Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Goed omgaan met gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en er bij winnen

Op voorraad
66 p.
2015
Boek
Auteur(s): Baelus Jan, Vloebergh Guy

Bestemmingsplannen - nu ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) genoemd - zijn cruciale instrumenten in de implementatie van het ruimtelijk beleid. Ze vervullen een centrale rol in het tot uitvoering brengen van  beleidsvisies uit ruimtelijke structuurplannen en strategische projecten. Hun verordenende kracht is fundamenteel. Zij vormen niet alleen het toetsingskader voor het vergunningenbeleid, maar ook de basis voor het grondbeleid.

De kwaliteit waarmee RUP’s worden opgemaakt schuilt bijgevolg in vele aspecten: de creativiteit en het visionaire, de logica achter ordenings-, inrichtings- en beheermaatregelen, de consistentie van stedenbouwkundige voorschriften, het innovatieve karakter van planonderdelen, de relaties met andere instrumenten, regelgevingen en processen, het communicatieve aspect, de zorgzaamheid waarmee verschillende procedurestappen worden doorlopen, enz.

In deze publicatie raken de auteurs al deze thema’s aan, van conceptie tot goedkeuring en uitvoering, met oog voor het ultieme evenwicht tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.


ISBN 9789048621774 - Bestelcode 202151331
Goed omgaan met gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en er bij winnen
€ 29,00
Abonnees € 25,00

Bestemmingsplannen - nu ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) genoemd - zijn cruciale instrumenten in de implementatie van het ruimtelijk beleid. Ze vervullen een centrale rol in het tot uitvoering brengen van  beleidsvisies uit ruimtelijke structuurplannen en strategische projecten. Hun verordenende kracht is fundamenteel. Zij vormen niet alleen het toetsingskader voor het vergunningenbeleid, maar ook de basis voor het grondbeleid.

De kwaliteit waarmee RUP’s worden opgemaakt schuilt bijgevolg in vele aspecten: de creativiteit en het visionaire, de logica achter ordenings-, inrichtings- en beheermaatregelen, de consistentie van stedenbouwkundige voorschriften, het innovatieve karakter van planonderdelen, de relaties met andere instrumenten, regelgevingen en processen, het communicatieve aspect, de zorgzaamheid waarmee verschillende procedurestappen worden doorlopen, enz.

In deze publicatie raken de auteurs al deze thema’s aan, van conceptie tot goedkeuring en uitvoering, met oog voor het ultieme evenwicht tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.Inhoudstafel

DEEL 1. INLEIDING

HOOFDSTUK 1. VOORGESCHIEDENIS
1.1. Bestemmingsplannen in de wet van 29 maart 1962
1.2. Verruimde BPA’s
1.3. Knelpunten en kansen
1.4. RUP’s binnen het Decreet RO
HOOFDSTUK 2. OPBOUW VAN DIT BOEK
HOOFDSTUK 3. GEHANTEERDE AFKORTINGEN

DEEL 2. TOEPASSINGSGEBIED
HOOFDSTUK 1. INHOUD VAN HET RUP
HOOFDSTUK 2. RELATIE TOT BESTAANDE BESTEMMINGSPLANNEN
HOOFDSTUK 3. WANNEER WORDT EEN RUP OPGEMAAKT?
HOOFDSTUK 4. WIE MAAKT RUP’S OP?
HOOFDSTUK 5. FOCUS OP GEMEENTELIJKE RUP’S

DEEL 3. INHOUD EN VORMGEVING
HOOFDSTUK 1. DOELSTELLING EN RELATIE MET HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
HOOFDSTUK 2. ONDERDELEN VAN HET RUP
2.1. Feitelijke en juridische toestand
2.2. Grafisch plan
2.3. Stedenbouwkundige voorschriften
2.4. Toelichtingsnota
2.5. Andere documenten

HOOFDSTUK 3. BEZINT VOOR JE BEGINT
3.1. Kiezen uit een instrumentenkoffer
3.2. Projectdefinitie, agenderingsnota, startnota

DEEL 4. FLEXIBILITEIT VERSUS RECHTSZEKERHEID
HOOFDSTUK 1. ZOEKTOCHT NAAR HET JUISTE EVENWICHT
HOOFDSTUK 2. TECHNISCH INBOUWEN VAN FLEXIBILITEIT
HOOFDSTUK 3. JURIDISCHE GRENZEN
HOOFDSTUK 4. VERDERE INNOVATIE GEWENST

DEEL 5. SOORTEN RUP’S
HOOFDSTUK 1. PROEVE VAN INDELING EN NAAMGEVING
HOOFDSTUK 2. SCHAAL EN PLANGEBIED
HOOFDSTUK 3. GEBIEDSDEKKENDE RUP’S
3.1. Van bouwblok tot dorpskern, wijk of bedrijventerrein
3.2. Zonevreemde ‘X’-RUP’s
3.3. Erfgoedlandschappen

HOOFDSTUK 4. OVERDRUK-RUP’S

DEEL 6. TOTSTANDKOMINGSPROCES EN GOEDKEURINGSPROCES
HOOFDSTUK 1. VAN STARTBESLISSING TOT PLENAIRE VERGADERING
1.1. De startpositie
1.2. Informatie en participatie
1.3. Rol van de Gecoro
1.4. Integratie plan-MER en plan-MER-screening en eventueel mober, RVR
1.5. Plenaire vergadering

HOOFDSTUK 2. VAN PLENAIRE VERGADERING TOT VOORLOPIGE VASTSTELLING
HOOFDSTUK 3. OPENBAAR ONDERZOEK
3.1. Doel
3.2. Hoe omgaan met adviezen en bezwaren? / rol van de Gecoro

HOOFDSTUK 4. VAN DEFINITIEVE VASTSTELLING TOT VAN KRACHT ZIJN

Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief