Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Redelijke aanpassingen, evenredigheid en rol van de rechter

Op voorraad
312 p.
2016
Boek

Personen met een handicap botsen in de samenleving op tal van barrières die hen verhinderen op gelijke wijze deel te nemen als mensen zonder handicap. Individuen met een handicap kunnen dan een beroep doen op de redelijkeaanpassingenplicht en bijvoorbeeld aan werkgevers en aanbieders van goederen en diensten vragen deze barrières te verwijderen. De plicht is begrensd: aanpassingen hoeven niet aangeboden te worden wanneer ze onredelijk of onevenredig belastend zouden zijn.

Op basis van theoretische leerstukken en de praktijken in verschillende rechtssystemen (de VS, Canada, de EU, Nederland) onderzoekt Annelies D’Espallier de inhoud en de gevolgen van de plicht.

Er wordt nagegaan:

  • welke de theoretische onderstroom van de redelijkeaanpassingenplicht is en welke vorm van gelijkheid nagestreefd wordt
  • op welke wijze het leerstuk van de proportionaliteit concepten als redelijkheid en de onevenredigheid van de belasting verder kan verfijnen
  • welke houding rechters moeten aannemen bij het beslechten van geschillen omtrent redelijke aanpassingen en hoe rechters kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze plicht zonder zich schuldig te maken aan rechterlijk activisme

ISBN 9789048625482 - Bestelcode 202161204
Redelijke aanpassingen, evenredigheid en rol van de rechter
€ 129,00
Abonnees € 103,00

Personen met een handicap botsen in de samenleving op tal van barrières die hen verhinderen op gelijke wijze deel te nemen als mensen zonder handicap. Individuen met een handicap kunnen dan een beroep doen op de redelijkeaanpassingenplicht en bijvoorbeeld aan werkgevers en aanbieders van goederen en diensten vragen deze barrières te verwijderen. De plicht is begrensd: aanpassingen hoeven niet aangeboden te worden wanneer ze onredelijk of onevenredig belastend zouden zijn.

Op basis van theoretische leerstukken en de praktijken in verschillende rechtssystemen (de VS, Canada, de EU, Nederland) onderzoekt Annelies D’Espallier de inhoud en de gevolgen van de plicht.

Er wordt nagegaan:

  • welke de theoretische onderstroom van de redelijkeaanpassingenplicht is en welke vorm van gelijkheid nagestreefd wordt
  • op welke wijze het leerstuk van de proportionaliteit concepten als redelijkheid en de onevenredigheid van de belasting verder kan verfijnen
  • welke houding rechters moeten aannemen bij het beslechten van geschillen omtrent redelijke aanpassingen en hoe rechters kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze plicht zonder zich schuldig te maken aan rechterlijk activisme


Inhoudstafel

Deel I. Een overzicht van de redelijkeaanpassingenplicht

Deel II. Het gelijkheidsbeginsel: een paradigmaverschuiving

Hoofdstuk 1. Redelijke aanpassingen in een gelijkheidsconcept
Hoofdstuk 2. Besluit

Deel III. Proportionaliteit in de redelijkeaanpassingenplicht
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Proportionaliteitsanalyse
Hoofdstuk 3. Richtlijnen in de redelijkeaanpassingenplicht

Deel IV. Rol van de rechter
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De rol van de rechter
Hoofdstuk 3. Richtlijnen in de redelijkeaanpassingsplicht

Deel V. Conclusies

Reeks Bibliotheek Grondwettelijk Recht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Dr. Annelies D’Espallier is ombudsvrouw gender bij de Mensenrechtenkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Daarnaast is ze ook vrijwillig onderzoeker aan de UAntwerpen en rechter in het Vlaams Sporttribunaal. In de zomer van 2020 maakte Annelies het Vlaams Parlement stil met “Stemmen uit de Stilte” een getuigenissenboek over de eerste coronagolf in de Vlaamse woonzorgcentra. Begin 2021 publiceerde Annelies “Ontelbare jaren in verwachting van een kind”, waarin ze opriep tot een stresstest voor het Vlaamse adoptiesysteem. Rode draad in haar werk is een passie voor mensenrechten, of het nu gaat om handicap, onderwijs(recht) en sport, gendergelijkheid, anitidiscriminatierecht, herstelgerichte benadering bij #metoo … Haar omzwervingen brachten Annelies o.m. langs Auckland (NZ), Luik en Leuven.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief