Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Vlaamse bestuursrechtscolleges in een grondwettelijk perspectief

Op voorraad
96 p.
2015
Boek
Auteur(s): Vanpraet Jürgen

Dit boek is verschenen naar aanleiding van de rede die Jürgen Vanpraet (Universiteit Antwerpen) hield op 22 oktober 2015 op de openingszitting voor het werkjaar 2015-2016 van de Vlaamse Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC).

Ongeveer zes jaar na het operationeel worden van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Milieuhandhavingscollege, analyseert het boek de Vlaamse bestuursrechtscolleges vanuit een grondwettelijk perspectief. Het boek bevat een systematische analyse van de grondwettigheidsvragen die de afgelopen zes jaar zijn gerezen op het vlak van de oprichting en bevoegdheden, de inrichting en werking en de rechtspleging voor de Vlaamse  bestuursrechtscolleges.

Het schetst ook een aantal toekomstperspectieven voor de verdere ontwikkeling van de Vlaamse bestuursrechtscolleges en Vlaamse justitie.

In de  slotbedenkingen pleit de auteur voor een herijking van de rol van de (Vlaamse) bestuursrechter bij de wettigheidstoets in de 21e eeuw.

ISBN 9789048624218 - Bestelcode 202151204
Vlaamse bestuursrechtscolleges in een grondwettelijk perspectief
€ 21,00

Dit boek is verschenen naar aanleiding van de rede die Jürgen Vanpraet (Universiteit Antwerpen) hield op 22 oktober 2015 op de openingszitting voor het werkjaar 2015-2016 van de Vlaamse Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC).

Ongeveer zes jaar na het operationeel worden van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Milieuhandhavingscollege, analyseert het boek de Vlaamse bestuursrechtscolleges vanuit een grondwettelijk perspectief. Het boek bevat een systematische analyse van de grondwettigheidsvragen die de afgelopen zes jaar zijn gerezen op het vlak van de oprichting en bevoegdheden, de inrichting en werking en de rechtspleging voor de Vlaamse  bestuursrechtscolleges.

Het schetst ook een aantal toekomstperspectieven voor de verdere ontwikkeling van de Vlaamse bestuursrechtscolleges en Vlaamse justitie.

In de  slotbedenkingen pleit de auteur voor een herijking van de rol van de (Vlaamse) bestuursrechter bij de wettigheidstoets in de 21e eeuw.


Inhoudstafel

Inleiding

HOOFDSTUK 1. DE OPRICHTING EN BEVOEGDHEDEN VAN VLAAMSE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

Afdeling 1. Het bevoegdheidsvacuum m.b.t. rechtsbedeling in deelstatelijke materies
Afdeling 2. Artikel 161 van de Grondwet en de impliciete bevoegdheden
Afdeling 3. Evoluties
Afdeling 4. De voorwaarden van de impliciete bevoegdheden
Afdeling 5. Het subjectief contentieux voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges 33

HOOFDSTUK 2. DE INRICHTING EN WERKING VAN VLAAMSE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

Afdeling 1. Algemeen: het legaliteitsbeginsel
Afdeling 2. Regels inzake het waarborgen van de eenheid van de rechtspraak
Afdeling 3. Bezoldigingsregeling van de bestuursrechters
Afdeling 4. Onverenigbaarheden met het ambt van bestuursrechter
Afdeling 5. Afwijkingen van de gebruikelijke regels inzake de samenstelling van het bestuursrechtscollege
Afdeling 6. Ontslag effectief bestuursrechter
Afdeling 7. Het ter beschikking stellen van bestuursrechters van een ander rechtscollege
Afdeling 8. Het onderbrengen van personeelsleden van de dienst van de bestuursrechtscolleges bij het bestuur

HOOFDSTUK 3. DE RECHTSPLEGING VOOR DE VLAAMSE BESTUURSRECHTSCOLLEGES 49

Afdeling 1. Maatregelen ter bevordering van de efficientie van de Vlaamse bestuursrechtspraak
Afdeling 2. Overige elementen omtrent de Vlaamse bestuursrechtspraak  

HOOFDSTUK 4. SLOTBEDENKINGEN

Afdeling 1. Een voluntarische kijk op de Vlaamse Bestuursrechtscolleges
Afdeling 2. De herijkte rol van de (Vlaamse) bestuursrechter bij de wettigheidstoets

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief