Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

In de roos: doeltreffende sanctionering van omgevingsrecht

Op voorraad
330 p.
2016
Boek
Editor(s): Carole M. Billiet, Luc Lavrysen
Auteur(s): De Smedt Peter, Pierre Lefranc, Meeus Roel, Meganck Bart-Jan, Vansant Paul

Een analyse van de ontwikkelingen naar een publiekrechtelijke sanctionering van het omgevingsrecht. De auteurs maken de dwarsdoorsnede van de verschillende bestraffende en probleemverhelpende instrumenten die zowel in het DABM als het Onroerenderfgoeddecreet en Decreet Handhaving Omgevingsvergunning voorkomen, met vergelijking van de penale en bestuurlijke variant, in wetgeving en praktijk.

In het boek zijn verschillende bijdragen opgenomen

 • Lappendekens in de rechtshandhaving. Naar een publiekrechtelijke sanctioneringsstrategie in het omgevingsrecht.
 • De voortschrijdende verankering van de geldboete in het omgevingsrecht: zelfde script, andere accenten?
 • Transacties in drie gedaanten
 • Voordeelontneming door de strafrechter en voor de bestuursrechter
 • Remediërende sancties: penaal en bestuurlijk, wetgeving en praktijk
 • Regularisatiebevel en stopzettingsbevel: probleemverhelpend handhaven in een versnipperd handhavingslandschap
 • De dwangsom: het gedroomde executiemiddel?

ISBN 9789048623631 - Bestelcode 202151332
In de roos: doeltreffende sanctionering van omgevingsrecht
€ 74,00

Een analyse van de ontwikkelingen naar een publiekrechtelijke sanctionering van het omgevingsrecht. De auteurs maken de dwarsdoorsnede van de verschillende bestraffende en probleemverhelpende instrumenten die zowel in het DABM als het Onroerenderfgoeddecreet en Decreet Handhaving Omgevingsvergunning voorkomen, met vergelijking van de penale en bestuurlijke variant, in wetgeving en praktijk.

In het boek zijn verschillende bijdragen opgenomen

 • Lappendekens in de rechtshandhaving. Naar een publiekrechtelijke sanctioneringsstrategie in het omgevingsrecht.
 • De voortschrijdende verankering van de geldboete in het omgevingsrecht: zelfde script, andere accenten?
 • Transacties in drie gedaanten
 • Voordeelontneming door de strafrechter en voor de bestuursrechter
 • Remediërende sancties: penaal en bestuurlijk, wetgeving en praktijk
 • Regularisatiebevel en stopzettingsbevel: probleemverhelpend handhaven in een versnipperd handhavingslandschap
 • De dwangsom: het gedroomde executiemiddel?


Inhoudstafel

WOORD VOORAF

LAPPENDEKENS IN DE RECHTSHANDHAVING. NAAR EEN PUBLIEKRECHTELIJKE SANCTIONERING IN HET OMGEVINGSRECHT
CAROLE M. BILLIET
I. Bestuurlijke sanctionering in opmars
II. Sanctionering en sanctioneringsinstrumenten: achtergrondgegevens
III. De te handhaven regelgeving
IV. Het sanctioneringsinstrumentarium: overzicht
V. De wetsschendingen waarvoor de decreetgever koos
VI. De taakverdeling tussen het penale en het bestuurlijke afhandelingsspoor
VII. Het potentieel van de instrumentenmix
VIII. Besluit

TRANSIGEREND HANDHAVEN IN HET OMGEVINGSRECHT: VOOR ELK WAT WILS
PIERRE LEFRANC
I. Inleiding
II. Minnelijke regelingen van de bestraffing/beboeting
III. Minnelijke regelingen van het herstel
IV. Besluit

DE VOORTSCHRIJDENDE VERANKERING VAN DE GELDBOETE IN HET OMGEVINGSRECHT: ZELFDE SCRIPT, ANDERE ACCENTEN?
ROEL MEEUS
I. Inleiding
II. Het materieel toepassingsgebied, de summa divisio tussen misdrijven en inbreuken, en de delictsomschrijvingen
III. De beboetingsinstanties
IV. De sanctie-adressaten
V. De decretale boetebedragen
VI. De uitoefening van de beboetingsbevoegdheid
VII. De bestuurlijke beboetingsprocedure
VIII. Het verval van de beboetingsbevoegdheid door verjaring
IX. Inning en invordering van de verschuldigde bedragen
X. Beroepsmogelijkheid
XI. Besluit

VOORDEELONTNEMING DOOR DE STRAFRECHTER (EN VOOR DE BESTUURSRECHTER)
BART-JAN MEGANCK
I. Strafrechtelijke voordeelontneming
II. Bestuurlijke voordeelontneming

PROBLEEMVERHELPEND HANDHAVEN IN EEN VERSNIPPERD HANDHAVINGSLANDSCHAP
PETER DE SMEDT
I. Inleidende beschouwingen
II. Gerechtelijke maatregelen
III. Bestuurlijke maatregelen
IV. Slotbeschouwingen

DWANGSOM IN HET OMGEVINGSRECHT: HONDERD OVEREENKOMSTEN, DUIZEND VERSCHILLEN
PAUL VANSANT
DEEL I. INLEIDING
DEEL II. HET (DOEN) OPLEGGEN VAN DE DWANGSOM
I. Gerechtelijke dwangsom
II. Last onder dwangsom in het oed en het dho
III. Dwangsom in de minnelijke schikking oed
IV. Bestuurlijke dwangsom in het dabm

DEEL III. DE INVORDERING VAN DE DWANGSOM
I. Uitvoeringsgerechtigde
II. Voorafgaande betekening vereist
III. Meldingsplicht en proces-verbaal van vaststelling: omkering van bewijslast
IV. Overlijden van de veroordeelde
V. Faillissement van de veroordeelde
VI. Invordering van verbeurde dwangsommen
VII. Verjaring van de dwangsom
VIII. Onmogelijkheid tot uitvoeren
IX. Dwangsomverzoeken in het DHO

DEEL IV. BESLUIT
CAROLE M. BILLIET

Pierre Lefranc, staatsraad

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief