Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek Lokale en Regionale Belastingen - deel 1. Lokaal

Wordt verwacht
340 p.
2015
Boek

De vijfde editie van het “Handboek Lokale en Regionale Belastingen” werd opgesplitst in twee delen.

Het eerste deel behandelt uitgebreid de lokale belastingen. Auteur Miguel De Jonckheere analyseert er de gemeentelijke en provinciale belastingbevoegdheid waarbij hij eerst ingaat op de oorsprong van de fiscale autonomie en het begrip “belasting”.

Vervolgens worden de verschillende beperkingen uitvoerig besproken:

  • Grondwettelijke bevoegdheidsbeperkingen
  • Wettelijke bevoegdheidsbeperkingen
  • Beperkingen als gevolg van algemene rechtsbeginselen
  • Beperkingen als gevolg van het administratief toezicht

Daarnaast vindt u in het handboek een overzicht van de procedure inzake gemeentebelastingen en de rechtspraak over de periode 2010-2014, aangevuld met tal van voorbeelden.

Het tweede deel, dat dieper ingaat op de regionale belastingbevoegdheid en de capita selecta gewestbelastingen, zal later verschijnen.


ISBN 9789048617975 - Bestelcode 203143005
Handboek Lokale en Regionale Belastingen - deel 1. Lokaal
€ 75,00
Studenten € 41,00

De vijfde editie van het “Handboek Lokale en Regionale Belastingen” werd opgesplitst in twee delen.

Het eerste deel behandelt uitgebreid de lokale belastingen. Auteur Miguel De Jonckheere analyseert er de gemeentelijke en provinciale belastingbevoegdheid waarbij hij eerst ingaat op de oorsprong van de fiscale autonomie en het begrip “belasting”.

Vervolgens worden de verschillende beperkingen uitvoerig besproken:

  • Grondwettelijke bevoegdheidsbeperkingen
  • Wettelijke bevoegdheidsbeperkingen
  • Beperkingen als gevolg van algemene rechtsbeginselen
  • Beperkingen als gevolg van het administratief toezicht

Daarnaast vindt u in het handboek een overzicht van de procedure inzake gemeentebelastingen en de rechtspraak over de periode 2010-2014, aangevuld met tal van voorbeelden.

Het tweede deel, dat dieper ingaat op de regionale belastingbevoegdheid en de capita selecta gewestbelastingen, zal later verschijnen.Inhoudstafel

De gemeentelijke en provinciale belastingbevoegdheid

Afdeling 1. De oorsprong van de fiscale autonomie
§ 1. De grondwettelijke fiscale autonomie
§ 2. De fiscale bevoegdheid van bovengemeentelijke besturen
§ 3. De door de wet toegekende fiscale bevoegdheden
§ 4. De grondwettelijke retributiebevoegdheid

Afdeling 2. Het begrip “belastingen” en de verschillende soorten heffingen
§ 1. Het rechtsbegrip belastingen
§ 2. Beperkingen inherent aan het rechtsbegrip belastingen
§ 3. De verschillende soorten heffingen

Afdeling 3. De grondwettelijke bevoegdheidsbeperkingen
§ 1. Het gelijkheidsbeginsel
§ 2. Het territorialiteitsbeginsel
§ 3. Het fiscaal legaliteitsbeginsel

Afdeling 4. De wettelijke bevoegdheidsbeperkingen
§ 1. Het niet-retroactiviteitsbeginsel
§ 2. Het eenjarigheidsbeginsel
§ 3. De fiscale bevoegdheidsbeperking in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
§ 4. De fiscale bevoegdheidsbeperking in het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen
§ 5. Het verbod op octrooibelastingen
§ 6. Andere wettelijke verbodsbepalingen
§ 7. De wettelijk gereglementeerde belastingen
§ 8. De subjectgerichte bevoegdheidsbeperkingen
§ 9. Beperkingen door Europese en supranationale normen
§ 10. Beperkingen door gemeenschappen en gewesten?

Afdeling 5. De beperkingen als gevolg van algemene rechtsbeginselen
§ 1. Algemeen
§ 2. Beginselen van behoorlijke regelgeving
§ 3. Beginselen van behoorlijk bestuur

Afdeling 6. De beperkingen als gevolg van het administratief toezicht
§ 1. De organisatie en de uitoefening van het bestuurlijk toezicht in Vlaanderen
§ 2. Het administratief toezicht in Brussel en Wallonië

Afdeling 7. Het formeel fiscaal recht bij gemeente- en provinciebelastingen
§ 1. Algemeen: de normatieve bevoegdheid m.b.t. het formeel fiscaal recht
§ 2. De aangifte
§ 3. De onderzoeksbevoegdheden
§ 4. De bewijsmiddelen
§ 5. De ambtshalve aanslag
§ 6. De aanslagprocedure
§ 7. De sancties
§ 8. De inningsprocedure
§ 9. De geschillenprocedure
§ 10. Het annulatieberoep bij de Raad van State

Afdeling 8. Overzicht rechtspraak lokale belastingen 2010-2014

Miguel De Jonckheere doctoreerde in 1995 en is sedert 2001 voltijds verbonden aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit te Brussel, waar hij voornamelijk fiscale vakken doceert. Hij is hoogleraar en voorzitter van de afdeling fiscaal recht.

Hij is auteur van fiscale handboeken over o.m. lokale en regionale belastingen en de fiscale procedure en publiceert regelmatig over fiscale onderwerpen in Belgische wetenschappelijke vaktijdschriften.

Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Lokale en regionale belastingen’. Hij doceert het vak ‘inleiding tot het recht’, dat voornamelijk bedoeld is voor niet-juristen, al sinds 1998.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief