Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Dossier 23 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2015 / Chronique de Juge de Paix et de Police 2015

Op voorraad
222 p.
2015
Boek
Auteur(s): Kris Bernauw, Chichoyan Daisy, Nicholas De Nil, Deguel François, Dubuisson Bernard, Yves-Henri Leleu, Schmitz Nicolas, Philip Traest, Wuyts Tim

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Dit boek is een accurate, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte toelichting bij nieuwe wetten en ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Eén jaar toepassing van het eengemaakte beschermingsstatuut. Een tussentijdse evaluatie en aanbevelingen tot bijsturing waar nodig. De rol van de vrederechter in het nieuwe statuut voor wilsonbekwamen
De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid trad ongeveer één jaar geleden, nl. op 1 september 2014, in werking. Ondertussen is er reeds heel wat inkt gevloeid over deze nieuwe wet en heeft de praktijk uitgebreid kennis ermee kunnen maken. Deze bijdrage beoogt een eerste tussentijdse evaluatie te maken van deze nieuwe wet. Daarbij komen o.a. de toepassingsmoeilijkheden aan bod en worden ook aanbevelingen tot bijsturing besproken.

Actualia wegverkeerswet: de wet van 9 maart 2014 tot wijziging van de Wegverkeerswet en de toepassing van Antigoon in het wegverkeersrecht
De Wegverkeerswet werd bij wet van 9 maart 2014 ingrijpend gewijzigd en dit met het oog op een veiliger verkeer. Zo werd onder meer een omvattender herhalingsregeling ingevoerd evenals een uitbreiding van de gevallen waarin het rijbewijs onmiddellijk kan worden ingetrokken en werd de toegestane grens voor wat betreft alcoholopname voor professionele bestuurders verlaagd. Deze wijzigingen verdienen een toelichting, gelet op de gevolgen die zij in de praktijk teweegbrengen en dit zowel voor verkeersdeelnemers als voor zij die beroepsmatig met het Wegverkeersrecht in aanraking komen.

Wijzigingen in de verzekeringswetgeving
De wetgever heeft de bepalingen van de Wet Landverzekeringsovereenkomst 1992 en de Verzekeringswet 1874 opgenomen in delen 4 en 5 van de nieuwe Wet Verzekeringen 2014. Deze wet beperkt zich niet tot een hercodificatie van het verzekeringscontractenrecht, maar voert ook verscheidene inhoudelijke wijzigingen door. Daarnaast werden de bancaire MiFID-gedragsregels toepasselijk gemaakt op de verzekeringssector met nieuwe verplichtingen voor de verzekeringsdienstverlener (zowel verzekeraar als tussenpersoon), nieuwe toezichtstechnieken, nieuwe sancties en nieuwe geschilbeslechtingsmechanismen.

L’incapacité des personnes majeures en jurisprudence
La contribution comporte une analyse des décisions récentes en matière d’incapacité des personnes majeures, essentiellement dans le cadre de l’ancienne administration provisoire, mais également quelques applications de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité. L’objectif est d’épingler les difficultés rencontrées dans la pratique et de déterminer si la réforme solutionne ces difficultés.

Actualités en matière de circulation routière
Nous présenterons dans cet article les différentes modifications apportées aux lois des 16 mars 1968 (et ses arrêtés d’exécution), 29 juin 1964, 21 juin 1985 et 21 novembre 1989 par la loi du 9 mars 2014.

La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : panorama d’une réforme en trompe-l’oeil
L’intitulé de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances laisse croire à une réforme fondamentale du droit belge des assurances. En réalité, il s’agit plutôt d’une compilation réalisée dans la hâte et le plus souvent à droit constant, de plusieurs textes existants, bien connus des praticiens de l’assurance. Il n’en reste pas moins que le législateur a saisi cette occasion pour apporter çà et là quelques modifications dignes d’être soulignées. Après une présentation générale de la nouvelle loi du 4 avril 2014, de ses objectifs, de sa structure et de son contenu, une attention particulière sera portée aux dispositions nouvelles qui présentent une pertinence pour la pratique des magistrats. Dans ce contexte, un commentaire plus approfondi des modifications apportées à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre sera proposé.

ISBN 9789048624003 - Bestelcode 202152101
Dossier 23 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2015 / Chronique de Juge de Paix et de Police 2015
€ 69,00
Abonnees € 55,00

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Dit boek is een accurate, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte toelichting bij nieuwe wetten en ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Eén jaar toepassing van het eengemaakte beschermingsstatuut. Een tussentijdse evaluatie en aanbevelingen tot bijsturing waar nodig. De rol van de vrederechter in het nieuwe statuut voor wilsonbekwamen
De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid trad ongeveer één jaar geleden, nl. op 1 september 2014, in werking. Ondertussen is er reeds heel wat inkt gevloeid over deze nieuwe wet en heeft de praktijk uitgebreid kennis ermee kunnen maken. Deze bijdrage beoogt een eerste tussentijdse evaluatie te maken van deze nieuwe wet. Daarbij komen o.a. de toepassingsmoeilijkheden aan bod en worden ook aanbevelingen tot bijsturing besproken.

Actualia wegverkeerswet: de wet van 9 maart 2014 tot wijziging van de Wegverkeerswet en de toepassing van Antigoon in het wegverkeersrecht
De Wegverkeerswet werd bij wet van 9 maart 2014 ingrijpend gewijzigd en dit met het oog op een veiliger verkeer. Zo werd onder meer een omvattender herhalingsregeling ingevoerd evenals een uitbreiding van de gevallen waarin het rijbewijs onmiddellijk kan worden ingetrokken en werd de toegestane grens voor wat betreft alcoholopname voor professionele bestuurders verlaagd. Deze wijzigingen verdienen een toelichting, gelet op de gevolgen die zij in de praktijk teweegbrengen en dit zowel voor verkeersdeelnemers als voor zij die beroepsmatig met het Wegverkeersrecht in aanraking komen.

Wijzigingen in de verzekeringswetgeving
De wetgever heeft de bepalingen van de Wet Landverzekeringsovereenkomst 1992 en de Verzekeringswet 1874 opgenomen in delen 4 en 5 van de nieuwe Wet Verzekeringen 2014. Deze wet beperkt zich niet tot een hercodificatie van het verzekeringscontractenrecht, maar voert ook verscheidene inhoudelijke wijzigingen door. Daarnaast werden de bancaire MiFID-gedragsregels toepasselijk gemaakt op de verzekeringssector met nieuwe verplichtingen voor de verzekeringsdienstverlener (zowel verzekeraar als tussenpersoon), nieuwe toezichtstechnieken, nieuwe sancties en nieuwe geschilbeslechtingsmechanismen.

L’incapacité des personnes majeures en jurisprudence
La contribution comporte une analyse des décisions récentes en matière d’incapacité des personnes majeures, essentiellement dans le cadre de l’ancienne administration provisoire, mais également quelques applications de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité. L’objectif est d’épingler les difficultés rencontrées dans la pratique et de déterminer si la réforme solutionne ces difficultés.

Actualités en matière de circulation routière
Nous présenterons dans cet article les différentes modifications apportées aux lois des 16 mars 1968 (et ses arrêtés d’exécution), 29 juin 1964, 21 juin 1985 et 21 novembre 1989 par la loi du 9 mars 2014.

La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : panorama d’une réforme en trompe-l’oeil
L’intitulé de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances laisse croire à une réforme fondamentale du droit belge des assurances. En réalité, il s’agit plutôt d’une compilation réalisée dans la hâte et le plus souvent à droit constant, de plusieurs textes existants, bien connus des praticiens de l’assurance. Il n’en reste pas moins que le législateur a saisi cette occasion pour apporter çà et là quelques modifications dignes d’être soulignées. Après une présentation générale de la nouvelle loi du 4 avril 2014, de ses objectifs, de sa structure et de son contenu, une attention particulière sera portée aux dispositions nouvelles qui présentent une pertinence pour la pratique des magistrats. Dans ce contexte, un commentaire plus approfondi des modifications apportées à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre sera proposé.


Inhoudstafel

EEN JAAR TOEPASSING VAN HET EENGEMAAKTE BESCHERMINGSSTATUUT. EEN TUSSENTIJDSE EVALUATIE EN AANBEVELINGEN TOT BIJSTURING WAAR NODIG
T. Wuyts

ACTUALIA WEGVERKEERSRECHT: DE WET 9 MAART 2014 TOT WIJZIGING VAN DE WEGVERKEERSWET EN DE TOEPASSING VAN ANTIGOON IN HET WEGVERKEERSRECHT
Ph. Traest en N. De Nil

WIJZIGINGEN IN DE VERZEKERINGSWETGEVING: WET 4 APRIL 2014 EN ANDERE NIEUWIGHEDEN
K. Bernauw

L’INCAPACITÉ DES PERSONNES MAJEURES EN JURISPRUDENCE
F. Deguel et Y.-H. Leleu

LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DU 9 MARS 2014 MODIFIANT LA LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE, COORDONNÉE LE 16 MARS 1968, LA LOI DU 29 JUIN 1964 CONCERNANT LA SUSPENSION, LE SURSIS ET LA PROBATION, LA LOI DU 21 JUIN 1985 RELATIVE AUX CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE TOUT VÉHICULE DE TRANSPORT PAR TERRE, SES ÉLÉMENTS AINSI QUE LES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ ET LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE À L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS
D. Chichoyan

LA LOI DU 4 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ASSURANCES : PANORAMA D’UNE RÉFORME EN TROMPE-L’OEIL
B. Dubuisson et N. Schmitz

BIJLAGEN (Arresten GwH 79/2015 & 97/2015)
ANNEXES (Arrêts C.C. 79/2015 & 97/2015)

Dossiers Tijdschrift vrede- en politierechters

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Kris Bernauw has a lic. juris (UGent 1981), lic. crim. (UGent 1981) and lic.not; (1982 Central State Examination Board), LLM in Air and Space Law (1986 McGill University Montreal - Canada), PhD (UGent 1996).

He holds a commercial pilot's license with multi-engine and instrument flight ratings. He serves as a reserve-officer (rank: lieutenant colonel) with para and commando certificates in the Belgian Air Force. He was invited as a visiting professor to teach transport and insurance law at the Universities of Kigali (Rwanda 1987-1994), Le Havre (France 1998 and 2003), Dresden (Germany 2003), and Mekelle (Ethiopia 2006). After serving as a research and teaching assistant at UGent (1987-1997), he was appointed professor of law at Ghent University (1997) and University of Antwerp (2006) for the courses in the field of transport and insurance law.

Since 2005 he serves as a substitute judge in the Court of Appeals of Ghent. Since 1996 he performs missions as an expert-consultant for the World Bank, the EU Commission and other international organisations in Central and South-East Asia and in West-Africa. Since 1981 he practices law as a solicitor at the Bar of Ghent and was also a trainee lawyer at the Bar of Montreal (Canada 1986).

Yves-Henri Leleu est un spécialiste reconnu du droit des personnes et des familles, et du droit patrimonial des familles.

Nicholas De Nil is een advocaat uit Dendermonde.

Philip Traest studeerde rechten (Gent, 1982) en criminologie (Gent, 1983) aan de Universiteit Gent.

In 1992 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de Rechten met een proefschrift getiteld “Het bewijs in strafzaken”.

In 1996 werd hij advocaat aan de balie te Brussel in het kantoor De Bandt, Van Hecke, Lagae, thans Linklaters. In 2013 vervoegde hij het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen.

Hij is actief in het brede domein van het strafrecht, met inbegrip van het ondernemingsstrafrecht en de raakpunten met andere disciplines.

Philip heeft zijn praktijk als advocaat steeds gecombineerd met zijn academische opdracht. Hij werd assistent aan de Universiteit Gent in 1985 en docent in 1993. Thans is hij buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden strafrecht en strafvordering.

Hij is bovendien auteur van talrijke publicaties in het domein van het strafrecht en het strafprocesrecht, waaronder het bewijsrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief