Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Ontwikkelingen inzake arbeidsdiscriminatie, detachering van werknemers, kinderontvoering en de Dublinverordening

Op voorraad
207 p.
2017
Boek
Editor(s): Vanheule Dirk
Auteur(s): Cuypers Daniël, Thalia Kruger, Pollet Kris, Herwig Verschueren
Is onderdeel van de reeks Migratie- en migrantenrecht

De reeks Migratie- en Migrantenrecht bundelt juridisch-wetenschappelijke bijdragen die recente ontwikkelingen in het ruime domein van het migrantenrecht bespreken en waar nodig kritisch becommentariëren, met aandacht voor hun praktijkgerichte gevolgen.

De teksten in dit deel zijn de geactualiseerde weergave van uiteenzettingen die de auteurs hebben gegeven tijdens het voorjaar 2015 in het kader van de Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht, de jaarlijkse lezingenreeks aan de Universiteit Antwerpen. Zij behandelen recente ontwikkelingen inzake het discriminatierecht, de detachering van werknemers, kinderontvoering en de Dublinverordening.

ISBN 9789048629015 - Bestelcode 202171400
Ontwikkelingen inzake arbeidsdiscriminatie, detachering van werknemers, kinderontvoering en de Dublinverordening
€ 75,00
Abonnees € 60,00

De reeks Migratie- en Migrantenrecht bundelt juridisch-wetenschappelijke bijdragen die recente ontwikkelingen in het ruime domein van het migrantenrecht bespreken en waar nodig kritisch becommentariëren, met aandacht voor hun praktijkgerichte gevolgen.

De teksten in dit deel zijn de geactualiseerde weergave van uiteenzettingen die de auteurs hebben gegeven tijdens het voorjaar 2015 in het kader van de Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht, de jaarlijkse lezingenreeks aan de Universiteit Antwerpen. Zij behandelen recente ontwikkelingen inzake het discriminatierecht, de detachering van werknemers, kinderontvoering en de Dublinverordening.


Inhoudstafel

DE MIGRANT IN HET DISCRIMINATIERECHT VANUIT ARBEIDSRECHTELIJK PERSPECTIEF
I. Inleiding
II. Discriminatierecht en arbeidsrecht – algemene beschouwingen
III. Discriminatie bij aanwerving
IV. Tijdens de tewerkstelling
V. Discriminatie bij ontslag
VI. De handhaving van het discriminatierecht
VII. Conclusies

DE SOCIALE BESCHERMING VAN GEDETACHEERDE WERKNEMERS BINNEN DE EUROPESE UNIE: STRIJD TEGEN SOCIALE DUMPING OF PROTECTIONISME?
I. Inleiding
II. Detachering en het toepasselijke arbeidsrecht
III. Het toepasselijk socialezekerheidsrecht bij detachering
IV. Besluit

GRONDRECHTENBESCHERMING IN DE DUBLIN III-VERORDENING: DE DOODSTEEK VOOR HET DUBLINSYSTEEM?
I. Inleiding
II. De Dublin III-Verordening: harmonisatie door participatie of participatie zonder harmonisatie?
III. Grotere efficiëntie en versterkte grondrechtenbescherming in de Dublin III-Verordening
IV. De betekenis van “fundamentele tekortkomingen” in de Dublinpraktijk na het arrest-Tarakhel tegen Zwitserland
V. Conclusie

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING
I. Inleiding
II. Interferentie tussen Internationaal en Europees recht
III. Definities
IV. Juridische procedures
V. Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
VI. Toekomst
VII. Conclusie

Reeks Migratie- en Migrantenrecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Thalia Kruger is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en Honorary Research Associate aan de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika.  

Herwig Verschueren is hoogleraar Internationaal en Europees sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen en doceert Grensoverschrijdende tewerkstelling aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 1992 tot 2004 was hij ambtenaar bij de Europese Commissie onder meer op de afdeling “Vrij verkeer van werknemer en coördinatie van de socialezekerheidsstelsels”.

Zijn onderzoek spits zich vooral toe op het Europees sociaal recht en in het bijzonder op de sociale rechten van buitenlanders en van migrerende werknemers in het bijzonder. Hij is redacteur van het “Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht” en van het “Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid”. Hij adviseert geregeld Belgische en Europese overheden over rechtsvragen m.b.t. grensoverschrijdend arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is de auteur van talrijke publicaties in binnen- en buitenland over het Europees sociaal recht en over de sociale rechten van vreemdelingen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief