Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Liber Discipulorum André Alen

Op voorraad
2015
Boek
Editor(s): Wouter Pas, Patrick Peeters, Willem Verrijdt
Auteur(s): Verrijdt Willem

De carrière van André Alen is op zijn minst indrukwekkend te noemen. Hoogtepunten zijn zeker en vast zijn functies als buitengewoon hoogleraar staatsrecht aan de KU Leuven, kabinetschef van de eerste minister, secretaris van de ministerraad, assessor in de afdeling Wetgeving van de Raad van State, voorzitter van het Grondwettelijk Hof en rechter ad hoc in het EHRM.

Op 25 september 2015 bereikt André Alen de leeftijd van 65 jaar. Daarmee komt een einde aan het academische luik van zijn loopbaan. Om hem te huldigen bieden zijn academische discipelen hem daarom een Liber discipulorum aan.   

Deze unieke publicatie telt 19 bijdragen. Net zoals het onderzoek van André Alen zelf, handelen die over de meest uiteenlopende aspecten van het Belgisch, Europees en vergelijkend grondwettelijk recht. De auteurs zijn werkzaam in het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de advocatuur, de politieke wereld en de uitvoerende macht.


ISBN 9789048622856 - Bestelcode 202150015
Liber Discipulorum André Alen
€ 150,00

De carrière van André Alen is op zijn minst indrukwekkend te noemen. Hoogtepunten zijn zeker en vast zijn functies als buitengewoon hoogleraar staatsrecht aan de KU Leuven, kabinetschef van de eerste minister, secretaris van de ministerraad, assessor in de afdeling Wetgeving van de Raad van State, voorzitter van het Grondwettelijk Hof en rechter ad hoc in het EHRM.

Op 25 september 2015 bereikt André Alen de leeftijd van 65 jaar. Daarmee komt een einde aan het academische luik van zijn loopbaan. Om hem te huldigen bieden zijn academische discipelen hem daarom een Liber discipulorum aan.   

Deze unieke publicatie telt 19 bijdragen. Net zoals het onderzoek van André Alen zelf, handelen die over de meest uiteenlopende aspecten van het Belgisch, Europees en vergelijkend grondwettelijk recht. De auteurs zijn werkzaam in het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de advocatuur, de politieke wereld en de uitvoerende macht.Inhoudstafel

Ten geleide
Rik Torfs

Voorwoord

Inhoud

Jan Clement
De Grondwet van 1831 als Vlaamsvriendelijk project. Het gedachtegoed van founding father Lucien Jottrand (1804-1877)

Elke Cloots
Reflecties over de eerste prejudiciële vragen van het Duitse Grondwettelijk Hof

Michelle Daelemans
Supranationale beperkingen op de mogelijkheid om de rechtsgevolgen van vernietigingsarresten te handhaven

Benjamin Dalle
Het uti possidetis-beginsel en zijn relevantie voor het Belgisch grondwettelijk recht. Van uti possidetis naar uti regitis

Valérie De Schepper
De uitvoeringsimmuniteit van de overheid

Stef Feyen
Van grondwettelijk recht naar grondwettelijke theorie, of een uitweiding over Amerikaanse grondwettelijke legitimiteitstheorieën

Philippe Gérard
Bedenkingen bij het verwijzingsarrest van het Grondwettelijk Hof in de Arco-zaak

David Haljan
Het representatieve stelsel, de rechtstreekse democratie en de Grondwet


Frank Judo
De eerste minister in Europa. Een ideaaltype tussen constitutionele tekst, constitutionele werkelijkheid en constitutionele verandering

Evelyne Maes
De legitimiteit van een grondwettelijk hof

Frank Meersschaut
Efficiëntie en doorgedreven grondrechtenbescherming als leidraad van de nieuwe procedureregels voor het Grondwettelijk Hof

Koen Muylle
Parlementaire onverantwoordelijkheid en parlementaire tucht: not so strange bedfellows

Wouter Pas
Sacrament van de macht of flatus vocis? De ambtseed

Patrick Peeters & Julie Vanhoenacker
Het Grondwettelijk Hof en de overheidsaansprakelijkheid voor fouten van de rechterlijke macht

Tim Souverijns
De Franse question prioritaire de constitutionnalité in zijn internrechtelijke en supranationale context

Jan Theunis
Het Grondwettelijk Hof en de procedurele verplichtingen uit het Europese Unierecht

Arne Vandaele
De vordering in rechte van de gemeente voor de Raad bij Vergunningsbetwistingen

Jeroen Van Nieuwenhove
De totstandkoming van de Belgische Senaat

Willem Verrijdt
De rol van het Grondwettelijk Hof in de uitvoering van veroordelende arresten van het EHRM

Curriculum vitae André Alen

Lijst van intekenaars

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief