Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Goed omgaan met gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en er bij winnen

Op voorraad
2015
Boek
Auteur(s): Baelus Jan, Vloebergh Guy

Bestemmingsplannen − nu ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) genoemd − zijn cruciale instrumenten in de implementatie van het ruimtelijk beleid. Ze vervullen een centrale rol in het tot uitvoering brengen van  beleidsvisies uit ruimtelijke structuurplannen en strategische projecten. Hun verordenende kracht is fundamenteel. Zij vormen niet alleen het toetsingskader voor het vergunningenbeleid, maar ook de basis voor het grondbeleid.

De kwaliteit waarmee RUP’s worden opgemaakt schuilt bijgevolg in vele aspecten: de creativiteit en het visionaire, de logica achter ordenings-, inrichtings- en beheermaatregelen, de consistentie van stedenbouwkundige voorschriften, het innovatieve karakter van planonderdelen, de relaties met andere instrumenten, regelgevingen en processen, het communicatieve aspect, de zorgzaamheid waarmee verschillende procedurestappen worden doorlopen, enz.

In deze publicatie raken de auteurs al deze thema’s aan, van conceptie tot goedkeuring en uitvoering, met oog voor het ultieme evenwicht tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.


ISBN 9789048621774 - Bestelcode 202151331
Goed omgaan met gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en er bij winnen
€ 29,00
Abonnees € 25,00

Bestemmingsplannen − nu ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) genoemd − zijn cruciale instrumenten in de implementatie van het ruimtelijk beleid. Ze vervullen een centrale rol in het tot uitvoering brengen van  beleidsvisies uit ruimtelijke structuurplannen en strategische projecten. Hun verordenende kracht is fundamenteel. Zij vormen niet alleen het toetsingskader voor het vergunningenbeleid, maar ook de basis voor het grondbeleid.

De kwaliteit waarmee RUP’s worden opgemaakt schuilt bijgevolg in vele aspecten: de creativiteit en het visionaire, de logica achter ordenings-, inrichtings- en beheermaatregelen, de consistentie van stedenbouwkundige voorschriften, het innovatieve karakter van planonderdelen, de relaties met andere instrumenten, regelgevingen en processen, het communicatieve aspect, de zorgzaamheid waarmee verschillende procedurestappen worden doorlopen, enz.

In deze publicatie raken de auteurs al deze thema’s aan, van conceptie tot goedkeuring en uitvoering, met oog voor het ultieme evenwicht tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.Inhoudstafel

DEEL 1. INLEIDING

HOOFDSTUK 1. VOORGESCHIEDENIS
1.1. Bestemmingsplannen in de wet van 29 maart 1962
1.2. Verruimde BPA’s
1.3. Knelpunten en kansen
1.4. RUP’s binnen het Decreet RO
HOOFDSTUK 2. OPBOUW VAN DIT BOEK
HOOFDSTUK 3. GEHANTEERDE AFKORTINGEN

DEEL 2. TOEPASSINGSGEBIED
HOOFDSTUK 1. INHOUD VAN HET RUP
HOOFDSTUK 2. RELATIE TOT BESTAANDE BESTEMMINGSPLANNEN
HOOFDSTUK 3. WANNEER WORDT EEN RUP OPGEMAAKT?
HOOFDSTUK 4. WIE MAAKT RUP’S OP?
HOOFDSTUK 5. FOCUS OP GEMEENTELIJKE RUP’S

DEEL 3. INHOUD EN VORMGEVING
HOOFDSTUK 1. DOELSTELLING EN RELATIE MET HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
HOOFDSTUK 2. ONDERDELEN VAN HET RUP
2.1. Feitelijke en juridische toestand
2.2. Grafisch plan
2.3. Stedenbouwkundige voorschriften
2.4. Toelichtingsnota
2.5. Andere documenten

HOOFDSTUK 3. BEZINT VOOR JE BEGINT
3.1. Kiezen uit een instrumentenkoffer
3.2. Projectdefinitie, agenderingsnota, startnota

DEEL 4. FLEXIBILITEIT VERSUS RECHTSZEKERHEID
HOOFDSTUK 1. ZOEKTOCHT NAAR HET JUISTE EVENWICHT
HOOFDSTUK 2. TECHNISCH INBOUWEN VAN FLEXIBILITEIT
HOOFDSTUK 3. JURIDISCHE GRENZEN
HOOFDSTUK 4. VERDERE INNOVATIE GEWENST

DEEL 5. SOORTEN RUP’S
HOOFDSTUK 1. PROEVE VAN INDELING EN NAAMGEVING
HOOFDSTUK 2. SCHAAL EN PLANGEBIED
HOOFDSTUK 3. GEBIEDSDEKKENDE RUP’S
3.1. Van bouwblok tot dorpskern, wijk of bedrijventerrein
3.2. Zonevreemde ‘X’-RUP’s
3.3. Erfgoedlandschappen

HOOFDSTUK 4. OVERDRUK-RUP’S

DEEL 6. TOTSTANDKOMINGSPROCES EN GOEDKEURINGSPROCES
HOOFDSTUK 1. VAN STARTBESLISSING TOT PLENAIRE VERGADERING
1.1. De startpositie
1.2. Informatie en participatie
1.3. Rol van de Gecoro
1.4. Integratie plan-MER en plan-MER-screening en eventueel mober, RVR
1.5. Plenaire vergadering

HOOFDSTUK 2. VAN PLENAIRE VERGADERING TOT VOORLOPIGE VASTSTELLING
HOOFDSTUK 3. OPENBAAR ONDERZOEK
3.1. Doel
3.2. Hoe omgaan met adviezen en bezwaren? / rol van de Gecoro

HOOFDSTUK 4. VAN DEFINITIEVE VASTSTELLING TOT VAN KRACHT ZIJN

Dit is een boekenreeks voor professionals die op zoek zijn naar

 • een bondige en praktijkgerichte analyse
 • van één concreet onderwerp / thema binnen de ruimtelijke ordening of nauw verwante thema's van het omgevingsrecht
 • waarvoor geen juridische voorkennis nodig is

 

In elk boek vertrekt de auteur van een specifiek decreet of zelfs enkele artikelen binnen een decreet. De concrete regelgeving wordt verduidelijkt met concrete rechtspraak, rechtsleer en administratieve praktijk. Waar mogelijk en nuttig zorgen praktische schema’s, technische tekeningen, modelformulieren,… voor de nodige ondersteuning.

 

Voor en door professionals

Voor het verschijnen lezen mensen uit de praktijk het boek grondig na en kijken zij of het boek beantwoordt aan de wensen en noden van professionals. Zo bent u zeker dat dit boek u helpt om sterker te worden als professional.

 

Door de opbouw biedt deze reeks informatie op maat van professionals die bij het uitoefenen van hun functie te maken hebben met het omgevingsrecht, maar die geen juridische scholing hebben:

 • stedenbouwkundigen
 • architecten
 • ruimtelijk planners
 • landmeters
 • projectontwikkelaars
  ...

RedactieEen boek uit de Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht

 • Francis Charlier

 • Bernard Hubeau

 • Marnix Van Damme

 • Guy Vloebergh

Verschenen in deze reeks

 


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief