Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek Belgisch Personen- en familierecht

Wordt verwacht
1.028 p.
2016
Boek
Auteur(s): Verschelden Gerd
Is onderdeel van de reeks Gandaius

Gerd Verschelden schreef met zijn nieuwe ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ een zeer uitgebreid volledig geactualiseerd standaardwerk.
Het boek bestaat uit  twee delen:

I. Verticale relaties: tussen ouders en kinderen, met inbegrip van geesteszieken

 • Afstamming
 • Adoptie
 • Beschermingsstatuten voor minderjarigen
 • Beschermde meerderjarigen

II. Horizontale relaties: tussen partners

 • Huwelijk
 • Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
 • Wettelijke samenwoning
 • Feitelijke samenwoning.

Het ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ zorgt voor een stevige basis van deze veelomvattende materie, aangevuld met belangrijke onderdelen van het familiaal vermogensrecht, meer bepaald het wettelijk huwelijksvermogensstelsel en de wettelijke regels inzake erfopvolging. 

Handboek Belgisch Personen- en familierecht is een bijzonder grondige herwerking van het Handboek Belgisch Familierecht (editie 2010). Dit was noodzakelijk door de vele fundamentele hervormingen zoals de hervorming van het afstammingsrecht door het Grondwettelijk Hof, de invoering van een eenvormige beschermingsregeling voor meerderjarigen en de creatie van familierechtbanken.

Het boek gaat in op tal van controverses in rechtspraak en/of rechtsleer met systematisch verwijzingen naar de verschillende strekkingen in meer dan 2500 voetnoten.

De logische opbouw, uitgebreide inhoudstafel en doordachte kopteksten zorgen ervoor dat u vlot en efficiënt vindt wat u zoekt.

Kortom: dit handboek is een absolute aanrader voor elke jurist die in aanraking komt met het Belgische Personen- en familierecht in de meest ruime zin. Heldere taal en stijl zorgen ervoor dat het ook begrijpelijk is voor lezers zonder juridische vooropleiding. 
ISBN 9789048625048 - Bestelcode 202162201
Handboek Belgisch Personen- en familierecht
€ 135,00

Gerd Verschelden schreef met zijn nieuwe ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ een zeer uitgebreid volledig geactualiseerd standaardwerk.
Het boek bestaat uit  twee delen:

I. Verticale relaties: tussen ouders en kinderen, met inbegrip van geesteszieken

 • Afstamming
 • Adoptie
 • Beschermingsstatuten voor minderjarigen
 • Beschermde meerderjarigen

II. Horizontale relaties: tussen partners

 • Huwelijk
 • Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
 • Wettelijke samenwoning
 • Feitelijke samenwoning.

Het ‘Handboek Belgisch Personen- en familierecht’ zorgt voor een stevige basis van deze veelomvattende materie, aangevuld met belangrijke onderdelen van het familiaal vermogensrecht, meer bepaald het wettelijk huwelijksvermogensstelsel en de wettelijke regels inzake erfopvolging. 

Handboek Belgisch Personen- en familierecht is een bijzonder grondige herwerking van het Handboek Belgisch Familierecht (editie 2010). Dit was noodzakelijk door de vele fundamentele hervormingen zoals de hervorming van het afstammingsrecht door het Grondwettelijk Hof, de invoering van een eenvormige beschermingsregeling voor meerderjarigen en de creatie van familierechtbanken.

Het boek gaat in op tal van controverses in rechtspraak en/of rechtsleer met systematisch verwijzingen naar de verschillende strekkingen in meer dan 2500 voetnoten.

De logische opbouw, uitgebreide inhoudstafel en doordachte kopteksten zorgen ervoor dat u vlot en efficiënt vindt wat u zoekt.

Kortom: dit handboek is een absolute aanrader voor elke jurist die in aanraking komt met het Belgische Personen- en familierecht in de meest ruime zin. Heldere taal en stijl zorgen ervoor dat het ook begrijpelijk is voor lezers zonder juridische vooropleiding. 


Inhoudstafel

Ontdek hier de integrale inhoudstafel (pdf).

DEEL I. VERTICALE RELATIES  

TITEL I. AFSTAMMING

Hoofdstuk 1. Algemeen              
Hoofdstuk 2. Vaststelling van de afstamming   
Hoofdstuk 3. Betwisting van de afstamming     
Hoofdstuk 4. Gevolgen van de afstamming       
 

TITEL II. ADOPTIE        

Hoofdstuk 1. Algemeen              
Hoofdstuk 2. Grondvoorwaarden voor adoptie              
Hoofdstuk 3. Procedure             
Hoofdstuk 4. Gevolgen             
Hoofdstuk 5. Beëindiging van de adoptie           
 

TITEL III. BESCHERMINGSSTATUTEN VOOR MINDERJARIGEN

Inleiding             
Hoofdstuk 1. Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind  
Hoofdstuk 2. Handelings(on)bekwaamheid van de minderjarige           
Hoofdstuk 3. Ouderlijk gezag, verblijf en recht op persoonlijk contact   
Hoofdstuk 4. Voogdij over minderjarigen          
Hoofdstuk 5. Pleegvoogdij       
Hoofdstuk 6. Ontvoogding       

TITEL IV. BESCHERMDE MEERDERJARIGEN     

Inleiding         

Hoofdstuk 1. Publiekrechtelijke maatregelen houdende vrijheidsberoving      
Hoofdstuk 2. Privaatrechtelijke bescherming 

DEEL II. HORIZONTALE RELATIES         

TITEL I. HUWELIJK      

Hoofdstuk 1. Algemeen              
Hoofdstuk 2. Grondvereisten om te trouwen  
Hoofdstuk 3. Vormvereisten om te trouwen    
Hoofdstuk 4. Sanctieregeling    
Hoofdstuk 5. Bewijs van het huwelijk  
Hoofdstuk 6. Gevolgen van het huwelijk         

TITEL II. ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

Hoofdstuk 1. Echtscheiding
Hoofdstuk 2. Scheiding van tafel en bed

TITEL III. WETTELIJKE SAMENWONING

Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 2. Grondvoorwaarden
Hoofdstuk 3. Vormvoorwaarden
Hoofdstuk 4. Gevolgen tijdens de wettelijke samenwoning
Hoofdstuk 5. Beëindiging
Hoofdstuk 6. Nietigverklaring
Hoofdstuk 7. Evaluatie

TITEL IV. FEITELIJKE SAMENWONING

Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 2. Verhoudingen tussen feitelijk samenwonenden onderling
Hoofdstuk 3. Verhoudingen tussen feitelijk samenwonenden en derden

Tot deze reeks behoren een serie wetenschappelijke publicaties die uitgaan van professoren van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.

De publicaties handelen over uiteenlopende onderwerpen zoals het Belgisch personen- en familierecht, de geschiedenis van het publiekrecht en de politiek, …

De publicaties uit deze reeks richten zich in eerste instantie tot studenten, maar bieden ook een duidelijk overzicht voor de professional.

Reeds verschenen binnen deze reeks:

 Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief