Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek Belgisch Personen- en familierecht

Op voorraad
1.028 p.
2016
Boek
Auteur(s): Gerd Verschelden
Is onderdeel van de reeks Gandaius

Gerd Verschelden schreef met zijn nieuwe ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ een zeer uitgebreid volledig geactualiseerd standaardwerk.
Het boek bestaat uit  twee delen:

I. Verticale relaties: tussen ouders en kinderen, met inbegrip van geesteszieken

 • Afstamming
 • Adoptie
 • Beschermingsstatuten voor minderjarigen
 • Beschermde meerderjarigen

II. Horizontale relaties: tussen partners

 • Huwelijk
 • Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
 • Wettelijke samenwoning
 • Feitelijke samenwoning.

Het ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ zorgt voor een stevige basis van deze veelomvattende materie, aangevuld met belangrijke onderdelen van het familiaal vermogensrecht, meer bepaald het wettelijk huwelijksvermogensstelsel en de wettelijke regels inzake erfopvolging.

Handboek Belgisch Personen- en familierecht is een bijzonder grondige herwerking van het Handboek Belgisch Familierecht (editie 2010). Dit was noodzakelijk door de vele fundamentele hervormingen zoals de hervorming van het afstammingsrecht door het Grondwettelijk Hof, de invoering van een eenvormige beschermingsregeling voor meerderjarigen en de creatie van familierechtbanken.

Het boek gaat in op tal van controverses in rechtspraak en/of rechtsleer met systematisch verwijzingen naar de verschillende strekkingen in meer dan 2500 voetnoten.

De logische opbouw, uitgebreide inhoudstafel en doordachte kopteksten zorgen ervoor dat u vlot en efficiënt vindt wat u zoekt.

Kortom: dit handboek is een absolute aanrader voor elke jurist die in aanraking komt met het Belgische Personen- en familierecht in de meest ruime zin. Heldere taal en stijl zorgen ervoor dat het ook begrijpelijk is voor lezers zonder juridische vooropleiding. 

Bestelcode 202162200
Handboek Belgisch Personen- en familierecht
€ 135,00
Studenten € 50,00

Gerd Verschelden schreef met zijn nieuwe ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ een zeer uitgebreid volledig geactualiseerd standaardwerk.
Het boek bestaat uit  twee delen:

I. Verticale relaties: tussen ouders en kinderen, met inbegrip van geesteszieken

 • Afstamming
 • Adoptie
 • Beschermingsstatuten voor minderjarigen
 • Beschermde meerderjarigen

II. Horizontale relaties: tussen partners

 • Huwelijk
 • Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
 • Wettelijke samenwoning
 • Feitelijke samenwoning.

Het ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ zorgt voor een stevige basis van deze veelomvattende materie, aangevuld met belangrijke onderdelen van het familiaal vermogensrecht, meer bepaald het wettelijk huwelijksvermogensstelsel en de wettelijke regels inzake erfopvolging.

Handboek Belgisch Personen- en familierecht is een bijzonder grondige herwerking van het Handboek Belgisch Familierecht (editie 2010). Dit was noodzakelijk door de vele fundamentele hervormingen zoals de hervorming van het afstammingsrecht door het Grondwettelijk Hof, de invoering van een eenvormige beschermingsregeling voor meerderjarigen en de creatie van familierechtbanken.

Het boek gaat in op tal van controverses in rechtspraak en/of rechtsleer met systematisch verwijzingen naar de verschillende strekkingen in meer dan 2500 voetnoten.

De logische opbouw, uitgebreide inhoudstafel en doordachte kopteksten zorgen ervoor dat u vlot en efficiënt vindt wat u zoekt.

Kortom: dit handboek is een absolute aanrader voor elke jurist die in aanraking komt met het Belgische Personen- en familierecht in de meest ruime zin. Heldere taal en stijl zorgen ervoor dat het ook begrijpelijk is voor lezers zonder juridische vooropleiding. 


Inhoudstafel

Ontdek hier de integrale inhoudstafel (pdf).

DEEL I. VERTICALE RELATIES 

TITEL I. AFSTAMMING

Hoofdstuk 1. Algemeen              
Hoofdstuk 2. Vaststelling van de afstamming   
Hoofdstuk 3. Betwisting van de afstamming     
Hoofdstuk 4. Gevolgen van de afstamming       
 

TITEL II. ADOPTIE       

Hoofdstuk 1. Algemeen              
Hoofdstuk 2. Grondvoorwaarden voor adoptie              
Hoofdstuk 3. Procedure             
Hoofdstuk 4. Gevolgen             
Hoofdstuk 5. Beëindiging van de adoptie           
 

TITEL III. BESCHERMINGSSTATUTEN VOOR MINDERJARIGEN

Inleiding             
Hoofdstuk 1. Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind  
Hoofdstuk 2. Handelings(on)bekwaamheid van de minderjarige           
Hoofdstuk 3. Ouderlijk gezag, verblijf en recht op persoonlijk contact   
Hoofdstuk 4. Voogdij over minderjarigen          
Hoofdstuk 5. Pleegvoogdij       
Hoofdstuk 6. Ontvoogding      

TITEL IV. BESCHERMDE MEERDERJARIGEN    

Inleiding        

Hoofdstuk 1. Publiekrechtelijke maatregelen houdende vrijheidsberoving      
Hoofdstuk 2. Privaatrechtelijke bescherming

DEEL II. HORIZONTALE RELATIES        

TITEL I. HUWELIJK     

Hoofdstuk 1. Algemeen              
Hoofdstuk 2. Grondvereisten om te trouwen  
Hoofdstuk 3. Vormvereisten om te trouwen    
Hoofdstuk 4. Sanctieregeling    
Hoofdstuk 5. Bewijs van het huwelijk  
Hoofdstuk 6. Gevolgen van het huwelijk        

TITEL II. ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

Hoofdstuk 1. Echtscheiding
Hoofdstuk 2. Scheiding van tafel en bed

TITEL III. WETTELIJKE SAMENWONING

Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 2. Grondvoorwaarden
Hoofdstuk 3. Vormvoorwaarden
Hoofdstuk 4. Gevolgen tijdens de wettelijke samenwoning
Hoofdstuk 5. Beëindiging
Hoofdstuk 6. Nietigverklaring
Hoofdstuk 7. Evaluatie

TITEL IV. FEITELIJKE SAMENWONING

Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 2. Verhoudingen tussen feitelijk samenwonenden onderling
Hoofdstuk 3. Verhoudingen tussen feitelijk samenwonenden en derden

Tot deze reeks behoren een serie wetenschappelijke publicaties die uitgaan van professoren van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.

De publicaties handelen over uiteenlopende onderwerpen zoals het Belgisch personen- en familierecht, de geschiedenis van het publiekrecht en de politiek, …

De publicaties uit deze reeks richten zich in eerste instantie tot studenten, maar bieden ook een duidelijk overzicht voor de professional.

Reeds verschenen binnen deze reeks:

 Gerd Verschelden is voltijds hoogleraar Familierecht aan de Universiteit Gent en verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht.

Hij behaalde de diploma’s van licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het secundair onderwijs in de rechten in 1998, het jaar waarin hij tot voltijds assistent werd aangesteld en de Prijs won voor de Beste Scriptie (optie Burgerlijk recht en strafrecht). In 2005 promoveerde hij aan de UGent tot doctor in de rechten. Midden 2005 werd hij aangesteld als voltijds doctor-assistent en eind 2005 benoemd tot deeltijds docent in het vakgebied familierecht. In 2006 werd hij voltijds docent en verantwoordelijk voor het basisvak Inleiding tot het privaatrecht, dat hij tot 2012-13 doceerde. In 2010 werd hij hoofddocent en in 2014 bevorderd tot hoogleraar.

Hij is momenteel verantwoordelijk lesgever voor drie verplichte opleidingsonderdelen in de basisopleiding rechten, met name Basisbegrippen van recht (Ba1), Familierecht (Ba3) en Onderhandelen en bemiddelen (Ma1) en één keuzeopleidingsonderdeel, met name Grondige studie personen- en familierecht (Ma1 of Ma2). Hij is opleidingsverantwoordelijke (OC-voorzitter) voor de opleidingen bachelor en master in de rechten aan de UGent en daarnaast lid van talrijke facultaire en interfacultaire commissies.

Gerd Verschelden fungeert als directeur van het Instituut voor Familierecht van de Universiteit Gent. Daarnaast was/is hij promotor van door het IWT in het raam van Strategisch Basisonderzoek (SBO) gefinancierde onderzoeksprojecten, meer bepaald het Interdisciplinair Project voor de Optimalisering van Scheidingstrajecten (IPOS, van 2007 tot 2011) en Families in Transition – Transition in Families (FiTTiF, van 2015 tot 2019). Hij is wetenschappelijk actief als hoofdredacteur van de “Artikelsgewijze Commentaar Personen- en Familierecht” en de “Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht”, is medewerker van de “Juristenkrant” en redactielid/reviewer van diverse juridische tijdschriften zoals “TBBR”, “T.Vred”., “T.Fam”. en “TJK”. Tot slot is hij hoofdauteur van het vijfjaarlijkse “Overzicht van rechtspraak Familierecht” in het “TPR” en medeoprichter van het Belgisch-Nederlandse open acces forum Familie&Recht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief