Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 91 - Economisch recht

Op voorraad
2015
Boek
Editor(s): W. Devroe, B. Keirsbilck en E. Terryn
Auteur(s): Devroe Wouter, Bert Keirsbilck, Naeyaert Pieterjan, Terryn Evelyne, Vansteenbeeck Michaël
Is onderdeel van de reeks Themis

De voorbije jaren is het economisch recht opnieuw sterk geëvolueerd. Niet alleen werd een nieuw Wetboek van economisch recht ingevoerd, maar ook zorgden een aantal spraakmakende arresten voor ingrijpende wijzigingen. Het vormingsonderdeel economisch recht wil u de mogelijkheid bieden uw kennis te actualiseren aan de hand van vier praktijkgerichte overzichten:

 • De toenemende invloed van EU economisch recht op nationaal privaatrecht
  Elementen van EU interne marktrecht en mededingingsrecht hebben een immer rechtstreekser invloed op nationaal contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Ingegaan wordt o.m. op de nieuwe Richtlijn over schadevergoedingen wegens mededingingsbreuken en op de rechtspraak waarin het Hof van Justitie de vier vrijheden toepast op rechtsverhoudingen tussen particulieren of ondernemingen onderling.
 • Update marktpraktijken en consumentenbescherming
  In Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht werden de bepalingen van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 hernomen, met enkele belangrijke wijzigingen ter omzetting van Richtlijn 2011/83/EU over ‘consumentenrechten’. Wij geven een overzicht van deze wijzigingen en van de eerste toepassingen in de praktijk en een analyse van recente rechtspraak.
  Tot slot nog een kritische analyse van het nieuwe Boek XIV over ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep’.
 • Update handelstussenpersonen en distributeurs
  In Boek X van het Wetboek van Economisch Recht worden de bepalingen van de Handelsagentuurwet en Alleenverkoopwet bijna ongewijzigd overgenomen. Boek X bevat wel enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met de Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. In deze bijdrage gaan we in op de wijzigingen inzake de precontractuele informatieverplichtingen en op de impact die deze wijzigingen zullen hebben op het sluiten van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.
  Vervolgens geven wij een overzicht van recente rechtspraak over de uitvoering van overeenkomsten met handelstussenpersonen en distributeurs.
 • Update e-commerce
  Boek XII van het Wetboek van economisch recht codificeert het recht van de elektronische economie; Boeken VI en XIV wijzigen het juridisch kader voor overeenkomsten op afstand grondig. Deze bijdrage bespreekt deze reglementering en bekijkt een aantal vaak voorkomende vragen bij e-commerce, zoals: Wanneer wordt een particulier die op eBay actief is als onderneming beschouwd? Welke kosten mag een onderneming aanrekenen bij herroeping? Kan herroeping van gebruikte goederen uitgesloten worden? Moet een advocaat die per telefoon advies verleent de bepalingen over overeenkomsten op afstand naleven? Er is vanzelfsprekend aandacht voor de recente rechtspraak.

ISBN 9789048620395 - Bestelcode 202140097
Themis 91 - Economisch recht
€ 50,00

De voorbije jaren is het economisch recht opnieuw sterk geëvolueerd. Niet alleen werd een nieuw Wetboek van economisch recht ingevoerd, maar ook zorgden een aantal spraakmakende arresten voor ingrijpende wijzigingen. Het vormingsonderdeel economisch recht wil u de mogelijkheid bieden uw kennis te actualiseren aan de hand van vier praktijkgerichte overzichten:

 • De toenemende invloed van EU economisch recht op nationaal privaatrecht
  Elementen van EU interne marktrecht en mededingingsrecht hebben een immer rechtstreekser invloed op nationaal contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Ingegaan wordt o.m. op de nieuwe Richtlijn over schadevergoedingen wegens mededingingsbreuken en op de rechtspraak waarin het Hof van Justitie de vier vrijheden toepast op rechtsverhoudingen tussen particulieren of ondernemingen onderling.
 • Update marktpraktijken en consumentenbescherming
  In Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht werden de bepalingen van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 hernomen, met enkele belangrijke wijzigingen ter omzetting van Richtlijn 2011/83/EU over ‘consumentenrechten’. Wij geven een overzicht van deze wijzigingen en van de eerste toepassingen in de praktijk en een analyse van recente rechtspraak.
  Tot slot nog een kritische analyse van het nieuwe Boek XIV over ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep’.
 • Update handelstussenpersonen en distributeurs
  In Boek X van het Wetboek van Economisch Recht worden de bepalingen van de Handelsagentuurwet en Alleenverkoopwet bijna ongewijzigd overgenomen. Boek X bevat wel enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met de Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. In deze bijdrage gaan we in op de wijzigingen inzake de precontractuele informatieverplichtingen en op de impact die deze wijzigingen zullen hebben op het sluiten van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.
  Vervolgens geven wij een overzicht van recente rechtspraak over de uitvoering van overeenkomsten met handelstussenpersonen en distributeurs.
 • Update e-commerce
  Boek XII van het Wetboek van economisch recht codificeert het recht van de elektronische economie; Boeken VI en XIV wijzigen het juridisch kader voor overeenkomsten op afstand grondig. Deze bijdrage bespreekt deze reglementering en bekijkt een aantal vaak voorkomende vragen bij e-commerce, zoals: Wanneer wordt een particulier die op eBay actief is als onderneming beschouwd? Welke kosten mag een onderneming aanrekenen bij herroeping? Kan herroeping van gebruikte goederen uitgesloten worden? Moet een advocaat die per telefoon advies verleent de bepalingen over overeenkomsten op afstand naleven? Er is vanzelfsprekend aandacht voor de recente rechtspraak.


Inhoudstafel

PRIVATE AFDWINGING VAN EUROPEES ECONOMISCH RECHT
I. Relevant recht van de Europese Unie: meer dan mededingingsrecht
II. Mededingingsrecht
III. Conclusie

UPDATE MARKTPRAKTIJKEN & BESCHERMING VAN CONSUMENTEN
I. Inleiding
II. Toepassingsgebied van Boeken VI en XIV, bevoegde stakingsrechter, kritiek op invoering van Boek XIV
III. Marketingpraktijken
IV. Overeenkomsten met consumenten
V. Conclusie

DE GEWIJZIGDE BEPALINGEN OVER DE PRECONTRACTUELE INFORMATIE IN HET RAAM VAN COMMERCIELE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN
I. Boek X, titel 2 van het Wetboek van Economisch Recht
II. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
III. Toepassingsgebied

DE VERGOEDING VAN DE HANDELSAGENT
I. Inleiding
II. Soorten van vergoeding
III. Zaken waarvoor commissie verschuldigd is
IV. Ontstaan, opeisbaarheid en betaling van de vergoeding
V. Verval van het recht op commissie
VI. Berekening van de commissie
VII. Controle van de berekening van de commissie

ACTUALIA OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND, OOK VOOR VRIJE BEROEPEN
I. Inleiding
II. Toepassingsgebied bepalingen overeenkomsten op afstand
III. Informatieverplichtingen
IV. Herroepingsrecht
V. Andere consumentenrechten
VI. In-apps


Themis

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Bert Keirsbilck (°1980) is a Professor of Law at the Faculty of Law and Criminology of KU Leuven. He lectures Commercial law, EU Law and European Economic Law in Brussels, Leuven and Kortrijk. He is a co-director of Consumer Competition Market (CCM). Bert is a co-author of 'Commercial Practices and Consumer Contracts' (in Dutch) and a co-editor of the CCM series. He is a member of the editorial board of DAOR, DCCR and TEP and serves as a member of the Faculty’s doctoral and culture committees (2020-2024). Recent research focuses on sustainable production and consumption, circular economy and servitisation.

Bert Keirsbilck (°1980) is hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de KU Leuven. Hij doceert Ondernemingsrecht, Europees institutioneel recht en Europees economisch recht in Brussel, Leuven en Kortrijk. Hij is co-directeur van Consument Concurrentie Mededinging (CCM). Bert is co-auteur van ‘Handelspraktijken en contracten met consumenten’ en co-editor van de CCM series. Hij is redactielid van DAOR, DCCR en TEP en lid van de facultaire doctoraats- en cultuurcommissies (2020-2024). Recent onderzoek focust onder meer op duurzame productie en consumptie, circulaire economie en verdienstelijking.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief