Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Be Prepared 2017 – Tijdschrift voor noodplanning en crisisbeheer/Revue de planification d’urgence et de gestion de crise

Op voorraad
2017
Tijdschrift
Editor(s): Capelle Olivier, Depuydt Leen
Auteur(s): Bert Brugghemans, Capelle Olivier, Evelien De Pauw, Jean-Yves Deffrasne, Depuydt Leen, Richard Dries, Gillard Jean-François, Evy Nachtergaele, Scheerlinckx Gert, Yves Stevens, Aline Thiry, Van der Auwera Marcel, Saskia Vanhove

Be Prepared, een initiatief van uitgeverij die Keure, is het eerste multidisciplinaire tweetalige magazine over noodplanning en crisisbeheer in België. Vier maal per jaar brengt het magazine een mix van zowel diepgaande als heel praktische bijdragen.

Kennisdeling is cruciaal in noodplanning en crisisbeheer. Bij elk incident worden zaken geleerd en op elke studiedag in binnen- en buitenland worden interessante zaken opgestoken. De academische wereld doet nuttig onderzoek dat relevant is voor de praktijk en verschillende organisaties hebben talrijke ‘good practices’ opgezet. Deze kennis, ervaring en bruikbare tools worden echter te weinig gedeeld en verspreid.

Om dit alles niet verloren te laten gaan, is het magazine een ideaal medium om die kennis en ervaring te beschrijven, analyseren en verspreiden.

Maar we kunnen uiteraard niet stoppen aan de taalgrens. De noodplanning en het crisisbeheer in Wallonië, Brussel en Vlaanderen zijn immers georganiseerd op dezelfde (wettelijke) structuren en worden vaak geconfronteerd met dezelfde problemen en verzuchtingen. Daarom de keuze om zowel Nederlandstalige als Franstalige bijdragen te brengen. Bij elk artikel wordt echter ook een samenvatting in de andere landstaal aangeboden.

 

 

Bestelcode 201179000
Be Prepared 2017 – Tijdschrift voor noodplanning en crisisbeheer/Revue de planification d’urgence et de gestion de crise
Abonnees € 75,00
Studenten € 35,00

Be Prepared, een initiatief van uitgeverij die Keure, is het eerste multidisciplinaire tweetalige magazine over noodplanning en crisisbeheer in België. Vier maal per jaar brengt het magazine een mix van zowel diepgaande als heel praktische bijdragen.

Kennisdeling is cruciaal in noodplanning en crisisbeheer. Bij elk incident worden zaken geleerd en op elke studiedag in binnen- en buitenland worden interessante zaken opgestoken. De academische wereld doet nuttig onderzoek dat relevant is voor de praktijk en verschillende organisaties hebben talrijke ‘good practices’ opgezet. Deze kennis, ervaring en bruikbare tools worden echter te weinig gedeeld en verspreid.

Om dit alles niet verloren te laten gaan, is het magazine een ideaal medium om die kennis en ervaring te beschrijven, analyseren en verspreiden.

Maar we kunnen uiteraard niet stoppen aan de taalgrens. De noodplanning en het crisisbeheer in Wallonië, Brussel en Vlaanderen zijn immers georganiseerd op dezelfde (wettelijke) structuren en worden vaak geconfronteerd met dezelfde problemen en verzuchtingen. Daarom de keuze om zowel Nederlandstalige als Franstalige bijdragen te brengen. Bij elk artikel wordt echter ook een samenvatting in de andere landstaal aangeboden.

 

 

Evelien De Pauw is doctoranda binnen de onderzoeksgroep ‘Governing and Policing Security’ (GAPS) van de Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën (Universiteit Gent) en gastdocent aan de VIVES Hogeschool. Haar recente onderzoeken legden de focus op nieuwe technologieën en innovaties in het veiligheidsbeleid, bekeken vanuit het perspectief van overheid, bedrijfswereld en burger.

Bert Brugghemans is zonecommandant brandweer zone Antwerpen.

Aline Thiry, chargée de recherche et assistante au SPIRAL de l’Université de Liège.

Yves Stevens, Communicatiedienst – Algemene Directie Crisiscentrum.

Saskia Vanhove, dienst noodplanning van de gouverneur van West-Vlaanderen.

Jean-Yves Deffrasne, Service Sécurité civile, Services fédéraux du Gouverneur de Namur.

Evy Nachtergaele, preventieadviseur - noodplanambtenaar, gemeente Merelbeke.

Richard Dries, gestionnaire de crise chargé de la planification d’urgence de la ville de Verviers, président de l’asbl PLANU.be.

Voorstelling van de redactie:

Leen Depuydt (hoofdredacteur, attaché noodplanning bij de Algemene Directie Crisiscentrum):leen
“Ik sta voor de volle 100 procent achter dit tijdschrift, omdat ik merk dat er lokaal heel wat goede initiatieven bestaan die noodplanning en crisisbeheer gemakkelijker kunnen maken. Dit tijdschrift is een handig kanaal om die goede praktijken te verspreiden en er uit te leren.”


Olivier Cappelle (rédacteur en chef, directeur du département formation, zone de secours du Brabant wallon) :olivier
“Membre des services d’incendie depuis 12 ans en tant qu’officier, j’ai très vite été passioné par la planification d’urgence et la formation. Dans un monde qui évolue toujours plus rapidement, les métiers de l’urgence doivent s’adapter, gagner en efficacité pour apporter une réponse optimale aux crises qui nous touchent. Directement impliqué dans la création de la nouvelle formation Dir-PC-Ops, il me paraissait important de partager cette avancée significative avec vous.”

Bert Brugghemans (zonecommandant brandweer zone Antwerpen):
bert“Kennisdeling is cruciaal in noodplanning. Bij elk incident worden zaken geleerd en op elke studiedag in binnen- en buitenland worden interessante zaken opgestoken. Die geraken vaak niet verder dan de betrokken mensen of de eigen discipline. Maar onze wereld evolueert zo snel dat het noodzakelijk is om die kennis goed vast te leggen en vooral te verspreiden. En een tijdschrift is en blijft de beste manier om kennis beschikbaar te stellen. In een tijdschrift kan je namelijk kennis “cureren”. Informatie over een bepaald onderwerp wordt verzameld uit een zeer van beschikbare bronnen, samengevat in een leesbare en begrijpelijke tekst en op een knappe manier voorgesteld aan de lezer en wordt zo kennis. In tijden van te veel informatie, is dit een heel interessante manier om kennis toch vatbaar te maken en mensen van elkaar te laten leren. Ondanks alle digitale middelen blijft een tijdschrift dus een zeer krachtig leermiddel. En aangezien er nog geen tijdschrift over dit onderwerp bestond hebben we maar besloten om er zelf ééntje op te starten!”.

Aline Thiry (chargée de recherche et assistante au SPIRAL de l’Université de Liège) :
aline"Le futur ne se prévoit pas, il se prépare: la revue Be prepared crée un nouvel espace de partage d’expérience et de bonne pratique entre les différents acteurs de la gestion de crise et de la planification d’urgence en Belgique. Ce faisant, elle répond à un véritable besoin.”

Yves Stevens (Communicatiedienst – Algemene Directie Crisiscentrum):
yves“De keuze voor een tweetalig tijdschrift is een heel bewuste, maar zeker niet de eenvoudigste keuze. Het zal van iedereen een extra inspanning vragen: de redactie, de lezers, de auteurs en de uitgeverij. Door de samenvatting van al de artikels ter beschikking te stellen in de andere taal, hebben we gekozen voor de meest pragmatische en haalbare oplossing. We menen echter dat de nadelen van een tweetalig tijdschrift niet opwegen tegen de vele voordelen. Als we echt kennis willen delen, kunnen we niet stoppen aan de taalgrens. De noodplanning en het crisisbeheer in Wallonië, Brussel en Vlaanderen zijn immers georganiseerd op dezelfde (wettelijke) structuren en worden dan ook veelal geconfronteerd met dezelfde problemen, verzuchtingen… De culturele verschillen die er ongetwijfeld zijn, zullen ons toelaten om met nieuwe inzichten lokale thematieken te bekijken. Door het tweetalige karakter van het tijdschrift is het ook mogelijk om auteurs aan het woord te laten uit Nederland en Frankrijk. Dergelijke buitenlandse artikels kunnen alleen maar een verrijking zijn voor de noodplanning en het crisisbeheer in België”.

Saskia Vanhove (dienst noodplanning van de gouverneur van West-Vlaanderen):
saskia vanhove“‘Be prepared’ dat zijn we graag allemaal! Maar hoe bereid je je voor op een noodsituatie, die zich –gelukkig maar! – niet elke dag voordoet? Let wel: aanzie dit niet als een pleidooi voor meer crisissen! Maar wel om zich te oefenen, voor te bereiden… wanneer Murphy plots ‘in the house’ is. Een gemiste kans is het natuurlijk dat praktische tips en tricks vaak intern blijven hangen… Multidisciplinair delen van die kennis om ons verder te professionaliseren is de boodschap! En als oudste lid van redactieteam, kan ik mij alleen maar vrolijk maken over terug een papieren tijdschrift.”

Jean-Yves Deffrasne (Service Sécurité civile, Services fédéraux du Gouverneur de Namur:
jean yves“On dit souvent qu’un des éléments pour qu’une gestion d’une situation d’urgence soit efficace, c’est la connaissance des personnes avec lesquelles nous sommes amenés à faire face. La connaissance des pratiques et de la culture « de l’autre ». Voilà un bon argument pour la mise sur pied d’un projet tel que celui de BE-Prepared. En effet, ce magazine, outre le partage de « bonnes pratiques » et sa mission d’information, deux éléments primordiaux, pourra aussi constituer un forum d’échanges. Un des objectifs que s’est donné les initiateurs du projet est en effet de faire de cette publication un carrefour des idées et des personnes, au sein duquel pourront se retrouver tous les acteurs de la planification d’urgence et de la gestion de crise. Ce sont eux qui, ensemble, œuvrent chaque jour pour améliorer la sécurité de nos familles, de nos voisins, de nos concitoyens. C’est à eux qu’est destiné ce magazine. Car oui, plus que jamais, l’Union fait la force.

Evy Nachtergaele (preventieadviseur - noodplanambtenaar, gemeente Merelbeke):
evy“Onderzoeken worden uitgevoerd, werkmodellen, actiekaarten en eindwerken worden uitgewerkt, maar een kader voor informatiedeling over gemeentegrenzen, provinciegrenzen en taalgrenzen heen leek nog te ontbreken. Dit magazine werd opgestart om een platform aan te bieden waarop kennis en ervaringen op laagdrempelige wijze kunnen worden gedeeld. We wensen dankzij Be Prepared de ‘good practices’ van alle betrokkenen in het werkveld aan bod te laten komen. Daarnaast hebben we ook oog voor de waardevolle inbreng uit andere vakgebieden waaronder psychologie, sociologie en arbeidsveiligheid. Ervaringen delen zorgt voor meer kennis. Kennis zorgt voor meer expertise. Deze expertise is van belang in de proactieve, preventieve, preparatieve, repressieve en herstellende fase van de noodplanning”.

Richard Dries (gestionnaire de crise chargé de la planification d’urgence de la ville de Verviers, président de l’asbl PLANU.be:
richard“Cette revue est un magnifique outil pour toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la sécurité en général et la Planification d’Urgence en particulier. Véritable trait d’union susceptible de renforcer les liens entre les membres des différentes disciplines intervenantes, elle se veut informative et participative. Informative, parce qu’elle mettra l’accent dans chaque numéro sur des aspects nouveaux ou méconnus du travail de chacun. Participative, parce qu’elle fera régulièrement appel à vous pour recueillir des informations utiles à toutes et tous. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques et suggestions… cette revue est désormais la vôtre !”

Evelien De Pauw (assistent onderzoeksgroep Governing & Policing Security (GaPS), UGent) :
eveline
“Vanuit mijn ervaring als onderzoeker stel ik twee zaken vast waar dit tijdschrift toe bijdraagt. Ten eerste wordt er veel kennis opgedaan, onderzoek gevoerd, modellen uitgewerkt, maar blijft deze know-how, jammerlijk genoeg, vaak steken bij de ‘founding fathers’. Verspreiding van deze kennis over de taalgrenzen heen, is volgens mij een grote meerwaarde in het optimaliseren van noodplanning en crisisbeheer. Dit draagt bij aan het verdere professionaliseringsproces van de sector. Ten tweede blijft de vertaling van onderzoeksresultaten van universiteiten en hogescholen vaak hangen in academische kringen en tijdschriften. De omzetting van onderzoeksbevindingen naar een leesbare, praktische taal is vaak een uitdaging. Dit tijdschrift wil deze drempel verlagen door een platform te bieden voor het delen van kennis tussen practitioners en wetenschappers."

Gert Scheerlinckx (Diensthoofd Operationele Coördinatie en Steun (OCS), Coördinatie-en Steundirectie (CSD) HALLE-VILVOORDE en Federale Politie) : 

gert scheerlinckxIk verleen graag mijn medewerking aan dit tijdschrift omdat ik meer en meer doordrongen geraak van de meerwaarde, ja zelfs noodzaak, van multidisciplinair denken en het daaruit volgende multidisciplinaire handelen. Alle disciplines dienen het algemeen belang, en aangezien de middelen beperkt zijn kunnen we best synergieën zoeken en dit op alle niveaus (leidinggevenden tot medewerkers op het terrein, zowel tijdens theoretische opleidingen als in het kader van de interventies in de praktijk). Een tiental jaren geleden mocht ik een eerstekeer kennismaken met dit multidisciplinair gegeven tijdens het volgen van de lessen tot het behalen van het postgraduaat rampenmanagement/rampengeneeskunde (KU Leuven).Een aantal maanden geleden tijdens het volgen van de driedaagse opleiding ‘Dir CP-Ops’ mocht ik terug dit multidisciplinair gevoel ervaren.

Jean-François Gillard (Psychosocial Manager Provinces de Liège et Luxembourg depuis juillet 2007) :

jeanfrançois gillardFaire feu de tout bois” : c’est l’expression qui m’est venue en tête à la proposition de rejoindre l’équipe de ce magazine. Depuis juillet2007, j’ai la chance de faire partie du petit monde passionnant de la planification d’urgence et de la gestion de crise. Ce domaine qui fait figure de parent pauvre des fonctions régaliennes de l’Etat souffre d’un déficit d’image, de moyens et de culture de la sécurité dans un monde changeant où l’incertitude est devenue la norme. La plupart des acteurs au sens large de l’urgence collective mérite que soit mis en lumière le travail de qualité réalisé avec autant de bonne volonté que trop souvent peu de moyens. Ce magazine est certainement un outil pouvant contribuer à combler cette injuste lacune. Il doit également être un outil de rencontre, de partage, d’échanges, de débats entre tous ceux qui œuvrent, tant en Belgique qu’à l’étranger, à cette tâche préparée dans l’ombre de la quiétude et qui ne peut, malheureusement ,porter ses fruits les plus chatoyants qu’au cours des heures les plus sombres. Cette volonté de mise en commun, de rassemblement, de partage et d’amélioration de la qualité que propose ce magazine ne m’a laissé aucun autre choix que d’accepter avec enthousiasme, engagement et foi de rejoindre cette nouvelle aventure humaine.

Marcel Van der Auwera (Diensthoofd Dringende Hulpverlening Federale Overheidsdienst Volksgezondheid)

marcel van der auweraPlay Jazz! Enkele jaren geleden heb ik het aangedurfd om te stellen dat een goede crisisbeheersing deels gebaseerd is op improvisatie – dit was een verkeerde woordkeuze maar het blijft een grote waarheid. Plannen worden geschreven, generiek, bijzonder, multi en mono, noem maar op. Maar geen enkel plan zal exact die situatie beschrijven waarmee je morgen geconfronteerd zal worden. Het is dus belangrijk je plan te leren kennen als een instrument. De taal ervan te leren: noten, akkoorden, melodieën … Te leren wat je met je instrument kan, maar vooral ook wat je er niet mee kan, opdat je niet zou vloeken in je nieuwe moedertaal. En dan geconfronteerd met je … publiek mag je je virtuositeit los laten, wees creatief, improviseer op doordachte wijze: play jazz. Kennis en ervaring delen leert ons mogelijks nieuwe facetten kennen van ons instrumentarium.

Praktische info:


Gert Scheerlinckx (Diensthoofd Operationele Coördinatie en Steun (OCS), Coördinatie-en Steundirectie (CSD) HALLE-VILVOORDE en Federale Politie) : 

gert scheerlinckxIk verleen graag mijn medewerking aan dit tijdschrift omdat ik meer en meer doordrongen geraak van de meerwaarde, ja zelfs noodzaak, van multidisciplinair denken en het daaruit volgende multidisciplinaire handelen. Alle disciplines dienen het algemeen belang, en aangezien de middelen beperkt zijn kunnen we best synergieën zoeken en dit op alle niveaus (leidinggevenden tot medewerkers op het terrein, zowel tijdens theoretische opleidingen als in het kader van de interventies in de praktijk). Een tiental jaren geleden mocht ik een eerstekeer kennismaken met dit multidisciplinair gegeven tijdens het volgen van de lessen tot het behalen van het postgraduaat rampenmanagement/rampengeneeskunde (KU Leuven).Een aantal maanden geleden tijdens het volgen van de driedaagse opleiding ‘Dir CP-Ops’ mocht ik terug dit multidisciplinair gevoel ervaren.

Jean-François Gillard (Psychosocial Manager Provinces de Liège et Luxembourg depuis juillet 2007) :

jeanfrançois gillardFaire feu de tout bois” : c’est l’expression qui m’est venue en tête à la proposition de rejoindre l’équipe de ce magazine. Depuis juillet2007, j’ai la chance de faire partie du petit monde passionnant de la planification d’urgence et de la gestion de crise. Ce domaine qui fait figure de parent pauvre des fonctions régaliennes de l’Etat souffre d’un déficit d’image, de moyens et de culture de la sécurité dans un monde changeant où l’incertitude est devenue la norme. La plupart des acteurs au sens large de l’urgence collective mérite que soit mis en lumière le travail de qualité réalisé avec autant de bonne volonté que trop souvent peu de moyens. Ce magazine est certainement un outil pouvant contribuer à combler cette injuste lacune. Il doit également être un outil de rencontre, de partage, d’échanges, de débats entre tous ceux qui œuvrent, tant en Belgique qu’à l’étranger, à cette tâche préparée dans l’ombre de la quiétude et qui ne peut, malheureusement ,porter ses fruits les plus chatoyants qu’au cours des heures les plus sombres. Cette volonté de mise en commun, de rassemblement, de partage et d’amélioration de la qualité que propose ce magazine ne m’a laissé aucun autre choix que d’accepter avec enthousiasme, engagement et foi de rejoindre cette nouvelle aventure humaine.

Marcel Van der Auwera (Diensthoofd Dringende Hulpverlening Federale Overheidsdienst Volksgezondheid) :

marcel van der auweraPlay Jazz! Enkele jaren geleden heb ik het aangedurfd om te stellen dat een goede crisisbeheersing deels gebaseerd is op improvisatie – dit was een verkeerde woordkeuze maar het blijft een grote waarheid. Plannen worden geschreven, generiek, bijzonder, multi en mono, noem maar op. Maar geen enkel plan zal exact die situatie beschrijven waarmee je morgen geconfronteerd zal worden. Het is dus belangrijk je plan te leren kennen als een instrument. De taal ervan te leren: noten, akkoorden, melodieën … Te leren wat je met je instrument kan, maar vooral ook wat je er niet mee kan, opdat je niet zou vloeken in je nieuwe moedertaal. En dan geconfronteerd met je … publiek mag je je virtuositeit los laten, wees creatief, improviseer op doordachte wijze: play jazz. Kennis en ervaring delen leert ons mogelijks nieuwe facetten kennen van ons instrumentarium.

Praktische info:


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief