Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Op voorraad
2016
Boek
Auteur(s): Branson Joël, Breesch Diane

Inleiding tot het Algemeen Boekhouden (pakket theorie + vragen & oefeningen)

Dit boek bestaat uit vier delen:

  • Het boekhoudkundige proces

Vertrekkende van een intuïtieve benadering op basis van de boekhoudkundige gelijkheid wordt stap voor stap het boekhoudkundige proces toegelicht, met als eindproduct de jaarrekening van de onderneming.

  • De belangrijkste boekhoudprocedures

In dit deel wordt bijzondere aandacht besteedt aan de verkoop- en de aankoopcyclus en aan de boekhoudkundige behandeling van vaste activa, schulden en eigen vermogen

  • Bijzondere boekhoudprocedures

In dit derde deel gaat de aandacht naar boekhoudprocedures die uit de band springen, maar voor het inzicht in de jaarrekening van sommige (meestal grotere) ondernemingen cruciaal zijn. Er wordt ingegaan op de onzekerheden en posten buiten de balans, de verwerking van verrichtingen in vreemde valuta en de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening voor een groep van ondernemingen.

  • Technieken voor de analyse van de jaarrekening

U krijgt in dit deel een voorsmaakje van de meer gedetailleerde bespreking uit het boek ‘Jaarrekeninganalyse en auditing’ van dezelfde auteurs.

Inleiding tot het Algemeen Boekhouden - Vragen en Oefeningen

Als aanvulling op het boek 'Inleiding tot het Algemeen Boekhouden' bevat dit pakket bevat ook een oefeningenboek met vragen en oefeningen die kunnen helpen bij het beter begrijpen van het boekhoudkundige proces en de belangrijkste boekhoudkundige procedures. De structuur van dit boek volgt de indeling van het basisboek.

Docenten kunnen de oplossingen uit het boek vragen & oefeningen verkrijgen bij de auteur, contacteer hiervoor de uitgeverij.


 

ISBN 9789048627462 - Bestelcode 203164010
Inleiding tot het algemeen boekhouden
€ 69,00
Studenten € 40,00

Inleiding tot het Algemeen Boekhouden (pakket theorie + vragen & oefeningen)

Dit boek bestaat uit vier delen:

  • Het boekhoudkundige proces

Vertrekkende van een intuïtieve benadering op basis van de boekhoudkundige gelijkheid wordt stap voor stap het boekhoudkundige proces toegelicht, met als eindproduct de jaarrekening van de onderneming.

  • De belangrijkste boekhoudprocedures

In dit deel wordt bijzondere aandacht besteedt aan de verkoop- en de aankoopcyclus en aan de boekhoudkundige behandeling van vaste activa, schulden en eigen vermogen

  • Bijzondere boekhoudprocedures

In dit derde deel gaat de aandacht naar boekhoudprocedures die uit de band springen, maar voor het inzicht in de jaarrekening van sommige (meestal grotere) ondernemingen cruciaal zijn. Er wordt ingegaan op de onzekerheden en posten buiten de balans, de verwerking van verrichtingen in vreemde valuta en de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening voor een groep van ondernemingen.

  • Technieken voor de analyse van de jaarrekening

U krijgt in dit deel een voorsmaakje van de meer gedetailleerde bespreking uit het boek ‘Jaarrekeninganalyse en auditing’ van dezelfde auteurs.

Inleiding tot het Algemeen Boekhouden - Vragen en Oefeningen

Als aanvulling op het boek 'Inleiding tot het Algemeen Boekhouden' bevat dit pakket bevat ook een oefeningenboek met vragen en oefeningen die kunnen helpen bij het beter begrijpen van het boekhoudkundige proces en de belangrijkste boekhoudkundige procedures. De structuur van dit boek volgt de indeling van het basisboek.

Docenten kunnen de oplossingen uit het boek vragen & oefeningen verkrijgen bij de auteur, contacteer hiervoor de uitgeverij.


 


Inhoudstafel

DEEL 1. INLEIDING TOT HET BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1. DE BOEKHOUDKUNDIGE GELIJKHEID. OVER BEZITTINGEN, SCHULDEN EN EIGEN VERMOGEN

HOOFDSTUK 2. DE TOEREKENINGSAANPAK. OVER OPBRENGSTEN, KOSTEN EN DIVIDENDEN

HOOFDSTUK 3. HET BOEKHOUDKUNDIGE PROCES. OVER DAGBOEKEN EN GROOTBOEKEN

HOOFDSTUK 4. DE AFSLUITING VAN DE BOEKHOUDPERIODE. OVER DE PROEF- EN SALDIBALANS EN PERMANENTE EN TIJDELIJKE REKENINGEN

DEEL 2. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BOEKHOUDPROCEDURES

HOOFDSTUK 5. DE VERKOOPCYCLUS. OVER BTW, KORTINGEN EN DUBIEUZE DEBITEUREN

HOOFDSTUK 6. DE AANKOOPCYCLUS. OVER VOORRADEN EN BESTELLIN-GEN IN UITVOERING

HOOFDSTUK 7. DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN VASTE ACTIVA. OVER INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN

HOOFDSTUK 8. DE BOEKHOUDKUNDIGE AANPASSINGEN. OVER UITSTEL-EN ANTICIPATIEPOSTEN

HOOFDSTUK 9. DE BOEKHOUDKUNDIGE BEHANDELING VAN SCHULDEN. OVER SCHULDEN OP KORTE EN LANGE TERMIJN EN INTERESTLASTEN

HOOFDSTUK 10. DE EVOLUTIE VAN HET EIGEN VERMOGEN. OVER OPRICH-TING, KAPITAALVERHOGING EN KAPITAALVERMINDERING

DEEL 3. ONDERZOEK VAN ENKELE BIJZONDERE BOEKHOUDPROCEDURES

HOOFDSTUK 11. ONZEKERHEDEN EN POSTEN BUITEN DE BALANS. OVER HET GEBRUIK VAN VOORZIENINGEN EN VAN NULREKENINGEN

HOOFDSTUK 12. DE VERWERKING VAN VERRICHTINGEN IN VREEMDE VALUTA. OVER WISSELRESULTATEN, OMREKENINGSVERSCHILLEN EN TERMIJNVERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 13. BELEGGINGEN IN ANDERE VENNOOTSCHAPPEN. OVER FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN

DEEL 4. ANALYSE VAN DE JAARREKENING

HOOFDSTUK 14. ANALYSETECHNIEKEN. OVER LIQUIDITEIT, SOLVABILITEIT EN RENTABILITEIT

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief