Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Burgerlijk wetboek geannoteerd 2016

Op voorraad
1.072 p.
2016
Boek
Editor(s): Dambre Maarten, Stijns Sophie, Verschelden Gerd, Vuye Hendrik
Auteur(s): Boone Katrijn, BURSSENS FRANK, Creyf Kurt, Dambre Maarten, De Groote Els, De Meulenaere Luk, Evers Frederik, Guiliams Sophie, Hubeau Bernard, Jocqué Geert, Rogiest Christian, Samoy Ilse, Stassijns Eric, Stijns Sophie, Van Baeveghem Bart, Van Loock Sander, Van Sinay Thierry, Vereecken Stephane, Vermeir Diederik, Verschelden Gerd, Vits Patrick, Vuye Hendrik
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de volledig geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.

De wetgeving is bijgewerkt tot en met B.S. 14 november 2016, ed. 2

 


 

Exclusief voordeel voor abonnees: digitale versie van het Burgerlijk Wetboek

Bent u abonnee? Vraag uw gratis digitale versie aan op http://burgerlijkwetboek.diekeure.be/

 


ISBN 9789048628476 - Bestelcode 202162102
Burgerlijk wetboek geannoteerd 2016
€ 195,00
Abonnees € 119,00
Studenten € 75,00

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de volledig geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.

De wetgeving is bijgewerkt tot en met B.S. 14 november 2016, ed. 2

 


 

Exclusief voordeel voor abonnees: digitale versie van het Burgerlijk Wetboek

Bent u abonnee? Vraag uw gratis digitale versie aan op http://burgerlijkwetboek.diekeure.be/

 Inhoudstafel

WOORD VOORAF

METHODIEK

INLEIDENDE TITEL. – BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN (door K. Boone)

 

BOEK I. – PERSONEN

TITEL I. – GENOT EN VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN (door K. Boone)

TITEL II. – AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND (door E. De Groote)

TITEL III. – WOONPLAATS (door E. De Groote)

TITEL IV. – AFWEZIGEN (door E. De Groote)

TITEL V. – HET HUWELIJK (door E. De Groote en G. Verschelden)

TITEL VI. – ECHTSCHEIDING (door K. Boone en E. De Groote)

TITEL VII. – AFSTAMMING (door G. Verschelden)

TITEL VIII. – ADOPTIE (door E. De Groote)

TITEL VIIIbis. – VERLATING VAN EEN MINDERJARIGE (opgeheven)

TITEL IX. – OUDERLIJK GEZAG (door K. Boone)

TITEL X. – MINDERJARIGHEID, VOOGDIJ EN ONTVOOGDING (door K. Boone)

TITEL XI. – MEERDERJARIGHEID EN BESCHERMDE PERSONEN (door E. De Groote)

 

BOEK II. – GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM

TITEL I. – ONDERSCHEIDING VAN DE GOEDEREN (door P. Vits en Th. Van Sinay)

TITEL II. – EIGENDOM (door P. Vits)

TITEL III. – VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BEWONING (door Th. Van Sinay)

TITEL IV. – ERFDIENSTBAARHEDEN OF GRONDLASTEN (door F. Evers)

 

BOEK III. – OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

ALGEMENE BEPALINGEN (door F. Burssens)

TITEL I. – ERFENISSEN (door L. De Meulenaere en F. Burssens)

TITEL II. – SCHENKINGEN ONDER DE LEVENDEN EN TESTAMENTEN (door J. Byttebier)

TITEL III. – CONTRACTEN OF VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN (door S. Stijns)

TITEL IV. – VERBINTENISSEN BUITEN OVEREENKOMST (door S. Stijns, G. Jocqué, S. Vereecken en S. Guilams)

TITEL IVbis. – VERGOEDING VAN DE SCHADE DOOR ABNORMALEN VEROORZAAKT (door G. Jocqué)

TITEL V. – HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS (door K. Boone)

TITEL Vbis. – WETTELIJKE SAMENWONING (door G. Verschelden)

TITEL VI. – KOOP (door M. Dambre, I. Samoy en S. Van Loock)

TITEL VII. – RUIL (door M. Dambre)

TITEL VIII. – HUUR (door M. Dambre, B. hubeau, D. Vermeir, K. Creyf, E. Stassijns en F. Burssens)

TITEL IX. – VENNOOTSCHAPPEN (opgeheven)

TITEL X. – LENING (door C. Rogiest en L. De Meulenaere)

TITEL XI. – BEWAARGEVING EN SEKWESTER (door C. Rogiest en L. De Meulenaere)

TITEL XII. – KANSCONTRACTEN (door C. Rogiest en L. De Meulenaere)

TITEL XIII. – LASTGEVING (door C. Rogiest en L. De Meulenaere)

TITEL XIV. – BORGTOCHT (door B. Van Baeveghem)

TITEL XV. – DADING (door C. Rogiest en L. De Meulenaere)

TITEL XVI. – LIJFSDWANG IN BURGERLIJKE ZAKEN (opgeheven)

TITEL XVII. (oud) – INPANDGEVING (door F. Burssens)

TITEL XVII. (nieuw) – ZAKELIJKE ZEKERHEDEN OP ROERENDE GOEDEREN (door F. Burssens)

TITEL XVIII. – VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN (door F. Burssens en J. Byttebier)

TITEL XIX. – GERECHTELIJKE UITWINNING EN RANGREGELING ONDER DE SCHULDEISERS (opgeheven)

TITEL XX. – VERJARING (door H. Vuye)

TITEL XXI. – KENNISGEVING (door H. Vuye)

 

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief