Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Drones in 75 vragen en antwoorden - Een praktische pocket

Op voorraad
104 p.
2015
Boek
Auteur(s): Evelien De Pauw, Wim Hardyns, Meuleman Koen

Deze pocket geeft zowel particuliere gebruikers als professionelen uitleg over hoe het droneslandschap er vandaag uitziet, wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

U krijgt 75 antwoorden  op concrete vragen rond

  • de verhouding burger - overheid
  • burger en technologie
  • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • regels voor professioneel en particulier gebruik

Over de auteurs:

Evelien De Pauw is assistent en onderzoeker aan de onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security (GaPS), vakgroep publieke governance, management en financiën aan de faculteit economie en bedrijfskunde van Universiteit Gent. Tevens is zij verbonden als gastdocent aan de Vives Hogeschool, opleiding Bachelor Maatschappelijke Veiligheid. Zij voert onder andere onderzoek uit naar het gebruik van nieuwe technologieën in kader van het veiligheidsbeleid.

Wim Hardyns is docent aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van Universiteit Gent en gastdocent aan de faculteit Rechten van Universiteit Antwerpen. Als lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) voert hij onder andere onderzoek naar nieuwe technologieën in het kader van security en criminaliteitsbestrijding.


 

ISBN 9789048623969 - Bestelcode 202150102
Drones in 75 vragen en antwoorden - Een praktische pocket
€ 28,00

Deze pocket geeft zowel particuliere gebruikers als professionelen uitleg over hoe het droneslandschap er vandaag uitziet, wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

U krijgt 75 antwoorden  op concrete vragen rond

  • de verhouding burger - overheid
  • burger en technologie
  • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • regels voor professioneel en particulier gebruik

Over de auteurs:

Evelien De Pauw is assistent en onderzoeker aan de onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security (GaPS), vakgroep publieke governance, management en financiën aan de faculteit economie en bedrijfskunde van Universiteit Gent. Tevens is zij verbonden als gastdocent aan de Vives Hogeschool, opleiding Bachelor Maatschappelijke Veiligheid. Zij voert onder andere onderzoek uit naar het gebruik van nieuwe technologieën in kader van het veiligheidsbeleid.

Wim Hardyns is docent aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van Universiteit Gent en gastdocent aan de faculteit Rechten van Universiteit Antwerpen. Als lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) voert hij onder andere onderzoek naar nieuwe technologieën in het kader van security en criminaliteitsbestrijding.


 


Inhoudstafel

Inhoudstafel

Voorwoord
Securitas

Tien misverstanden over drones

Hoofdstuk 1. Overheid, academici, private sector en drones
Wim Hardyns

1. Welke toepassingsgebieden kunnen we onderscheiden?
2. Welke publieke toepassingen kennen we vandaag?
3. Welke publieke toepassingen kunnen we verwachten?
4. Welke private toepassingen kennen we vandaag?
5. Welke private toepassingen kunnen we verwachten?
6. Welke wetenschappelijke toepassingen kennen we vandaag?
7. Welke wetenschappelijke toepassingen kunnen we verwachten?
8. Op welke manier kunnen drones het doelwit zijn van schade of dreiging?
9. Op welke manier kunnen drones het middel zijn van schade of dreiging?
10. Welke risico’s brengen drones met zich mee?
11. Welke privacyrisico’s brengen drones met zich mee?
12. Hoe ziet de dronemarkt er wereldwijd uit?
13. Welke jobmogelijkheden biedt de drone-industrie?
14. Hoe kan een op kennis gebaseerde drone-industrie ontwikkeld worden?
15. Welke plaats neemt de gebruiker in binnen de drone-industrie?

Hoofdstuk 2. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Wat u moet weten over drones
16. Waaruit bestaat de luchtvaartwetgeving?
17. Wie maakt de luchtvaartwetgeving?
18. Komen er in de toekomst specifieke vliegregels rond drones?
19. Hoe ver reikt de bevoegdheid van de minister om regels rond drones te maken?
20. Kunnen er gemeentelijke reglementen voor het vliegen met drones gemaakt worden?
21. Wat is het verschil tussen een drone en een bemand luchtvaartuig?
22. Wanneer wordt een drone als een modelluchtvaartuig beschouwd?
23. Wanneer wordt een drone als speelgoed beschouwd?
24. Wat is het verschil tussen een op afstand bestuurd en een radiobestuurd luchtvaartuig?
25. Welke gedragingen zijn strafbaar en wie kan er bestraft worden?
26. Welke straffffen kunnen opgelegd worden bij inbreuken en wie stelt ze vast?
27. Zijn er specififieke regels rond geluid of milieu?
28. Zijn er andere regels rond de bescherming van persoonsgegevens?
29. Welke beginselen zitten er in de Privacywet?
30. Welke formaliteiten moeten vervuld worden bij de Privacycommissie?
31. Welke aansprakelijkheid heeft de bestuurder en hoe hoog is de vergoeding bij schade?
32. Kan ik mij verzekeren tegen de aansprakelijkheid bij het vliegen met een drone?

Hoofdstuk 3. Burger, overheid en drones
Evelien De Pauw

33. Worden drones vaak ingezet door politie en overheid?
34. Met welk doel wordt de drone ingezet door de overheid?
35. Hoe kan de overheid de drone efficiënt inzetten?
36. Heeft de burger vertrouwen in een overheid die drones inzet?
37. Hoe wint de overheid als dronegebruiker het vertrouwen van de burger?
38. Wanneer is privacy een issue?
39. Hoe speelt de drone in op de privacy?
40. Wat zijn de grootste bezorgdheden die leven bij burgers?
41. Hoe kan de overheid op een verantwoorde manier met drones omgaan?
42. Hoe communiceert de overheid het best over drones?
43. Kan de overheid met drones inspelen op het veiligheidsgevoel van burgers?
44. Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat het gebruik van drones wordt aanvaard?
45. Hoe kan de overheid aan de verwachtingen van de burger voldoen?
46. Wat zijn mogelijke valkuilen bij de inzet van een drone?
47. Zal de burger in de toekomst zelf drones inzetten?
Referenties

Hoofdstuk 4. Regels voor de professionele gebruiker
Koen Meulemans
48. Wanneer ben ik een professionele gebruiker?
49. Wanneer is het vliegen met drones een beroepsmatige of winstgevende activiteit?
50. Welke beroepsmatige of winstgevende activiteiten mag men met drones uitoefenen?
51. Welke zijn de basisvereisten alvorens professioneel vliegen met drones mogelijk is?
52. Welke soorten professionele vluchten (vluchtuitvoering) zijn er?
53. Waar en wanneer mag een professionele gebruiker vliegen?
54. Hoe hoog mag een professionele gebruiker met een drone vliegen?
55. Waar mag de professionele gebruiker opstijgen en landen?
56. Aan welke voorwaarden moet de professionele bestuurder (of operator) voldoen?
57. Is het volgen van een opleiding geen verdoken beroepsbeperking?
58. Aan welke voorwaarden moet de waarnemer voldoen?
59. Aan welke voorwaarden moet het toestel voldoen?
60. Wat moet er in een aanvraag voor luchtarbeid zitten?
61. Wat als mijn aanvraag niet in orde is?
62. Is luchtfotografie mogelijk en rust er een auteursrecht op?

Hoofdstuk 5. Regels voor de particuliere gebruiker
63. Wanneer ben ik een particuliere gebruiker?
64. Wat is het verschil tussen een drone en speelgoed?
65. Mag een particulier vliegen met een drone?
66. Met welke vliegregels moet de particuliere gebruiker rekening houden?
67. Mag ik foto’s maken of filmen met een drone?
68. Mag ik voor persoonlijke doeleinden foto’s maken of filmen met een drone?
69. Mag ik een filmpje op YouTube of Facebook plaatsen?
70. Moet ik filmpjes aan de politie bezorgen?
71. Zal de rechter een illegaal filmpje aanvaarden?

Hoofdstuk 6. Drones gebruiken in bijzondere situaties
72. Mag ik tijdelijk een terrein ter beschikking stellen voor een luchtvaartevenement?
73. Mag ik een drone meenemen naar een festival?
74. Wanneer komt er een politiehelikopter bij een incident?
75. Mag ik tijdens een sportmanifestatie filmen met een drone?

Praktische tools
Bijlage 1. bij de toekomstige regelgeving van op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Theoretische en praktische kennis betreffende het besturen van een op afstand bestuurd luchtvaartuig
Bijlage 2. bij de toekomstige regelgeving van op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Minimale inhoud van het vlieghandboek van het luchtvaartuig
Bijlage 3. bij de toekomstige regelgeving van op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Minimale inhoud van het veiligheidsanalyserapport
Bijlage 4. bij de toekomstige regelgeving van op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Vereisten betreffende het nationaliteitskenmerk en het inschrijvingskenmerk
Bijlage 5. bij de toekomstige regelgeving van op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Inhoud van het operationeel handboek
Bijlage 6. De voornaamste wettelijke bepalingen
Bijlage 7. Beredeneringsschema: wanneer is iets een drone?
Bijlage 8. Milieureglementering vliegactiviteiten Vlaams Gewest

Goede vlucht!

Evelien De Pauw is doctoranda binnen de onderzoeksgroep ‘Governing and Policing Security’ (GAPS) van de Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën (Universiteit Gent) en gastdocent aan de VIVES Hogeschool. Haar recente onderzoeken legden de focus op nieuwe technologieën en innovaties in het veiligheidsbeleid, bekeken vanuit het perspectief van overheid, bedrijfswereld en burger.

Wim Hardyns is professor aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (Universiteit Gent) en gastprofessor in de Veiligheidswetenschappen (Universiteit Antwerpen). Als lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) voert hij onder andere onderzoek naar nieuwe technologieën in het kader van security en criminaliteitsbestrijding.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief