Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De fiscale procedure

Wordt verwacht
644 p.
2016
Boek
Editor(s): De Jonckheere Miguel
Auteur(s): Miguel De Jonckheere, Delanote Mark, Michel Maus, Van Dooren Eric

Dit handboek is opgebouwd uit drie grote delen: de taxatieprocedure, de
geschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.

Taxatieprocedure
In het deel m.b.t. de ‘taxatieprocedure’ wordt ingegaan op de onderzoeksmachten van de fiscus, de ‘dialoogfase’ tussen bestuur en belastingplichtige (aangifte, wijzigingen, ambtshalve aanslag), de bewijslevering (wettelijke vermoedens) en de aanslagprocedure, en dit zowel voor directe als indirecte belastingen (met inbegrip van douane en accijnzen) als voor federale, regionale en lokale belastingen. Ruime aandacht wordt hier ook besteed aan de fiscale sanctiebepalingen.

Geschillenprocedure
Vervolgens komt de geschillenprocedure aan bod met eerst de administratieve beroepsmogelijkheden en de fiscale bemiddeling en vervolgens de gerechtelijke fase, i.e. het beroep bij de rechtbank van eerste aanleg, het verhaal voor het hof van beroep en het Hof van Cassatie.

Invorderingsprocedure
Ook de invorderingsprocedure komt aan bod. Het fiscaal contentieux inzake onrechtstreekse belastingen en de fiscale geschillenprocedure van lokale belastingen wordt eveneens besproken. Bij dit onderzoek worden de meest recente strekkingen, die zich zowel in rechtspraak als in rechtsleer aftekenen, betrokken.

Met ‘De fiscale procedure’ willen de auteurs vooral de studenten (fiscaal) recht, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren bereiken.

ISBN 9789048623723 - Bestelcode 202156001
De fiscale procedure
€ 95,00
Studenten € 50,00

Dit handboek is opgebouwd uit drie grote delen: de taxatieprocedure, de
geschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.

Taxatieprocedure
In het deel m.b.t. de ‘taxatieprocedure’ wordt ingegaan op de onderzoeksmachten van de fiscus, de ‘dialoogfase’ tussen bestuur en belastingplichtige (aangifte, wijzigingen, ambtshalve aanslag), de bewijslevering (wettelijke vermoedens) en de aanslagprocedure, en dit zowel voor directe als indirecte belastingen (met inbegrip van douane en accijnzen) als voor federale, regionale en lokale belastingen. Ruime aandacht wordt hier ook besteed aan de fiscale sanctiebepalingen.

Geschillenprocedure
Vervolgens komt de geschillenprocedure aan bod met eerst de administratieve beroepsmogelijkheden en de fiscale bemiddeling en vervolgens de gerechtelijke fase, i.e. het beroep bij de rechtbank van eerste aanleg, het verhaal voor het hof van beroep en het Hof van Cassatie.

Invorderingsprocedure
Ook de invorderingsprocedure komt aan bod. Het fiscaal contentieux inzake onrechtstreekse belastingen en de fiscale geschillenprocedure van lokale belastingen wordt eveneens besproken. Bij dit onderzoek worden de meest recente strekkingen, die zich zowel in rechtspraak als in rechtsleer aftekenen, betrokken.

Met ‘De fiscale procedure’ willen de auteurs vooral de studenten (fiscaal) recht, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren bereiken.


Inhoudstafel

Deel I. Taxatieprocedure
 Hoofdstuk 1. Algemeen
 Hoofdstuk 2. De aangifteverplichtingen
 Hoofdstuk 3. De onderzoeksbevoegdheden
 Hoofdstuk 4. De bewijsmiddelen
 Hoofdstuk 5. De aanslagprocedure
 Hoofdstuk 6. De sancties

Deel II. Geschillenprocedure
 Hoofdstuk 1. Administratieve beroepsmogelijkheden
 Hoofdstuk 2. Fiscale bemiddeling
 Hoofdstuk 3. De gerechtelijke geschillenprocedure
 Hoofdstuk 4. Internationale fiscale geschillenprocedures

Deel III. Invorderingsprocedure
 Hoofdstuk 1. Algemeen
 Hoofdstuk 2. Belastingschuldigen en executieplichtigen
 Hoofdstuk 3. Het opeisbaar karakter van de belastingschuld: 
 betaaltermijnen,  betalingsfaciliteiten en (onbeperkt) uitstel
 Hoofdstuk 4: Het zeker en vaststaand karakter van de 
 belastingschuld: betwiste belastingschulden
 Hoofdstuk 5: Interesten
 Hoofdstuk 6: De vervolging van de belastingschuld
 Hoofdstuk 7: Voorrechten en hypotheken
 Hoofdstuk 8: Specifieke invorderingswaarborgen
 Hoofdstuk 9: De verjaring van de belastingschuld

Miguel De Jonckheere doctoreerde in 1995 en is sedert 2001 voltijds verbonden aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit te Brussel, waar hij voornamelijk fiscale vakken doceert. Hij is hoogleraar en voorzitter van de afdeling fiscaal recht.

Hij is auteur van fiscale handboeken over o.m. lokale en regionale belastingen en de fiscale procedure en publiceert regelmatig over fiscale onderwerpen in Belgische wetenschappelijke vaktijdschriften.

Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Lokale en regionale belastingen’. Hij doceert het vak ‘inleiding tot het recht’, dat voornamelijk bedoeld is voor niet-juristen, al sinds 1998.

Michel Maus is licentiaat in de rechten en bijzonder licentiaat in het fiscaal recht (Vrije Universiteit Brussel). In 2005 doctoreerde hij aan de Vrije Universiteit Brussel in het fiscaal recht met het onderwerp “De grenzen van de fiscale controle”.

Michel Maus is advocaat aan de balie van Brugge en Gent en professor aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij verschillende fiscale vakken doceert waaronder het vak “Fiscaal straf- en strafprocesrecht”. Michel Maus publiceert veelvuldig in het domein van het fiscaal (straf)recht en geeft regelmatig lezingen.

Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief