Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Actualia familierecht 2014-2015

Op voorraad
174 p.
2015
Boek
Editor(s): Ingrid Boone, Charlotte Declerck
Auteur(s): Boone Ingrid, Declerck Charlotte, Mosselmans Sven, Van Thienen Annette, Vanlerberghe Beatrix
Is onderdeel van de reeks Actualia familierecht

Het familierecht onderging de afgelopen maanden een aantal grondige wijzigingen als gevolg van nieuwe wetgeving. Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving besloten Ingrid Boone (KU Leuven, KULAK) en Charlotte Declerck (Universiteit Hasselt) samen twee studienamiddagen te organiseren en een verslagboek uit te brengen: Actualia familierecht 2014-2015.

Dit boek licht de verschillende nieuwe wetten toe. In haar bijdrage over de fami­lie- en jeugdrechtbank zet Beatrix Vanlerberghe de gewijzigde gerechtelijke organisatie, de bevoegdheidsverdeling in familiezaken en de rechtspleging in familiale geschillen uiteen.

Sven Mosselmans en Annette Van Thienen gaan in hun bij­drage in op verschillende facetten van de nieuwe regelgeving voor beschermde meerderjarigen.

Ingrid Boone analyseert het nieuwe naamrecht en gaat na of de wet haar hoofddoel, namelijk de toekenning van gelijke rechten aan de ouders met betrekking tot de familienaam van de kinderen, waarmaakt.

Ten slotte evalueert Charlotte Declerck de nieuwe rechtspositie van de meemoeder.


ISBN 9789048615254 - Bestelcode 202142204
Actualia familierecht 2014-2015
€ 49,00

Het familierecht onderging de afgelopen maanden een aantal grondige wijzigingen als gevolg van nieuwe wetgeving. Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving besloten Ingrid Boone (KU Leuven, KULAK) en Charlotte Declerck (Universiteit Hasselt) samen twee studienamiddagen te organiseren en een verslagboek uit te brengen: Actualia familierecht 2014-2015.

Dit boek licht de verschillende nieuwe wetten toe. In haar bijdrage over de fami­lie- en jeugdrechtbank zet Beatrix Vanlerberghe de gewijzigde gerechtelijke organisatie, de bevoegdheidsverdeling in familiezaken en de rechtspleging in familiale geschillen uiteen.

Sven Mosselmans en Annette Van Thienen gaan in hun bij­drage in op verschillende facetten van de nieuwe regelgeving voor beschermde meerderjarigen.

Ingrid Boone analyseert het nieuwe naamrecht en gaat na of de wet haar hoofddoel, namelijk de toekenning van gelijke rechten aan de ouders met betrekking tot de familienaam van de kinderen, waarmaakt.

Ten slotte evalueert Charlotte Declerck de nieuwe rechtspositie van de meemoeder.Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

Download hier de integrale inhoudstafel (pdf)

DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK (Beatrix Vanlerberghe)
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. De gewijzigde gerechtelijke organisatie
Hoofdstuk III. De bevoegdheid
Hoofdstuk IV. De rechtspleging in familiale geschillen
Hoofdstuk V. Overgangsrecht
Hoofdstuk VI. Evaluatie en besluit

HET NIEUWE NAAMRECHT. VRIJHEID VAN NAAMKEUZE, MAAR VADERS WIL BLIJFT WET (Ingrid Boone)
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. De noodzaak van een versoepeling van het naamrecht
Hoofdstuk III. Het nieuwe stelsel ontleed
Hoofdstuk IV. De overgangsregeling van de wet van 8 mei 2014
Hoofdstuk V. Evaluatie en besluit 

BESCHERMING EN BEWIND VOOR MEERDERJARIGEN IN HET LICHT VAN DE WET VAN 17 MAART 2013
(Sven Mosselmans en Annette Van Thienen)
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Bescherming
Hoofdstuk III. Bewind
Hoofdstuk IV. Procedurele aspecten
Hoofdstuk V Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
Hoofdstuk VI. Slotbeschouwingen

DE RECHTSPOSITIE VAN DE MEEMOEDER IN HET LICHT VAN DE WETTEN VAN 5 MEI 2014 EN 18 DECEMBER 2014
(Charlotte Declerck)
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Meemoeder vs. Meevader
Hoofdstuk III. Oorspronkelijk afstammingsrecht vs. (vereenvoudigd) adoptierecht
Hoofdstuk IV. De concrete toepassing van het oorspronkelijke afstammingsrecht op meemoeders
Hoofdstuk V. Rechtsgevolgen
Hoofdstuk VI. Geen onderhoudsvordering tegen de meemoeder op grond van artikel 336 van het burgerlijk wetboek
Hoofdstuk VII. Internationaal privaatrecht
Hoofdstuk VIII. Overgangsrecht
Hoofdstuk IX. Besluit

 

Reeks Actualia familierecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief