Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 95 - Verbintenissenrecht

Op voorraad
180 p.
2015
Boek
Editor(s): S. Stijns
Auteur(s): Ann De Boeck, Jansen Sanne, Peeraer Frederik, Sagaert Vincent, Stijns Sophie, Withofs Valerie
Is onderdeel van de reeks Themis

Dit Themiscahier, samengesteld onder de deskundige leiding van Sophie Stijns, gaat in op de derdenwerking van overeenkomsten, één van de moeilijkste leerstukken uit het verbintenissenrecht. Wanneer men vragen van derdenwerking dan nog voorgeschoteld krijgt in gevallen van cessie en schuldoverdracht, wordt het helemaal spannend, niet alleen voor de magistraten die hierover recent uitspraak moesten doen.

Vervolgens wordt stilgestaan bij de figuren voorwerp en oorzaak. Het belang ervan kan moeilijk worden onderschat: zowel voor de geldige totstandkoming als voor het voortbestaan van overeenkomsten zijn zij van cruciaal belang. Uit de recente rechtspraak blijkt dat de materie bovendien volop in beweging is.

Daarna komen de belangrijkste beëindigingsbedingen aan de beurt: de opzegbedingen, de uitdrukkelijk ontbindende bedingen en de ontbindende voorwaarden. Met deze bedingen kan men ervoor zorgen dat ondernemingen en advocaten een vlotte, buitengerechtelijke beëindiging van overeenkomsten organiseren. Maar een tussenkomst van de rechter kan hierbij nooit helemaal uitgesloten worden en het komt erop aan in de praktijk te anticiperen op een mogelijke controle a posteriori.

Tot slot komen enkele hete hangijzers van de uitvoering en de remediëring van contracten aan de beurt: de remedies bij toerekenbare tekortkoming (de ontbinding en de uitvoering van het contract) en de gevolgen van overmacht (schorsing en bevrijding).ISBN 9789048624225 - Bestelcode 202150098
Themis 95 - Verbintenissenrecht
€ 50,00

Dit Themiscahier, samengesteld onder de deskundige leiding van Sophie Stijns, gaat in op de derdenwerking van overeenkomsten, één van de moeilijkste leerstukken uit het verbintenissenrecht. Wanneer men vragen van derdenwerking dan nog voorgeschoteld krijgt in gevallen van cessie en schuldoverdracht, wordt het helemaal spannend, niet alleen voor de magistraten die hierover recent uitspraak moesten doen.

Vervolgens wordt stilgestaan bij de figuren voorwerp en oorzaak. Het belang ervan kan moeilijk worden onderschat: zowel voor de geldige totstandkoming als voor het voortbestaan van overeenkomsten zijn zij van cruciaal belang. Uit de recente rechtspraak blijkt dat de materie bovendien volop in beweging is.

Daarna komen de belangrijkste beëindigingsbedingen aan de beurt: de opzegbedingen, de uitdrukkelijk ontbindende bedingen en de ontbindende voorwaarden. Met deze bedingen kan men ervoor zorgen dat ondernemingen en advocaten een vlotte, buitengerechtelijke beëindiging van overeenkomsten organiseren. Maar een tussenkomst van de rechter kan hierbij nooit helemaal uitgesloten worden en het komt erop aan in de praktijk te anticiperen op een mogelijke controle a posteriori.

Tot slot komen enkele hete hangijzers van de uitvoering en de remediëring van contracten aan de beurt: de remedies bij toerekenbare tekortkoming (de ontbinding en de uitvoering van het contract) en de gevolgen van overmacht (schorsing en bevrijding).
Inhoudstafel

ACTUALIA INZAKE OVERDRACHT VAN SCHULDEN, SCHULDVORDERINGEN EN CONTRACTEN EN INZAKE DERDENWERKING VAN CONTRACTEN
I. Derdenwerking van contracten
II. Cessie van schuldvordering
III. Schuldoverdracht
IV. Contractsoverdracht

ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE DE TOTSTANDKOMING EN NIETIGHEID VAN CONTRACTEN EN CONTRACTUELE BEDINGEN
I. Inleiding en afbakening
II. De begrippen voorwerp en oorzaak en hun functies
III. Voorwerp en oorzaak als geldigheidsvereisten
IV. Voorwerp en oorzaak als voortbestaansvereisten

JURISPRUDENTIELE ONTWIKKELINGEN ROND BEEINDIGINGSBEDINGEN
I. Inleiding
II. (Eenzijdige) opzegbedingen
III. Uitdrukkelijk ontbindende bedingen
IV. Vergelijking met de ontbindende voorwaarde
V. Besluit

ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE DE (NIET-)NAKOMING VAN CONTRACTEN
I. Inleiding en structuur
II. Actuele ontwikkelingen inzake de remedies bij toerekenbare niet-nakoming van contracten
III. Actuele ontwikkelingen inzake de remedies bij ontoerekenbare niet-nakoming van contracten
IV. Besluit

Themis

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Ann De Boeck is werkzaam aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Campus Brussel bij KULeuven.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief