Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Lokale besturen geannoteerd 2015 + addendum 2018

Op voorraad
696 p.
2015
Boek
Editor(s): Beirens David, Dujardin Jean, Weekers Bart
Auteur(s): Beirens David, Brouckaert Cathy, Carlens Ivo, Coolsaet Ann, Dujardin Jean, Somers Wim, Van Der Straete Isabelle, Verhille Wouter, Vermeire Luc, Weekers Bart
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken
Speciaal aanbod: betaal slechts 82 euro/ex. bij afname van minimum 5 ex. of 66 euro/ex. bij afsluiten van minimum 5 abonnementen. Bestellen kan via pp@diekeure.be.
Bij dit wetboek ontvangt u ook het addendum Lokale Besturen 2018.
Terwijl vroeger op lokaal vlak gemeenten en OCMW's veelal los van elkaar werkten, zijn zij de voorbije jaren steeds meer beleidsmatig en organisatorisch gaan samenwerken. Ook de Vlaamse regering gaat verder die weg op. Het is namelijk de bedoeling om uiterlijk tegen de start van de volgende bestuursperiode, 1 januari 2019, de OCMW's te integreren in de gemeente .Dit nieuwe wetboek wil deze evolutie ondersteunen. In Lokale besturen geannoteerd brengen de auteurs de vroegere wetboeken Gemeentedecreet / Nieuwe Gemeentewet en het geannoteerd OCMW-decreet/OCMW-wet samen.U krijgt alle teksten die voor de gemeenten en de OCMW's betrekking hebben op
 • de samenstelling van diverse organen
 • de werking van de diensten
 • de dienstverlening aan de burgers
Bij elk artikel krijgt u
 • wetshistorisch overzicht
 • relevante rechtspraak
 • rechtsleer
 • uitvoeringsbesluiten
 • administratieve onderrichtingen
 • toelichtende passages uit de parlementaire voorbereiding
De wetgeving in Lokale besturen geannoteerd is bijgewerkt tot en met BS 15 mei 2015.
ISBN 9789048621842 - Bestelcode 202151320
Lokale besturen geannoteerd 2015 + addendum 2018
€ 110,00
Abonnees € 88,00

Speciaal aanbod: betaal slechts 82 euro/ex. bij afname van minimum 5 ex. of 66 euro/ex. bij afsluiten van minimum 5 abonnementen. Bestellen kan via pp@diekeure.be.
Bij dit wetboek ontvangt u ook het addendum Lokale Besturen 2018.
Terwijl vroeger op lokaal vlak gemeenten en OCMW's veelal los van elkaar werkten, zijn zij de voorbije jaren steeds meer beleidsmatig en organisatorisch gaan samenwerken. Ook de Vlaamse regering gaat verder die weg op. Het is namelijk de bedoeling om uiterlijk tegen de start van de volgende bestuursperiode, 1 januari 2019, de OCMW's te integreren in de gemeente .Dit nieuwe wetboek wil deze evolutie ondersteunen. In Lokale besturen geannoteerd brengen de auteurs de vroegere wetboeken Gemeentedecreet / Nieuwe Gemeentewet en het geannoteerd OCMW-decreet/OCMW-wet samen.U krijgt alle teksten die voor de gemeenten en de OCMW's betrekking hebben op

 • de samenstelling van diverse organen
 • de werking van de diensten
 • de dienstverlening aan de burgers
Bij elk artikel krijgt u
 • wetshistorisch overzicht
 • relevante rechtspraak
 • rechtsleer
 • uitvoeringsbesluiten
 • administratieve onderrichtingen
 • toelichtende passages uit de parlementaire voorbereiding
De wetgeving in Lokale besturen geannoteerd is bijgewerkt tot en met BS 15 mei 2015.


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

Woord vooraf
Methodiek
Inhoudstafel

I. GEMEENTE

Gemeentedecreet van 15 juli 2005
TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN (door W. Somers)
TITEL II - HET GEMEENTEBESTUUR (door D. Beirens en W. Somers)
TITEL III - PERSONEEL (door A. Coolsaet en B. Weekers)
TITEL IV - PLANNING EN FINANCIEEL BEHEER (door C. Brouckaert en L. Vermeiren)
TITEL V - BEPALINGEN OVER DE WERKING VAN DE GEMEENTE
TITEL VI - PARTICIPATIE VAN DE BURGER (door B. Weekers)
TITEL VII - DE GEMEENTELIJKE VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN (door D. Beirens en W. Somers)
TITEL VIII - BESTUURLIJK TOEZICHT EN EXTERNE AUDIT (door J. Dujardin)
TITEL IX - SAMENWERKING MET HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (door I. Carlens)
TITEL X - DE BINNENGEMEENTELIJKE TERRITORIALE ORGANEN, BEDOELD IN ARTIKEL 41 VAN DE GRONDWET (door J. Dujardin)
TITEL XI - DIVERSE BEPALINGEN (door J. Dujardin)
TITEL XII - SLOTBEPALINGEN (door J. Dujardin)Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
TITEL I - HET GEMEENTEBESTUUR (door J. Dujardin)
TITEL II - BEVOEGDHEDEN
TITEL III - HET PERSONEEL
TITEL IV - GEMEENTEPOLITIE (opgeheven)
TITEL V - GOEDEREN EN INKOMSTEN VAN DE GEMEENTE (door J. Dujardin)
TITEL VI - BEGROTING EN REKENINGEN (door C. Brouckaert)
TITEL VII - TOEZICHT (door J. Dujardin)
TITEL VIII - RECHTSGEDINGEN (door A. Coolsaet)
TITEL IX - BEPALING VAN DE GEMEENTEGRENZEN (door J. Dujardin)
TITEL X - GEMEENTEWEGEN (opgeheven)
TITEL XI - NAAM (opgeheven)
TITEL XII - DE OPENBARE INSTELLINGEN (opgeheven)
TITEL XIII - BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST (door J. Dujardin)
TITEL XIV - DE TUCHTREGELING (opgeheven)
TITEL XV - OVER DE GEMEENTELIJKE VOLKSRAADPLEGING (opgeheven)
TITEL XVbis - DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN DE GEMEENTEN (opgeheven)
TITEL XVI - DE BINNENGEMEENTELIJKE TERRITORIALE ORGANEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 41 VAN DE GRONDWET (door J. Dujardin)

Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (door I. Carlens)
TITEL I - VOORAFGAANDE BEPALING
TITEL II - DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
TITEL III - WIJZIGINGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN
TITEL IV - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (door C. Brouckaert)

II. OCMW

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN (door D. Beirens en L. Vermeiren)
TITEL II - HET BESTUUR VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (door D. Beirens en L. Vermeiren)
TITEL III - HET PERSONEEL VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TITEL IV - FINANCIERING, PLANNING EN FINANCIEEL BEHEER (door L. Vermeiren)
TITEL V - BEPALINGEN OVER DE WERKING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
TITEL VI - PARTICIPATIE VAN DE BURGER (door B. Weekers)
TITEL VII - DE INTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (door L. Vermeiren)
TITEL VIII - EXTERNE VERZELFSTANDIGING EN SAMENWERKING (door L. Vermeiren)
TITEL IX - BESTUURLIJK TOEZICHT EN EXTERNE AUDIT (door J. Dujardin)
TITEL X - SAMENWERKING MET DE GEMEENTE (door I. Carlens)
TITEL XI - WIJZIGINGSBEPALINGEN (door J. Dujardin)
TITEL XII - SLOTBEPALINGEN (door J. Dujardin)

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Bepalingen van toepassing voor de OCMW’s in de gemeenten van het Nederlands taalgebied, met inbegrip van de bijzondere bepalingen voor de OCMW's in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van [...] artikel 100bis, § 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (door  L. Vermeiren)

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (door  I. Van der Straete)

TITEL I - RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
TITEL II - TOEPASSINGSMODALITEITEN VAN HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIEKoninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie (door  I. Van der Straete)

Wet van 2 april 1965 [betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de [openbare centra voor maatschappelijk welzijn]] (door  D. Beirens en L. Vermeiren)

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief