Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek voor de GAS-vaststeller

Op voorraad
168 p.
2016
Boek
Auteur(s): Dumarey Nathalie
Is onderdeel van de reeks Praktijkreeks Lokale Besturen

Bij het toepassen van het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) is een goede opleiding van de GAS-vaststeller cruciaal.

Het is noodzakelijk dat hij over de nodige kennis beschikt om zijn functie correct te
kunnen uitoefenen. Bovendien is de vaststeller een belangrijke vertegenwoordiger van de gemeente waarvoor hij optreedt. De manier waarop hij het reglement interpreteert en overtredingen vaststelt, heeft
een grote invloed op de visie van de burger ten aanzien van het systeem van de GAS.

Dit boek wil de vaststeller ondersteunen bij de wettelijk verplichte opleiding maar ook nadien bij het uitvoeren van zijn functie.

Het boek bevat

  • theorie
  • oefeningen
  • praktijkvoorbeelden
  • handige tips voor de GAS-vaststeller

Kortom, een nuttig instrument voor iedereen die aan de slag wil als vaststeller of deze functie reeds uitoefent.


OVER DE AUTEUR

Nathalie Dumarey is gegradueerde in de rechtspraktijk en ervaringsdeskundige op het vlak van de gemeentelijke administratieve sancties.

Ruim acht jaar werkte ze bij de stad Oostende, waar ze als GAS-coördinator het GAS-beleid hielp vormgeven. Vanuit deze functie hecht ze veel belang aan de opleiding en ondersteuning van de gemeentelijke GAS-vaststellers.

Sinds kort werkt ze als stafmedewerker bij VVSG. Daar staat ze in voor de communicatie en de juridische helpdesk over VZW-en arbeidswetgeving bij HUURpunt vzw (de federatie van de sociale verhuurkantoren in Vlaanderen).   Het analyseren van wetgeving en deze verduidelijken op een heldere en laagdrempelige manier,  is haar stokpaardje.

ISBN 9789048625031 - Bestelcode 202151325
Handboek voor de GAS-vaststeller
€ 39,00
Abonnees € 35,00

Bij het toepassen van het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) is een goede opleiding van de GAS-vaststeller cruciaal.

Het is noodzakelijk dat hij over de nodige kennis beschikt om zijn functie correct te
kunnen uitoefenen. Bovendien is de vaststeller een belangrijke vertegenwoordiger van de gemeente waarvoor hij optreedt. De manier waarop hij het reglement interpreteert en overtredingen vaststelt, heeft
een grote invloed op de visie van de burger ten aanzien van het systeem van de GAS.

Dit boek wil de vaststeller ondersteunen bij de wettelijk verplichte opleiding maar ook nadien bij het uitvoeren van zijn functie.

Het boek bevat

  • theorie
  • oefeningen
  • praktijkvoorbeelden
  • handige tips voor de GAS-vaststeller

Kortom, een nuttig instrument voor iedereen die aan de slag wil als vaststeller of deze functie reeds uitoefent.


OVER DE AUTEUR

Nathalie Dumarey is gegradueerde in de rechtspraktijk en ervaringsdeskundige op het vlak van de gemeentelijke administratieve sancties.

Ruim acht jaar werkte ze bij de stad Oostende, waar ze als GAS-coördinator het GAS-beleid hielp vormgeven. Vanuit deze functie hecht ze veel belang aan de opleiding en ondersteuning van de gemeentelijke GAS-vaststellers.

Sinds kort werkt ze als stafmedewerker bij VVSG. Daar staat ze in voor de communicatie en de juridische helpdesk over VZW-en arbeidswetgeving bij HUURpunt vzw (de federatie van de sociale verhuurkantoren in Vlaanderen).   Het analyseren van wetgeving en deze verduidelijken op een heldere en laagdrempelige manier,  is haar stokpaardje.


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1 | GAS in theorie

I. Inleiding
A. Situering van de GAS
B. De recente wet op de gemeentelijke administratieve sancties

1. De voornaamste wijzigingen
2. Arrest Grondwettelijk Hof
3. Evaluatie

II. Overlast

A. Het begrip

1. Het begrip openbare overlast
2. Milieu

B. Bestuurlijke handhaving

1. Handhaving
2. De burgemeester als hoofd van de bestuurlijke politie

III. De gemeentelijke administratieve sancties

A. Overtredingen strafbaar met GAS

1. Vier soorten inbreuken
2. Overzicht inbreuken

B. De sancties

1. Vier soorten sancties
2. De administratieve geldboete
3. De administratieve schorsing en intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating vergunning

C. Alternatieve maatregelen

1. De lokale bemiddeling
2. De gemeenschapsdienst

D. Sleutelfiguren

1. De vaststellers

a. De politie
b. Gemeentelijke vaststellers
c. Gemeenschapswachten-vaststellers
d. Provinciale en gewestelijke ambtenaren
e. Personeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband en personeel van een autonoom gemeentebedrijf
f. Personeelsleden van openbare vervoersmaatschappijen
g. Personeelsleden van bewakingsondernemingen

 2. De sanctionerend ambtenaar

a. Onverenigbaarheden
b. Aanstellingsvoorwaarden en opleidingsvereisten
c. Overgangsmaatregelen huidige ambtenaren

3. De bemiddelaar

E. De procedure

1. De vaststelling
2. De kennisgeving en verweermogelijkheid
3. Bemiddeling
4. Boete of gemeenschapsdienst
5. Beroep
6. Procedure bij gemengde inbreuken, tweede en derde soort
7. Verkorte procedure voor inbreuken van de vierde soort

Hoofdstuk 2 | GAS in de praktijk

I. Overgaan tot het vaststellen van een overtreding

A. Het beleid

1. De reglementen: de legaliteit
2. De reglementen: de opportuniteit en het beleid
3. Acties informatie en sensibilisering
4. Bevoegdheid vaststeller
5. Afspraken met de politie

B. De vaststelling

C. Bewijsvoering van een vaststelling

1. Bewijswaarde
2. Onderzoek begane overtreding
3. Onderzoek identiteit overtreder

II. Opmaak van een bestuurlijk verslag

A. Verplichte elementen
B. Aandachtspunten

1. Wees objectief
2. Toon het verband aan tussen de overtreder en de overtreding
3. Voeg bijlagen toe aan het verslag
4. Vermeld de historiek
5. Denk aan de overtreder

 Hoofdstuk 3 | Oefeningen

I. Het waarnemen van een overtreding
II. De overtredingen toetsen aan het beleid, het begrip openbare overlast en het gezond verstand
III. Het opmaken van een bestuurlijk verslag
IV. Bewijsvoering vaststelling

Hoofdstuk 4 | Verbetersleutel oefeningen

Hoofdstuk 5 | Bijlagen

I. Sjablonen

A. Vaststellingsformulier
B. Voorbeeld legitimatiekaart vaststeller
C. Model bestuurlijk verslag

II. Rechtspraak
III. Bronnenonderzoek

Reeks Recht in de Gemeente

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief