Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek Handels- en Ondernemingsrecht

Op voorraad
718 p.
2016
Boek
Auteur(s): Koen Byttebier, Tom Wera

Deze zevende editie van het Handboek Handels- en Ondernemingsrecht is zeer grondig herwerkt op twee verschillende vlakken:

  • Enerzijds zorgt een uitgebreid voetnotenapparaat voor de nodige referenties naar de voornaamste regelgeving, rechtspraak en rechtsleer.
  • Anderzijds is het boek geactualiseerd en aangepast aan het sterk gewijzigde regelgevende kader, waaronder, naast diverse nieuwe basiswetgeving in het domein van het insolventierecht en het financieel recht, in het bijzonder ook het (nieuwe) Wetboek van Economisch Recht van 2013.

Dit handboek biedt dan ook een overzichtelijke analyse van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en ondernemingsrecht thans beheerst, zonder daarbij evenwel volledigheid te ambiëren.


ISBN 9789086617982 - Bestelcode 203134001
Handboek Handels- en Ondernemingsrecht
€ 98,00
Studenten € 60,00

Deze zevende editie van het Handboek Handels- en Ondernemingsrecht is zeer grondig herwerkt op twee verschillende vlakken:

  • Enerzijds zorgt een uitgebreid voetnotenapparaat voor de nodige referenties naar de voornaamste regelgeving, rechtspraak en rechtsleer.
  • Anderzijds is het boek geactualiseerd en aangepast aan het sterk gewijzigde regelgevende kader, waaronder, naast diverse nieuwe basiswetgeving in het domein van het insolventierecht en het financieel recht, in het bijzonder ook het (nieuwe) Wetboek van Economisch Recht van 2013.

Dit handboek biedt dan ook een overzichtelijke analyse van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en ondernemingsrecht thans beheerst, zonder daarbij evenwel volledigheid te ambiëren.Inhoudstafel

Deel I. Algemene situering

Titel I. Benadering – Aard – Afbakening – Verantwoording
Titel II. Bronnen van het handels- en ondernemingsrecht
Titel III. Kenmerken van het handelsrecht

Deel II. Daden van koophandel – Kooplieden – Handelszaak – Handelsonderneming – Bewijsrecht – Mogelijke organisatievormen

Titel I. Situering van enkele basisbegrippen
Titel II. Daden van koophandel
Titel III. Kooplieden
Titel IV. Handelszaak en handelsonderneming
Titel V. Bewijsrecht
Titel VI. Inrichting van de handelsactiviteit onder de rechtsvorm van een kapitaalvennootschap met aansprakelijkheidsbeperking

Deel III. Handelseffecten en betalingsmiddelen – Kredietinstellingen en hun verrichtingen –Handelszekerheden

Titel I. Situering
Titel II. Handelseffecten
Titel III. Kredietinstellingen en hun verrichtingen
Titel IV. Handelszekerheden

Deel IV. De tussenpersonen in het handelsverkeer

Titel I. Inleiding
Titel II. De commissionair
Titel III. De makelaar
Titel IV. De handelsagent
Titel V. Verkoopconcessie
Titel VI. Franchise
Titel VII. Precontractuele informatieverplichtingen van commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Deel V. De voornaamste insolventieprocedures in het economisch recht

Titel I. Inleiding
Titel II. Het faillissement
Titel III. De gerechtelijke reorganisatie

Koen Byttebier studeerde in 1989 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. In 1992 behaalde hij aan de Universiteit Gent de titel van doctor in de rechten met het proefschrift getiteld "Het vijandige overnamebod. Een vergelijkend onderzoek naar de wenselijkheid en bruikbaarheid van het vijandige overnamebod als techniek van controlewerving over beursgenoteerde vennootschappen". Daarna was hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO).
Hij is momenteel gewoon hoogleraar aan de VU Brussel, waar hij de vakken Fusies en Overnames, Monetair en Financieel Recht, Insolventierecht en Handelsrecht doceert. In deze materies verricht hij rechtswetenschappelijk onderzoek en leidt hij diverse onderzoeksprojecten. Tot is hij eveneens advocaat aan de Balies te Gent en te Brussel. Verbonden aan het kantoor Everest Law (Gent), leidt hij er het departement Economisch Recht, waar hij zich toespitst op de materies van het handels- en vennootschapsrecht, fusies en overnames, het insolventierecht en het financieel recht.

Tom Wera studeerde in 2010 af als master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (Valedictorian). Hij is sinds 2011 ingeschreven als advocaat aan de Balie te Brussel en is advocaat bij Everest advocaten.
Daarnaast is hij assistent aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij onder het promotorschap van prof. dr. Koen Byttebier een doctoraal proefschrift voorbereidt in het vennootschapsrecht. Hij is er ook belast met het doceren van de Werkcolleges Rechtsmethodologie III en IV (optie economisch recht), Boekhoud- en jaarrekeningenrecht.

Tom Wera is tevens hoofdredacteur van het tijdschrift “Elementaire Rechtspraak Ondernemingsrecht” (ERO) en secretaris van de Editorial Board van de boekenreeks van de “Vakgroep Economisch Recht”.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief