Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Patrimonium 2015

Wordt verwacht
433 p.
2015
Boek
Editor(s): W. Pintens, Ch. Declerck
Auteur(s): Bouchard V., Buyssens Frank, Cerulus Ulrike, De Meyer Jan, Declerck Charlotte, Deknudt Guillaume, Delang N., Maelfait Ann, Masschelein Mary Ann, Michiels Dirk, Moisdon-Chataigner S., Mol Ch., Mosselmans Sven, Pintens Walter, Seyns Steven, Sloan Brian, Taillieu Sibylle, Van Calster Geert, Van den Bossche Aloïs, Van Sinay Thierry, Van Thienen Annette, Vanlerberghe Beatrix, Verhagen Evelien, Jinske Verhellen, Kurt Willems, Annelies Wylleman
Is onderdeel van de reeks Patrimonium

 Met Patrimonium 2015 verschijnt het tiende boekdeel in de reeks Patrimonium. Patrimonium 2015 biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer, een overzicht van

nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen, een antwoord op tien actuele en voor de praktijk relevante vragen en een blik over de grenzen.


ISBN 9789048624201 - Bestelcode 202153203
Patrimonium 2015
€ 110,00
Abonnees € 88,00

 Met Patrimonium 2015 verschijnt het tiende boekdeel in de reeks Patrimonium. Patrimonium 2015 biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer, een overzicht van

nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen, een antwoord op tien actuele en voor de praktijk relevante vragen en een blik over de grenzen.Inhoudstafel

VOORWOORD

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT (Prof. Dr. Charlotte Declerck & Sven Mosselmans)

Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel (Ulrike Cerelus)
Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel (Prof. Dr. Charlotte Declerck)
Hfdst. III. Samenwoningsvermogensrecht (Ulrike Cerelus)
Hfdst. IV. Schenkingen (Guillaume Deknudt)
Hfdst. V. Erfrecht (Prof. Dr. Charlotte Declerck & Guillaume Deknudt)

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Hfdst. I. Nieuwe wetgeving (Steven Seyns)
Hfdst. II. Wetsvoorstellen ( Steven Seyns)

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK. .

Hfdst. I. Welke rechtsgevolgen heeft het cassatiearrest d.d. 20 februari 2015 voor het statuut van de lidmaatschapsrechten in de zin van artikel 1401, 5° BW en de waardering van aandelen? (Nore Delang)
Hfdst. II. Is de klussende echtgenoot vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijke vermogen voor werken die hij uitvoert aan een eigen onroerend goed? (Annette Van Thienen)
Hfdst. III. Hoe wordt tussen echtgenoten het bewijs geleverd van de stilzwijgende lastgeving in de zin van artikel 1467 BW? (Prof. Dr. Beatrix Vanlerberghe)
Hfdst. IV. Quels enseignements peut-on tirer de l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 18 février 2015, quant à l’évaluation de la créance issue de l’enrichissement sans cause en général, et de la créance en régime de séparation, en particulier ? ( Dominque Pignolet)
Hfdst. V. De boedelbeschrijving in de nieuwe gerechtelijke verdeling: een aangepast draaiboek? (Prof. Thierry Van Sinay)
Hfdst. VI. In welke zin is een conventionele instaatstelling opportuun voor het verloop van de procedure tot vereffening-verdeling? ( Prof. Dr. Annelies Wylleman)
Hfdst. VII. Wat betekent het begrip ‘huwelijksvermogensrecht’ in het IPR en welke praktische implicaties heeft de regeling inzake huwelijksvermogensrecht in het WIPR? (Prof. Dr. Geert Van Calster)
Hfdst. VIII. Dient een medetestamentuitvoerder in te staan voor de vergoeding van het aandeel in de nalatenschapsgoederendie weggemaakt werden door de andere testament-uitvoerder-erfgenaam?
Vraag over de verhouding tussen artikel 792 BW en artikel 1033 BW (Dr. Mary Ann Masschelein)
Hfdst. IX. Is een inbreng in een trust door een erflater vatbaar voor een vordering tot inkorting?
Een internationaal privaatrechtelijke en erfrechtelijke analyse (Niels Appermont)
Hfdst. X. Topics verjaring in het vermogensrecht: onbekend maakt onbemind? (Sibylle Taillieu & Prof. Dr. Kurt Willems)

DEEL IV. EEN BLIK OVER DE GRENZEN

Hfdst. I. Delay, changing fortunes and the financial consequences of divorce in England and Wales (Dr. Bian Sloan)
Hfdst. II. La transformation de la conception française de l’héritage par le recours à la technique sociétaire (Prof. Dr. Véronique Bouchard)
Hfdst. III. Les incapacités de recevoir par libéralité. Vers quelle évolution législative pour protéger les personnes vulnérables ? (Sylvia Moidson-Chataigner)
Hfdst. IV. Het vriendschapscontract (Mr. Evelien Verhagen & Charlotte Mol)

EPILOOG

Hfdst. I. De normaalste zaak van de wereld. Valorisatie van huishoudelijke arbeid in het huwelijksvermogensrecht (Prof. Dr. Charlotte Declerck)
Hfdst. II. Waarheen met aanwasbedingen? (Prof. Dirk Michiels)
Hfdst. III. Naar een nieuw erfrecht voor de langstlevende echtgenoot – mag het ook minder? (Ann Maelfait)
Hfdst. IV. Erfkeuze ten behoeve van de beschermde meerderjarige personen: privatisering en verantwoordelijkheidsverschuiving (Sven Mosselmans)
Hfdst. V. Pleidooi voor een rechtsvergelijkende analyse van de reserve (Prof. Dr. Walter Pintens)
Hfdst. VI. Wie opent de doos van Pandora? Over overeenkomsten over nog niet opengevallen nalatenschappen (Aloïs Van Den Bossche)
Hfdst. VII. Onterven in de erfrechtverordening: niets is wat het lijkt (Jan De Meyer & Prof. Dr. Jinske Verhellen)
Hfdst. VIII. Schenkbelasting in het Vlaamse Gewest: alleen maar een kortetermijnvisie? (Prof. Frank Buyssens)

 

Reeks Patrimonium

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Annelies Wylleman is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Gent. Ze promoveerde in 1998 tot doctor in de rechten op een proefschrift over “Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht”. Het goederenrecht en het patrimoniaal familierecht vormen thans haar belangrijkste werkterrein. Ze combineert haar wetenschappelijke activiteit met het ambt van notaris. 

Jinske Verhellen is hoofddocent aan de Universiteit Gent en leidt het Instituut voor Internationaal Privaatrecht. 

Kurt Willems graduated in 2005 with a master's degree in law after having studied at the KU Leuven and Sheffield University. In 2011 he obtained a doctorate in law from the KU Leuven with a thesis entitled "De natuurlijke verbintenis" ('The natural obligation' - obligatio naturalis). 

From 2011 to 2014 he worked at Eubelius where he worked on a wide range of civil law, administrative law and commercial law cases in the firm's litigation department. He is presently teaching education law at the University of Leuven. He is also responsible for the teacher training program and assists the rectory in education dossiers.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief