Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Belgisch Publiekrecht

Op voorraad
791 p.
2015
Boek
Auteur(s): De Pelsmaeker Tom, Goedertier Geert, Jurgen Goossens, Yves Haeck, Johan Vande Lanotte

Tijdens de afgelopen twee jaar hebben beleidsmakers de bestaande regelgeving op verschillende domeinen grondig gewijzigd. De zesde staatshervorming, de hervorming van de Raad van State en andere ingrijpende wetgevende en jurisprudentiële evoluties … meer dan voldoende reden om het standaardwerk over het Belgisch Staatsrecht bij te werken!

Deze 8ste editie van Belgisch Publiekrecht

 • werd bijgewerkt tot eind 2014 
 • is het eerste Nederlandstalige naslagwerk dat zo grondig ingaat op het Belgisch staatsbestel na de 6de staatshervorming
 • is geschreven door Johan Vande Lanotte, Geert Goedertier, Yves Haeck, Jurgen Goossens en Tom De Pelsmaeker

Gelet op de omvang bestaat deze nieuwe editie uit twee delen, die onderling naar elkaar verwijzen. Aan het einde van deel II krijgt u een uitgebreid trefwoordenregister, waardoor u gemakkelijk kan opzoeken. Het is dan ook de bedoeling dat academici en praktijkjuristen nuttig van dit boek gebruik kunnen maken. In de voetnoten wordt telkens uitgebreid verwezen naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer.

Deel I gaat in op de algemene beginselen van het publiekrecht. U krijgt inzicht in 

 • de essentiële kenmerken van de Belgische Staat
 • de belangrijkste internationale organisaties
 • de hiërarchie van de rechtsnormen
 • de rechten en vrijheden 
 • de buitenlandse betrekkingen
 • defensie
 • de financiën

Deel II focust op

 • de instellingen van de federale Staat (wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht)
 • basiskenmerken van de Belgische staatshervorming
 • de instellingen van de gemeenschappen en de gewesten. 
 • de gedecentraliseerde besturen (de gemeenten en provincies)
 • de rechtsbescherming van de burger tegen het optreden van de overheid in de ruime zin (het bestuur en de wetgevende macht)

ISBN 9789048620791 - Bestelcode 202151106
Belgisch Publiekrecht
€ 150,00
Studenten € 60,00

Tijdens de afgelopen twee jaar hebben beleidsmakers de bestaande regelgeving op verschillende domeinen grondig gewijzigd. De zesde staatshervorming, de hervorming van de Raad van State en andere ingrijpende wetgevende en jurisprudentiële evoluties … meer dan voldoende reden om het standaardwerk over het Belgisch Staatsrecht bij te werken!

Deze 8ste editie van Belgisch Publiekrecht

 • werd bijgewerkt tot eind 2014 
 • is het eerste Nederlandstalige naslagwerk dat zo grondig ingaat op het Belgisch staatsbestel na de 6de staatshervorming
 • is geschreven door Johan Vande Lanotte, Geert Goedertier, Yves Haeck, Jurgen Goossens en Tom De Pelsmaeker

Gelet op de omvang bestaat deze nieuwe editie uit twee delen, die onderling naar elkaar verwijzen. Aan het einde van deel II krijgt u een uitgebreid trefwoordenregister, waardoor u gemakkelijk kan opzoeken. Het is dan ook de bedoeling dat academici en praktijkjuristen nuttig van dit boek gebruik kunnen maken. In de voetnoten wordt telkens uitgebreid verwezen naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer.

Deel I gaat in op de algemene beginselen van het publiekrecht. U krijgt inzicht in 

 • de essentiële kenmerken van de Belgische Staat
 • de belangrijkste internationale organisaties
 • de hiërarchie van de rechtsnormen
 • de rechten en vrijheden 
 • de buitenlandse betrekkingen
 • defensie
 • de financiën

Deel II focust op

 • de instellingen van de federale Staat (wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht)
 • basiskenmerken van de Belgische staatshervorming
 • de instellingen van de gemeenschappen en de gewesten. 
 • de gedecentraliseerde besturen (de gemeenten en provincies)
 • de rechtsbescherming van de burger tegen het optreden van de overheid in de ruime zin (het bestuur en de wetgevende macht)


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

Download hier de integrale inhoudstafel.

Woord vooraf
Lijst van afkortingen
Inhoud

Wat is het publiekrecht?

Deel 1. De algemene beginselen van het Belgisch publiekrecht
Hoofdstuk 1.  Historische inleiding tot het Belgisch publiekrecht
Hoofdstuk 2. De hiërarchie van de rechtsnormen
Hoofdstuk 3. Essentiele kenmerken van de Belgische staatsstructuur
Hoofdstuk 4.  De internationale rechtsorde

Deel 2. De Belgen en hun rechten
Hoofdstuk 1.  Rechten en vrijheden in de grondwet en in internationale verdragen
Hoofdstuk 2.  De Belgische nationaliteit
Hoofdstuk 3.  De rechten en vrijheden van vreemdelingen
Hoofdstuk 4. Het beginsel van gelijkheid en niet-
Hoofdstuk 5.  De vrijheid van persoon en andere strafrechtelijke grondrechten
Hoofdstuk 6.  Recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven
Hoofdstuk 7. Het eigendomsrecht
Hoofdstuk 8.  Vrijheid van vergadering en vereniging
Hoofdstuk 9.  Godsdienstvrijheid
Hoofdstuk 10.  Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid
Hoofdstuk 11.  Het petitierecht
Hoofdstuk 12.  Vrijheid van taalgebruik
Hoofdstuk 13.  Vrijheid van onderwijs
Hoofdstuk 14.  De economische, sociale en culturele rechten
Hoofdstuk 15.  Openbaarheid van bestuur
Hoofdstuk 16.  Kinderrechten
Hoofdstuk 17.  Andere bronnen van rechten en vrijheden

Deel 3. De buitenlandse betrekkingen, defensie en de financiën
Hoofdstuk 1. De buitenlandse betrekkingen en defensie
Hoofdstuk 2. De financiën

Deel 4. De federale overheid
Hoofdstuk 1.  De federale wetgevende macht
Hoofdstuk 2. De federale uitvoerende
Hoofdstuk 3. De rechterlijke macht

Deel 5. De gemeenschappen en gewesten
Hoofdstuk 1. De basiskenmerken van de Belgische staatshervorming
Hoofdstuk 2. De bevoegdheidsverdeling
Hoofdstuk 3. Parlementen en regeringen
Hoofdstuk 4. De Duitstalige gemeenschap
Hoofdstuk 5. Het Brussels hoofdstedelijk gewest
Hoofdstuk 6. De belangen-en bevoegdheidsconflicten

Deel 6. De gedecentraliseerde besturen
Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving: deconcentratie, (territoriale en functionele) decentralisatie, autonomie en medebewind
Hoofdstuk 2. Grondwettelijke principes
Hoofdstuk 3. Het administratief (bestuurlijk) toezicht
Hoofdstuk 4. De territoriaal gedecentraliseerde besturen

Deel 7. Rechtsbescherming tegen de overheid
Hoofdstuk 1. Inleiding: overzicht van de rechtsbeschermingsmechanismen
Hoofdstuk 2. Rechtsbescherming tegen het bestuur
Hoofdstuk 3. Rechtsbescherming tegen de wetgevende macht

Trefwoordenregister


 

Prof. dr. em. Johan Vande Lanotte is Minister van Staat en buitengewoon hoogleraar grondwettelijk recht.

Jurgen Goossens is Associate Professor of Constitutional and Administrative Law at Tilburg University. He is leader of the interdisciplinary project 'Blockchain in the network society: in search of transparency, trust and legitimcacy' (NWO-MVI).

In addition, he teaches constitutional law at the Institute for Training of the Federal Government in Brussels and is head of YCC LEAG of the American Society of Comparative Law.

Before, he was Assistant Professor of Constitutional Law at Erasmus University of Rotterdam and Postdoctoral Research Fellow at Ghent University. Goossens defended his PhD 'The future of administrative justice: judicial review of administrative action in comparative perspective' at Ghent University. He also holds an LLM degree from Yale Law School.

Yves Haeck, PhD (Universiteit Gent) en Licentiaat Rechten (Universiteit Gent) is Professor bij het Human Rights Centre en de Vakgroep Europees, Publiek en Internationaal Recht van de Universiteit Gent, waar hij de vakken ‘Internationale Mensenrechten’, ‘Human Rights in Developing Countries’, ‘International Moot Court Human Rights’ en ‘Migratierecht’ doceert.

Voorheen was hij docent bij het Netherlands Institute of Human Rights (SIM) van de Universiteit Utrecht en gastprofessor aan de University of Malta. Hij is hoofdredacteur van het Inter-American & European Human Rights Journal en co-host de ‘Blog on Top International Human Rights Courses, Traineeships & Jobs in Europe’. Zijn onderzoek richt zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, met een rechtsvergelijkende focus op het Inter-Amerikaans Systeem, topics waarover hij regelmatig publiceert en doceert.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief