1. Inleiding
2. Objectieven, organisatie en werking
3. IPSAS-standaarden en publicaties
4. IPSAS-adoptie en -implementatie
5. Evaluatie IPSAS
6. Bedreigingen, problemen en suggesties

HOOFDSTUK 9. FUND ACCOUNTING
1. Begrip “fund accounting”
2. Types van fondsen
3. Evaluatie
4. Uitgewerkt voorbeeld GASB 34-rapportering

HOOFDSTUK 10. HET EUROPEES SYSTEEM VAN NATIONALE EN REGIONALE REKENINGEN
1. Inleiding
2. Belang
3. Actoren betrokken bij opmaak ESR-rekeningen
4. Afbakening van de overheidssector
5. Rekeningen van de overheid
6. Vergelijking tussen ESR en vermogensboekhouding

HOOFDSTUK 11. FINANCIELE ANALYSE
1. Inleiding
2. Voorbereidende beschouwingen
3. Horizontale of tijdsanalyse
4. Verticale of structuuranalyse
5. Ratioanalyse
6. Cashflowanalyse

DEEL II. AUDITING IN DE PUBLIEKE SECTOR

HOOFDSTUK 12. INTERNE CONTROLE / ORGANISATIEBEHEERSING
1. Achtergrond en begrippen
2. Principes van interne controle
3. Internecontroledoelstellingen
4. Interne controle: COSO integrated framework
5. Administratief handboek
6. Administratieve organisatie/internecontrolesysteem in kleinere organisaties
7. Oefening AO/ICS: onderzoek opzet en werking internecontrolesysteem aankoopcyclus
8. Interne controle federale overheid KB 17 augustus 2007

HOOFDSTUK 13. AUDIT: BASIS EN TECHNIEKEN
1. Soorten audit in de publieke en non-profitsector
2. Basisvereisten voor de audit
3. Controlerichting, -middelen en -technieken
4. Werkpapieren en dossierbeheer

HOOFDSTUK 14. INTERNE AUDIT
1. Definitie
2. Taken van de interne audit
3. Soorten interne audit
4. Organisatie interne audit
5. Interneauditactiviteiten
6. Het interneauditrapport
7. Interneauditnormen en gedragscode
8. Interne audit in Vlaamse en Belgische overheids- en nonprofitinstellingen

HOOFDSTUK 15. EXTERNE AUDIT
1. Definitie externe audit
2. Taken van de externe audit
3. “Expectations gap”
4. Cyclus financiële audit
5. Het externeauditrapport
6. Externe financiële audit: publieke/non-profitsector vs. ondernemingen
7. Externeauditnormen
8. “Waar-voor-je-geld”-audit
9. Externe audit in Vlaamse en Belgische overheids- en nonprofitinstellingen

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief